Европейска партньорска програма

Разширете своята компетентност и професионализъм чрез партньорство с Konica Minolta, компания от глобално ниво!

Стойността за нашите партньори 

За нас е важно партньорите ни да запазват своята собствена бизнес идентичност. Всяка компания се отличава и има свои  уникални за нея фактори на успеха. Независимо от това дали един партньор притежава специализирани познания  в определена област, или неговата сила е в широка гама от познания и продукти, ние в Konica Minolta приветстваме разнообразието и признаваме, че да се отличаваш е една от силните страни на всеки бизнес.

Ключовите ценности на нашата партньорска програма са:
 

  • Прозрачност
  • Взаимно партньорство
  • Умения и технологична експертност
  • Лоялност и ангажираност
  • Ефективност на продажбите

 
Партньорската програма на Konica Minolta е опростена, справедлива и прозрачна. Нашите партньори държат ключа към съвместното ниво на партньорство и присъщите за него преимущества, като се ангажират с набор от изисквания на всяко отделно ниво. По-скоро поредица от критерии, а не отделен критерий, ще определят статуса на партньорите. Това позволява на нашите партньори да продължават да използват своите силни страни в бизнеса, вместо да приспособяват своя бизнес, за да удовлетворява нас.
 

Корпоративни ценности

Konica Minolta е корпорация от глобален мащаб и като такава ние се стремим към:
 

  • Техническа експертност
  • Значителни иновации
  • Амбициозна устойчивост

 
Това са ценности, които ние следваме, а също така искаме да прилагаме при сътрудничеството си с нашите партньори, тъй като те са вдъхновението за създаването на нашата Партньорска програма.
 
Ние се стремим да поддържаме растежа на Вашия бизнес и да развиваме устойчиво партньорство с реалистични цели и печеливши преимущества, например чрез бонусна схема, при постигане на предварително зададените цели. Всичко, което е необходимо да направите Вие е да изпълните набора от изисквания, които са ясно очертани в рамките на тази Програма.

За да Ви подкрепим при надграждането на Вашите знания и ноу-хау, можете да се включите в програмите за повишаване на квалификацията и развитие на уменията.

 

Нива на партньорство

Ние се интересуваме от нашите партньори и техния бизнес. Вместо да определяме нивото на партньорство въз основа на оборота с нас, ние определихме набор от критерии, които могат да подобрят статута на партньора. С други думи, ние се приспособяваме към бизнес модела на Партньорите, вместо да ги променяме, за да отговарят на нашите критерии. 
 
На колкото повече критерии отговаря компанията на нашите Партньори, толкова по-високо ще бъде нивото на  партньорство и повече преимущества ще получава даден Партньор.
 
Партньорската програма на Konica Minolta – това са взаимоотношения, от които всички печелят.  Ние се ангажираме да подпомагаме бизнеса на нашите партньори, за да можем по този начин да растем заедно.
 

Преимущества

При създаването на нашата Партньорската програма, ние се постарахме да предлагаме на нашите партньори редица преимущества.
 

Ясни критерии и преимущества
 
Общи цели - взаимно съгласувани чрез съвместен бизнес-план в началото на всяка година в подкрепа на растежа на бизнеса на Партньорите.
 
Обезпечаване на максимална видимост за бизнеса - благодарение на търсачката по държави на Konica Minolta „откъде да купя“ в нашите уебсайтове. Това означава, че потребителите, които търсят продуктите на Konica Minolta на сайта, ще бъдат пренасочвани към Вашата компания.
 
Развитие на знанията и компетенциите - нашите партньори могат да се възползват от курсовете за обучение на Konica Minolta, които, в зависимост от нивото на партньорство, може да се предоставят и безплатно.
 
Сертифициране - за доказани умения и знания по предлагането на най-съвременните продукти и решения от Konica Minolta.

 

Сертифициране


Много от нашите продукти и решения действително изискват специализирани знания и умения и вследствие на това се появява нуждата от по-голяма ангажираност от страна на нашите партньори.
 
За да се предлагат успешно към крайните клиенти, ние предлагаме редица сертификати на тези партньори, които са придобили специализирани познания в определена област или продуктова гама. След преминаване през допълнително обучение и изпълняване на определени условия, които потвърждават техния експертиза, Партньорите получават възможността да рекламират своето сертифициране според нивото на партньорството си с помощта на сертификати.
 
Посочените лица за контакти във всяка фирма ще преминават през серия обучителни курсове, така че да придобият всички знания и опит, необходими за това да станат сертифициран експерт. Партньорите на Konica Minolta, които вземат участие в нашия процес на сертифициране за продукти, ще бъдат допуснати до разширен набор от преимущества като допълнително обучение и специализирана подкрепа.
 
Моля, посетете локалния уебсайт на Вашата държава, за да получите подробна информация относно сертификатите, които са достъпни на Ваше разположение.

 

Изтеглете брошурата на Партньорската програма, за да имате цялата налична информация.

Partner Programme brochure
Partner Programme brochure thumbnail