Коника Минолта Блог

Полезни статии и съвети относно решенията ни за оптимизация на печата, управление на корпоративно съдържание и информация, ефективна работа в екип отдалечено и интелигентно видеонаблюдение.

Как видеонаблюдението променя света: 4 ключови тенденции, които да следите

04. окт 2023

Видеонаблюдението е един от най-динамичните и иновативни сектори, който непрекъснато се развива, за да отговори на променящите се нужди и предизвикателства на клиентите и обществото. През последните години видеонаблюдението е силно повлияно от настъпването следващата фаза в индустриална революция – Индустрия 5.0, която се фокусира върху сътрудничеството “човек-машина” и изпълняване на персонализирани изисквания на бизнеса.

Как съвременните видеорешения оптимизират работата на ритейл сектора

29. май 2023

Съвременната търговия се нуждае от смарт решения, които да подобрят ефективността на ритейл операциите и да осигурят безопасна и спокойна среда за служители и клиенти.

Как съвременните интелигентни видеорешения оптимизират работата на логистиката

12. май 2023

Логистичната индустрия продължава да се развива. Всеки иска да получава услуги със скоростта на светлината, но в условията на постоянно претоварване на персонала и динамиката на логистичните центрове се увеличават грешките и закъсненията.

Как съвременните интелигентни видеорешения оформят бъдещето на производството

03. апр 2023

Системите за видеонаблюдение стават активни участници в дигитализацията на производствения сектор

Konica Minolta подобрява противопожарната защита, осигуряването на качеството и сигурността на периметъра с разширени термовизионни решения

06. мар 2023

Konica Minolta разшири портфолиото си за термален мониторинг с новата MOBOTIX p71 Thermal ECO камера и новото приложение MOBOTIX Advanced Radiometry App. Термовизионният мониторинг работи в три основни области: ранна детекция на пожар (или дори откриване на риск преди възникването на пламъци); осигуряване на качеството и оптимизация на процесите; и 24/7 сигурност при защита на обекти и периметър – като всичко това следва изцяло регулациите за GDPR.