Коника Минолта Блог

Полезни статии и съвети относно решенията ни за оптимизация на печата, управление на корпоративно съдържание и информация, ефективна работа в екип отдалечено и интелигентно видеонаблюдение.

9 ПРИЧИНИ ДА ПРЕМИНЕТЕ КЪМ ОБЛАЧНИ РЕШЕНИЯ ЗА ПЕЧАТ

16. юни 2023

Знаете за облачния печат, но може би не знаете защо е толкова важен за вашия бизнес. Тук обясняваме защо това е не само добро, но и единственото решение, което стои пред вас.

Как съвременните видеорешения оптимизират работата на ритейл сектора

29. май 2023

Съвременната търговия се нуждае от смарт решения, които да подобрят ефективността на ритейл операциите и да осигурят безопасна и спокойна среда за служители и клиенти.

Електронно одобрение и подписване на документи

18. май 2023

Може да се изненадате да научите, че една от най-важните, дългосрочни и положителни трансформации, които можете да направите във вашия бизнес, е пряко свързана с това, което много от нас приемат за даденост: въвеждането на електронни подписи.

Как съвременните интелигентни видеорешения оптимизират работата на логистиката

12. май 2023

Логистичната индустрия продължава да се развива. Всеки иска да получава услуги със скоростта на светлината, но в условията на постоянно претоварване на персонала и динамиката на логистичните центрове се увеличават грешките и закъсненията.