Управление на активи

Автоматизиране на разпределението на активи и пълната им проследимост по служители


Дигиталният процес за Управление на активи, базиран на платформата M-Files, позволява лесно завеждане и предаване на активи, смяна на притежател или следене на срок на гаранция, автоматично генериране на приемо-предавателни протоколи и възможност за електронното им подписване.

Закупуването на нови активи или зачисляването им към служител са съпроводени с документация, която обикновено включва голям обем документи (приемо-предавателни протоколи) и много често неясноти относно разпределението им по служители.

Обикновено с постъпването на нов служител му се предават различни активи като служебен телефон, компютър или служебен автомобил. Понякога служителят е отговорен за други устройства, инструменти, дори машини.

Предлагаме ви един ефективен инструмент за автоматизиране на разпределението на активи и пълната им проследимост по служители.

Ползи

Ползи
  • Лесно и бързо проследяване на наличности в склад за различни служители
  • Автоматично генериране на протоколи за всяко действие
  • Нотификации за изтичащи срокове и гаранции
  • Следене на целия жизнен цикъл на активите и възможност за електронно подписване на протоколите

Предизвикателства

Предизвикателства
  • Липса на проследимост
  • Пропуснати срокове за изтичащи гаранции, предстоящи ремонти или други предвидими събития
  • Ангажираност на няколко отдела за администрирането и «раздаването» на активи
  • Липса на отговорност

Основни функции

За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), документната система M-Files позволява на организациите да управляват информацията и данните си, независимо дали те се намират в системата M-Files или в други бизнес системи и хранилища.

Потребителите на системата се възползват както от предлаганите мощни инструменти за търсене, редактиране, споделяне и организиране на информацията, така и от допълнителните предимства, които изкуственият интелект може да предложи по отношение автоматизирането на ключови бизнес процеси.
 

   

   

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

ВАШИЯТ УСПЕХ Е НАША ОТГОВОРНОСТ!

Успехът на нашите клиенти е ключов за нас. Новата ни Customer Success Program се стреми да подпомага клиентите ни след имплементация на различните дигитални процеси, позволявайки им да разгърнат своя потенциал и да се утвърдят като дигитални иноватори в своята индустрия. Стартирайки своята дигитална инициатива с нас, ще получите проактивна и персонализирана подкрепа от нашия екип от експерти.

УСПЕШНИТЕ ИСТОРИИ НА КЛИЕНТИТЕ НИ:

Стандартни дигитални процеси

Стандартни дигитални процеси

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на решението


Въвеждането на дигитални работни процеси в вашата организация ще Ви позволи да поемете контрол над информацията, и така да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими. Прочетете повече в брошурата.
 

Изтеглете сега

Заявете среща или демонстрация