PlanetPress Connect


Да направим бизнеса видим за нови групи клиенти.


За всяка корпоративна среда, която отговаря за управлението на дистрибуцията на бизнес комуникации и документи, PlanetPress Connect е перфектният инструмент за управление на изхода. PlanetPress Connect предлага цялостен инструментариум за всяка стъпка от комуникационния работен процес. Напълно персонализирани бизнес комуникации за всички типове изходни данни се създават първоначално естествено, включително печат, HTML електронна поща и уеб.


PlanetPress Connect workflow

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Политики и правила за печат

  • Избор на документен бизнес процес
  • Условия при които да последва действие
  •  Поддържани стандартни формати за печат

Продуктово-базирана обработка на заявки за печат

  • Динамично променящи се процедури за доставка
  • Електронна поща
  • Текстови съобщения
  • Онлайн комуникация
  • Подобрена комуникация при изпращане за печат

Изтеглете брошура на продукта

PlanetPress Connect brochure

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings