С централното управление на печата получавате незабавен достъп до всичките си устройства

Печатайте във всеки офис, държава и континент

Печат от различни места


Всяка организация си има свои собствени проблеми. Независимо дали сте начело на международна корпорация, или на средно предприятие, вероятно търсите усилено начини да увеличите производителността на служителите. Поддържането на такова постоянно високо ниво може да се окаже сериозно предизвикателство, изискващо цялостен подход – решение, специално предназначено да покрие всеки отделен офис и устройство във Вашата организация. Konica Minolta предлага такова цялостно решение за Вашия бизнес.

Печат от различни места означава да имате свободата да правите разпечатки и копия на документи независимо от текущото Ви местоположение. Това може да бъде постигнато чрез свързване на всички ваши печатащи устройства, за да ви даде ефективността и гъвкавостта, от които се нуждаете ежедневно, за да сте конкурентни на пазара и да отговаряте дори на най-взискателните очаквания на клиентите.

Системата ви позволява централизирано да управлявате цялата си печатна среда, така че в случай на спешна среща например необходимите файлове могат да бъдат изпратени от едно място на друго за секунди. Заданията за печат могат да бъдат подадени от всяка точка на земното кълбо, а необходимите данни се прехвърлят бързо и безпроблемно, като значително се съкращава времето за писане на ненужни имейли. Подобряване на сътрудничеството и ускоряване на комуникацията с печат от различни места.

[TempITemplate.Template]: http://server/CMSVirtualFiles/Transformations/=vg=17587c72-519d-4998-b8d6-a58d553d6e2a/DD.Solution/Detail.Components.ascx(65): error CS0103: The name 'GetSolutionHardwareUrls' does not exist in the current context

С централното управление на печата получавате незабавен достъп до всичките си устройства

С централното управление на печата получавате незабавен достъп до всичките си устройства

Поемете пълнен контрол над Вашата печатна среда

Печатът от множество местоположения е мощна функция за всеки бизнес, който се стреми да постигне по-голяма гъвкавост и по-бърза комуникация за своя персонал. Не се налага ръчно прехвърляне на файлове или отнемащи много време имейл комуникации – сървърът за печат на Konica Minolta дава възможност да изпращате даден документ за печат от едно местоположение, като същевременно копие от него се получава на друго. Това позволява да се възползвате от централното управление на печата по начин, който ще Ви позволи да забравите завинаги за предизвикателствата при постигане на целта си. 


Рационализирайте работния си процес и използвайте мобилния печат, за да се „освободите“ от необходимостта да изпращате заданията за печат единствено от офиса. Разрешете всякакъв спешен проблем от дома, фитнеса, кафенето или от друго място и изпратете необходимите файлове до всеки свързан принтер само за секунди. 


Печатът от множество местоположения обаче не е просто „бързо решение“ за повишаване на производителността. То е и изключително сигурно. То Ви позволява да се уверите, че поверителните корпоративни файлове не са достъпни или копирани от неупълномощени лица. Можете да зададете ПИН код, потребителско име, парола или ИД на всеки служител, на когото е позволено да използва печатна инфраструктура. Контролирайте количеството на използваната хартия и анализирайте навиците за печат на служителите, използвайки дългосрочни данни, представени в ясни графики и таблици. 

Печат от различни места

Печат от различни места

Централно управление

Централно управление

Повишена сигурност

Повишена сигурност

Мобилен печат

Мобилен печат

Web-to-print

Web-to-print

Бърз и ефективен сървър за печат

Бърз и ефективен сървър за печат 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Свържете се с нас за допълнителна информация

Изберете решението за управление на печата, което да отговоря най-пълно на Вашите бизнес нужди. Прегледайте широката гама услуги за управление на печата  на Konica Minolta и поемете контрола над бюджет за печат и производителността на персонала си. Може би не сте сигурни кое решение е най-подходящото за Вашата организация? Или сте изправени пред необходимостта на решаване на най-различни проблеми, като например сигурност, управление на инфраструктурата или мобилен печат? Кажете ни точно какви са нуждите Ви – и ние ще Ви покажем как точно да бъдат удовлетворени. 

Свържете се с нас

Свържете се с нас
Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings