Konica Minolta

България

Условия за използване

Условия и правила за използване

1. Дефиниране на условия и правила за използване.

 Работата с този уебсайт и предложените съдържание и услуги, са възможни само при спазване на правилата и условията посочени тук. С влизането в основни страници или подстраници на уебсайта, потребителя се съгласява с валидността на правилата и условията за работа с тази версия. Ако потребителя не е съгласен с правилата и условията на работа, следва той да прекрати използването на този уебсайт. Konica Minolta си запазва правото да променя и актуализира тези правила и условия по всяко време и без предупреждение.

2. Услуги

Съдържанието на уебсайта и публикуваната от Konica Minolta информация са с комерсиална цел. Konica Minolta си запазва правото да прекрати или ограничи работата с този уебсайт и не поема отговорност за непрекъснатата достъпност до уебсайта или съдържанието му.

3. Сфера на употреба

Съдържанието и информацията, публикувана в уебсайта са предназначени за лична, некомерсиална употреба от потребителя и тяхното теглене, копиране, обработване и дистрибутиране с комерсиална цел е абсолютно забранено. Изключение правят секциите, които са създадени с цел изтегляне на информация и в които изрично е посочено, че това е възможно. Потребителя може да отпечатва части от този уебсайт за лична употреба.

Konica Minolta изрично декларира следното:

  • съдържанието на този уебсайт, включващо текст, снимки, графики, видео, звуци и цялостната визия са защитени от закона за авторско право и са собственост на Konica Minolta
  • имената на продукти и марки и имена на марката са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им собсвеници.

Използването на това съдържание за цели, различни от тези, които си е поставила Konica Minolta са забранени със закон, освен в случаите, когато Konica Minolta е дала писменото си съгласие за тях.

4. Гаранции и отговорности

Уебсайтът отразява постиженията на информацията и технологиите постигнати в момента на публикуването. Konica Minolta не е отговорна за актуалността, точността или пълнотата на съдържанието, особено след настъпили промени в списъка на продуктите или софтуерни подобрения. Konica Minolta не гарантира, че съдържанието на уебсайта ще оправдае очакванията на потребителя, който го ползва. Konica Minolta и служителите на компанията не поемат отговорност за възникнали проблеми, нарушения или други събитие, при работа в този уебсайт. В случай на неспазване на някое от основните задължения в това споразумение, разширяването на отговорностите е ограничено до типичните, предвидими нарушения на договора. Рестрикцията не е валидна при случаи, в които Konica Minolta е в пълна отговорност съобразно местните закони на страната. Това са случаи на целеносочена или голяма проява на небрежност, внася опасност за живота, причиняване на здравни или психологически вреди, нарушаване на задълженията или отговорностите определени от закона.

5.Линкове към други уебсайтове

На места в уебсайта има линкове към други страници с допълнителна информация, която може да поинтересува потребителя. Когато потребителя кликне върху линковете, той излиза от уебсайта на Konica Minolta. Konica Minolta няма отношение или влияние върху съдържанието на тези уебсайтове, които са собственост на трета страна. В тази връзка Konica Minolta не поема отговорност за съдържанието на уебсайтове на трети страни и не носи отговорност, освен ако Konica Minolta не е била уведомена за публикуването на незаконно съдържание преди да постави своя линк.

6. Задължения на потребителя

Ползвателя на уебсайта е задължен при всяко влизане в уебсайт и ползване на услугите му, да спазва условята за употреба. Потребителя няма право да използва механизми, софтуер или други програми, които могат в комбинация с този уебсайт да навредят или причинят срив на този сайт. Това е валидно за всички предумишлени действия, които могат да причинят претоварване или деформиране на техническата инфраструктура на този сайт.

7. Защита на личните данни

Konica Minolta запазва и използва личните данни на потребителя само за определени цели. Използването на лични данни се осъществява само на законови основания. За повече подробности относно начина, по който Konica Minolta обработва данните на потребителите на този сайт, моля посетете Политиката за защита на личните данни на Konica Minolta

8. Приложимо право и комптентен съд

Българското право се прилага за употребата на този сайт, при тези условия и правила. Компетентен съд за възникнали спорове във връзка с този уебсайт е Българския съд.