M-Files Интелигентно решение за управление на информацията

Осигурете ефективността и производителността на вашия екип, независимо къде се намира


В днешния конкурентен бизнес климат ключът към успеха е да се идентифицират полезните данни за бизнеса, за да можем да вземаме информирани решения въз основа на точна и актуална информация. При такива условия е изключително важно организациите от всякакъв вид и размер да оптимизират и повишават ефективността и производителността на своите бизнес процеси непрекъснато, ако искат да останат крачка пред своите конкуренти.

Внедряването на интелигентна система за управление на информацията позволява на организациите да се възползват от качеството, целостта и точността на критичната за бизнеса информация. Решенията за управление на информацията могат да се използва и като средство за контрол на риска, като се гарантира спазването на съвместимост и създаването на последователни работни процеси и оперативни процедури в посока на цялостно хармонизиране на бизнес процесите.


Нашето решение ви помага:


  • Намерете своята информация бързо, като ви позволява да вземате информирани решения въз основа на най-новите данни 
  • Достъп до всички ви данни разположени в различни хранилища с помощта на една платформа
  • Намалете разходите си, като предложите бърз достъп на служителите ви до данните ви 
  • Увеличете производителността на вашата компания чрез създаване на ускорени и прозрачни работни процеси
  • Насърчете сътрудничество между отделите си 
  • Увеличете възвръщаемостта на инвестициите си (ROI)

Интелигентно Управление на Информацията с M-Files от Konica MInolta

M-Files се свързва със съществуващите системи, като мрежови папки и SharePoint и прави тези системи по-интелигентни, чрез добавяне на метаданни, контрол на версиите и работни процеси към съдържанието. M-Files дава възможност на организациите да имат достъп и да управляват непрекъснато нарастващия обем документи и информация във всички бизнес системи, без да се изисква скъпа и отнемаща време миграция.

M-Files Интелигентно решение за управление на информацията

M-Files Интелигентно решение за управление на информацията

Основни функции


За разлика от традиционните системи за управление на корпоративното съдържание (ECM), M-Files позволява на организациите да управляват тяхното съдържание и информация, независимо дали тази информация се намира в системата M-Files или в други бизнес системи или хранилища.


Потребителите на системата се възползват от предлаганите мощните инструменти за намиране, редактиране, споделяне и организиране на съдържание и информация, както и предимствата, които изкуственият интелект може да предложи при автоматизирането на някои от ключовите офисни бизнес процеси.

Metadata-driven (what vs where)

Решението се задвижва от метаданни ("какво" а не "къде")

Can be deployed flexibly in a cloud, on your business premises, or in a hybrid format

Позволява да се разполага гъвкаво в облака, на място или в хибриден формат

Simple, yet highly configurable to ensure all business processes are supported

Просто и много конфигурируемо решение, за да гарантира, че всички бизнес процеси се поддържат

Can be accessed on all devices

Достъпност от всички устройства

Offer automatic updates

Предлага автоматични актуализации

Available in cloud, on-site and hybrid versions

Предлага се в облачни, на място и хибридни версии

Meet compliance standards, with all data backed up using a comprehensive authorization concept

Подпомага изпълнението на стандартите за съответствие, като всички данни са архивирани с помощта на цялостна концепция за разрешаване

Offer audit-proof archiving subject to General Data Protection Regulations (GDPR)

Предлага архивиране, подлежащо на одит при спазване на Общите правила за защита на данните (GDPR)

M-Files-Logo-White-Low-Resolution-Square

Запознайте се M-Files

M-Files предлага софтуерна платформа за интелигентно управление на информацията от ново поколение, чрез която се опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията.

Вижте повече

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на продукта


M-Files предлага софтуерна платформа от ново поколение за интелигентно управление на информацията. Прочетете повече в продуктовата брошура.
 

Изтеглете сега
KM M-Files brochure BG_300px_tb
Man with tablet and laptop working in a restaurant environment, smiling

Налични уебинари на запис


Вижте как Коника Минолта в партньорство с M-Files, могат да ви помогнат да повишите ефективността на рутинните си бизнес процеси.
 

Научи повече

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ПОИСКАЙТЕ ПОВЕЧЕ ИНФОРМАЦИЯ

Предпочитана форма на комуникация:*

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings