Уроците, които научихме от COVID-19: Съвети за оцеляване и успешно управление в условията на новата нормалност

| 16 юни 2020

Не можем да отречем, че първата половина на 2020 г. беше изпълнена с несигурност. Постави бизнеса и служителите в необичайната ситуация да се адаптират за работа в неизвестното, но и да проявяват отговорност, както и да открият начини да не прекъсват своето развитие. За всички в Konica Minolta обстановката се превърна в силно „осъзнаване“ и ни накара да преосмислим всичко, върху което сме поставили приоритет и да се уверим, че решенията, които вземаме са правилни не само за нашите клиенти, но и за нашите служители , дилъри и партньори, които също са засегнати от случващото се.


Създадохме импровизиран наръчник, базиран на идеологията, че приемането на ситуацията и бързата адаптация към новата нормалност ще допринесат за много повече възможности и положителни резултати. Необходимо е само да бъдете готови да предприемете по-нататъшни действия. За щастие, ние в Konica Minolta бяхме добре подготвени, тъй като въздействието на COVID-19 бързо разкри своя мащаб и ни насочи към бърза реорганизация и отдалечена работа, която поддържаше основната ни бизнес дейност.

В случай, че вашият бизнес не е успял да се подготви или все още се опитва да се адаптира към необичайната пост-пандемична обстановка, споделяме с вас наученото от извънредната ситуация:


1.Подсигурете клиентите си и техните нужди


Клиентите имат всички основания да се чувстват притеснени за разходите си за обозримото бъдеще и ще бъдат все по-внимателни къде инвестират. Трябва да удвоите стремежа си да разбирaте техните  нужди и предизвикателства и влиянието, което необичайната обстановка през последните месеци оказва върху тяхната индустрия.

Опитайте се да наблегнете на полезни активности за клиентите си, както и  да увеличите подкрепата, която можете да им предложите. Това е възможност за укрепване на отношенията ви и разкриване на нови възможности за растеж, които досега не са съществували.


2.Премахнете йерархичната структура


Няма по-подходящо време за разглеждане на децентрализираното вземане на решения и избягването на ненужните йерархични нива. През последните няколко месеца в Konica Minolta трябваше бързо да вземем премерени решения, за да гарантираме, подходящото обслужване на нашите клиенти, дилъри и служители.  Нашият бизнес модел е изграден върху разработване на надеждни партньорства и взаимодействие лице в лице или иначе казано - ние съществуваме, за да обслужваме нашите клиенти. Този модел се изправи пред големи препятствия в условията на COVID-19, но нашите канали за продажби се адаптираха бързо и разработиха самостоятелни концепции за взаимодействие с клиентите по нови, по-релевантни за ситуацията начини.

Мениджърският ни екип се съсредоточи върху определянето на стратегическата посока и посланията, а впоследствие ръководителите на екипите взимаха стабилни бизнес решения въз основата на индивидуални обстоятелства.

Чрез активно слушане и сътрудничество създадохме подходящия ритъм за нашите търговски експерти, което им позволи да поддържат ангажираността на клиентите. Чрез насърчаване на култура на доверие в цялата организация, хората се чувстват овластени да вземат решения, подходящи за своите клиенти.

И все пак наборът от инструменти за продажби и взаимодействието ни с клиентите се промениха, адаптираха и разнообразиха с възможности за онлайн срещи и демонстрации, платформи за онлайн семинари, видео визитни картички и др.


3.Създайте гъвкави екипи, които да помогнат за стабилизиране на процесите


Гъвкавата методология е стил в управлението на проекти, фокусиран върху усилията за съвместна работа чрез крос-функционални екипи. Благодарение на гъвкавия метод вие и вашият екип можете да реагирате на непрекъснато променящата се бизнес среда. Той е отговорът на линейния подход на „водопада“, който осигурява стабилност в структурата, но в по-малка степен резонира на промените. (Методологията „водопад“ е просто списък с дейности по проекта, разделен на линейни последователни фази. Всяка фаза зависи от изходните резултати от предходната.)

Тъй като дефиницията за „нормален бизнес“ се промени, открихме, че обединяването на експерти с различни компетенции ни помага да идентифицираме нови възможности. Докато истинската „гъвкава методология“ може да отнеме време, за да се установи, чудесна отправна точка е идентифицирането на проблеми и събирането на нов екип, който да работи по разрешаването им. Промяната в досегашната работна практика може да създаде неудобство в началото, но с увеличаването на различните гледни точки, идеите често се превръщат в решения, които помагат за стабилизирането на бизнеса.


4.Разширете компетенциите, които притежавате


Несигурността увеличава въпросите от типа „само ако“.

Ако кризата COVID-19 е подчертала пропуските във вашия бизнес или е засилила неговите предимства, използвайте тази възможност, за да направите желаните промени като надградите компетенциите, които вече притежавате - например инвестирайте в облачна инфраструктура или внедряване на дигитални процеси.

Това е реална възможност да предприемете действия като инвестирате в нови възможности или си партнирате с организации, които могат да подобрят услугите във вашата компания като удовлетворят потребителското или вътрешното търсене. В Konica Minolta засилихме нашия ангажимент за дигитална трансформация като подсигурихме платформите и решенията, които да подпомагат развитието на нашите клиенти и партньори.


5.Никога не подценявайте силата на данните


Както вече споменахме, нашият екип беше в състояние да взема бързи решения, благодарение на възприетата „култура на доверие“ . Този подход оценява значението на данните за прогнозиране на поведението, като се базира на минала информация и след това анализира резултатите в реално време.

Нашият бизнес се основава на управляваните услуги и в по-голямата си част е силно предсказуем. Събитията от последните месеци засилиха досегашния ни бизнес модел и използването на данни в реално време. Това  помогна за бързо пренасочване на ресурси към райони, свързани с управляваната ИТ поддръжка. Без наличието на системите, инструментите за наблюдение и данните не бихме могли да осигурим непрекъснатостта на бизнеса на нашите клиенти.

Важно е да се уверите, че имате правилните системи за наблюдение и проследяване, които не само събират данни, но и ги интерпретират. Ако не използвате тези данни, за да адаптирате дейностите си в пост-пандемичната обстановка рискувате да вземете решения, които вече не отговарят на нуждите на вашите потребители.

Непрекъснато  се учим кой е най-добрият подход за справяне с тези предизвикателни времена, но в крайна сметка най-важно е винаги да поставяме клиента на първо място, използвайки иновативни подходи, за да помогнем на компаниите да се адаптират към новото работно място на бъдещето.