С грижа за утрешния ден

 
Konica Minolta е ангажирана с опазването на околната среда и създаването на устойчиво бъдеще още от самото си създаване. Ангажиментът на компанията за устойчив свят се изразява чрез приноса ѝ за постигането на глобалните цели на ООН за устойчиво развитие, а осовните и цели са достигане на въглеродна неутралност и намаляване на въздействието от човешката дейност върху природата.

 

Дигиталната гора на Konica Minolta

Горите са белите дробове на планетата и животоподдържащата система, която покрива 30% от земната повърхност и приютява 80% от биологичното ѝ разнообразие. Едно възрастно дърво може да поема около 20 килограма въглероден двуокис на година, като превръща въглерода в част от своето тяло, а кислорода освобождава във въздуха. Освободеният кислород е това, което ние, хората, дишаме, а този постоянен кръговрат е сърцевината на баланса на климата на планетата.

Дигитализирайки бизнес процесите си, вие не само си осигурявате безхартиен офис, но и помагате за залесяването на горите. Но как?
Ние от Коника Минолта България ще дарим 2% от сумата от процесите, които Вие дигитализирате на фондация „Гората.БГ“ и тяхната инициатива за осигуряване на нови гори и дървета за България. Благодарение на фондацията до момента са засадени над 1.4 млн. дървета на 2 млн. квадратни метра.


Проектът е част от инициативата на Konica Minolta на глобално ниво “Eco Vision 2050”, чиято цел е ограничаване на последствията от човешката дейност върху природата и опазване на природните ресурси на земята, а амбициозната ни цел е да засаждаме минимум по 2000 дръвчета на година, като по този начин превърнем България в едно по-красиво и зелено място.
 

Konica Minolta е един от "50 световни лидери в областта на устойчивото развитие и климата"

Природните ресурси на Земята са ограничени, което означава, че е наложително компаниите да ги използват отговорно и устойчиво. Целта на кампанията “50 световни лидери в областта на устойчивото развитие и климата” е да привлече вниманието към този проблем и да предостави на компаниите платформа, където те да демонстрират своята отговорност пред международна аудитория.

Еко Визия 2050 - за устойчива земя и общество

Konica Minolta формулира Еко Визия 2050 като своя дългосрочна екологична визия, за да постигне своите бъдещи цели и да поеме своите отговорности като глобална корпорация, допринасяйки за устойчивостта на земята и обществото. Konica Minolta създаде Средносрочен план за опазване на околната среда, съдържащ важните стъпки по изпълнението на целите в Еко Визия 2050. Намаляването на въздействието върху природата и забавянето на глобалното затопляне е едно от най-важните предизвикателства, което стои пред обществото ни. Важен аспект е свеждане до минимум на емисиите на CO2 през целия жизнен цикъл на продукта. Програмата „Неутрализиране на въглеродните емисии“ на Konica Minolta предлага на клиентите ни няколко стъпки, с които да постигнат въглеродно неутрален печат на техните устройства, като по този начин намалят въздействието върху околната среда – от малки принтери до професионални производствени системи.

ENVIRONMENTAL SOCIAL GOVERNANCE СТРАТЕГИЯ 2020 - 2024

Вижте повече

Имате въпроси?

Свържете се с нас!