Открийте нашите най-нови иновации, разработени от нашите Бизнес Иновационни Центрове

Чат с нас

 

Отговаряме на нуждите на вашите клиенти, чрез използване на съвременни принципи за управление на иновациите

 

​Търсите ли да насърчите иновативното мислене във вашата организация или работно място? Свържете с Центъра за бизнес иновации на Konica Minolta днес
 

Центърът за бизнес иновации създава ориентирани към клиента решения, фокусирани върху дигиталната и културната трансформация, растежа и еволюцията на вашата компания.

Като организация със силна култура на иновации, която непрекъснато се развива, Konica Minolta винаги е била посветена на разработването на нови технологии и творчески идеи, които осигуряват реална промяна за милиони хора.
 
Като част от глобалната си стратегия за управление на иновациите в бизнеса, Konica Minolta създаде бизнес иновационни центрове (BIC) в 5-те големи региона по света с мисия да придобие по-дълбоко разбиране на нуждите на своите клиенти - следователно генериране на нова стойност и положителен въздействие върху обществото.
 
BIC центровете се стремят да постигнат ново развитие на продуктите, услугите и бизнеса, следвайки целия жизнен цикъл от идеята до комерсиализацията и поддържайки глобалната клиентска база на Konica Minolta - от малки предприятия до мултинационални организации - чрез разбирането как пазарните промени непрекъснато създават необходимостта от промяна. Тези нови технологии и бизнес решения се комерсиализират и комбинират с продукти и услуги, за да генерират нов бизнес.

 

Решения


 

За BIC Европа:


Центърът за бизнес иновации (BIC) Europe е водещото звено в рамките на Konica Minolta Europe, отговарящо за иновациите. Като доверен партньор, BIC Europe си сътрудничи с клиенти, партньори и академични среди, посветени на разработването на нови и иновативни решения. 

Контактна форма