Детекция на дефекти в производството

Постигнете отлично качество на вашите продукти


Колко важно е отличното качество на вашите продукти?

Всички промени в съвременната индустрия принуждават фабриките да преосмислят производствените си стратегии. Недостигът на работна ръка е предизвикателство, което няма да изчезне скоро, а качеството е от изключително значение. Контролът на качеството в производството помага да се поддържа удовлетвореността и лоялността на клиентите и да се намалят рискът и разходите за замяна на дефектни стоки. Компаниите могат да изградят отлична репутация, след като получат акредитация с признат стандарт за качество.

Управлението на качеството е процес, който проверява дали продуктът отговаря на стандартите за качества, приети на етапа на проектирането му. Управлението на качеството е област, която много предприятия целят да подобрят.

Konica Minolta предлага FORXAI, IoT платформа за обработка на видеоизображения. Тя съчетава обработката на изображения, която е силната страна на Konica Minolta, с най-съвременните технологии за IoT и AI. Собствено разработеното решение, като част от процеса на контрол и осигуряване на качеството, следи за всички дефекти, които не са видими за човешкото око. То е подходящо и за продукти, движещи се по конвейерни ленти. Може да открива повреди, замърсявания, разлята течност или други аномалии върху безкраен списък от обекти.

Какви са ползите?

Какви са ползите?
  • По-висока точност и надеждност в сравнение с ръчната проверка (напр. пропуски при визуална проверка).
  • Спестяване на разходи чрез намаляване на броя на обучените инспектори, необходими за ръчна проверка.
  • По-висока производителност на системата (може да инспектира над 100 части в минута, многократно).
  • Редуциране на вероятността от грешки.
  • Намаляване на разходите, свързани с рекламации.
  • Различни видове дефекти, които могат да бъдат проверени едновременно (напр. пукнатини, драскотини, деформации, натрупване на материал).
  • Интуитивен графичен потребителски интерфейс, достъпен за системния администратор.
  • Гъвкавост при обучението на модела за нови видове дефекти.
  • Възможност за усъвършенстване на работата на системата при представяне на нови примери (изображения).
  • Работен режим 24/7.

Брошура: Детекция на дефекти в производството

Решението за детекция на дефекти е специално разработено за идентифициране на несъвършенства на повърхности, предмети или производствени части и за нотификация на операторите, когато е открит предварително дефиниран дефект

Изтеглете брошурата, за да научите как чрез внедряването на автоматизираното решение за откриване на дефекти можем да оптимизираме броя на операторите и да подобрим проверката на качеството.

Изтегли брошура

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване