Коника Минолта Блог

Полезни статии и съвети относно решенията ни за оптимизация на печата, управление на корпоративно съдържание и информация, ефективна работа в екип отдалечено и интелигентно видеонаблюдение.

Как съвременните видеорешения оптимизират работата на ритейл сектора

29. май 2023

Съвременната търговия се нуждае от смарт решения, които да подобрят ефективността на ритейл операциите и да осигурят безопасна и спокойна среда за служители и клиенти.

Как съвременните интелигентни видеорешения оптимизират работата на логистиката

12. май 2023

Логистичната индустрия продължава да се развива. Всеки иска да получава услуги със скоростта на светлината, но в условията на постоянно претоварване на персонала и динамиката на логистичните центрове се увеличават грешките и закъсненията.

Как съвременните интелигентни видеорешения оформят бъдещето на производството

03. апр 2023

Системите за видеонаблюдение стават активни участници в дигитализацията на производствения сектор

Konica Minolta подобрява противопожарната защита, осигуряването на качеството и сигурността на периметъра с разширени термовизионни решения

06. мар 2023

Konica Minolta разшири портфолиото си за термален мониторинг с новата MOBOTIX p71 Thermal ECO камера и новото приложение MOBOTIX Advanced Radiometry App. Термовизионният мониторинг работи в три основни области: ранна детекция на пожар (или дори откриване на риск преди възникването на пламъци); осигуряване на качеството и оптимизация на процесите; и 24/7 сигурност при защита на обекти и периметър – като всичко това следва изцяло регулациите за GDPR.