Universal Print Driver


Унифициран достъп до всяко печатащо устройство


Като единствен драйвер за принтер за всички изходни устройства в мрежата, Универсалният драйвер за печат (UPD) на Konica Minolta опростява ежедневните бизнес задачи, като подобрява удобството на потребителя с използването на само един интерфейс. UPD е съвместим не само с повечето принтери и многофункционални устройства Konica Minolta, но и с други устройства, които поддържат PCL6 или PostScript, независимо от тяхната марка.


universal print driver workflow

Universal Print Driver

Universal Print Driver

Печат

  • Един драйвер за печат за няколко устройства 
  • Независим от доставчика драйвер за принтер 
  • Автоматично търсене в мрежата

Подобрени възможности 

  • Един потребителски интерфейс (UI) за всички устройства
  • Избор на устройство 
  • Автоматично свързване с устройства 
  • Създаване на икони на принтера

Изтеглете брошура на продукта

Universal Print Driver brochure

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings