M-Files

Интелигентно управление на информацията


M-Files е интелигентна система за управление на информацията, която ще ви позволи да се възползвате напълно от качеството, целостта и точността на вашите критични данни - независимо дали това съдържание се намира в самия M-Files или в друга бизнес система. M-Files предлага широк набор от мощни инструменти за намиране, редактиране, споделяне и организиране на вашето корпоративно съдържание и информация - както и да се възползвате от нови възможности, като изкуственият интелект.


Днес компаниите се сблъскват със засилена конкуренция във всяка една сфера, в която оперират. При такива условия е изключително важно организациите от всякакъв размер да оптимизират и повишават непрекъснато ефективността и производителността на своите бизнес процеси, за да бъдат една крачка пред своите конкуренти.

 

Внедряването на интелигентна система за управление на информацията позволява на организациите да се възползват от качеството, целостта и точността на своята критична информация. Управлението на информацията може да се използва и като средство за контрол на риска, като ви гарантира съвместимост за регулаторни изисквания и ще ви осигури последователни, надеждни и хармонизирани автоматизирани работни процеси.

 

За разлика от традиционните системи за Управление на Корпоративното Съдържание (ECM), M-Files позволява на организациите да управляват тяхното съдържание и информация, независимо от това дали тя се намира в самата M-Files платформа или в други бизнес системи или хранилища на данни. Потребителите на системата се възползват от мощните инструменти, които предлага за намиране, редактиране, споделяне и организиране на съдържание и информация, както и предимствата, които изкуственият интелект може да предложи при автоматизиране на някои от ключовите офисни процеси.


M-Files Представяне

Решенията на M-Files за Управление на Корпоративната Информация (ECM) подобряват и опростяват начина, по който организациите управляват информацията и документите си процеси, за да станат по-продуктивни, по-ефективни и да бъдат съвместими със изискванията. Намирането, споделянето и защитата на документите и информация с M-Files е бързо и лесно - дори и в най-взискателните индустрии, ориентирани към спазването на изискванията.

ПОЛЗИ НА КЛИЕНТА

ПОЛЗИ НА КЛИЕНТА
 • Помага ви да намирате бързо информация и да вземате информирани решения въз основа на най-новите ви данни.
 • Помага ви да получите достъп до всички свързани данни налични в различни източници на информация.
 • Намалява разходите, като осигурява бърз достъп до корпоративните ви данни.
 • Увеличава производителността на вашата компания чрез създаване на ускорени, прозрачни работни процеси.
 • Насърчава екипното сътрудничество.
 • Лесно, интуитивно управление.
 • Мащабируемо решение.
 • Високо гъвкавост благодарение на мобилните приложения за iOS, Android и офлайн режим.
 • Унифициран потребителски интерфейс, без значение от типа на устройство.
 • Бърза възвръщаемост на инвестицията ROI 

КАК РАБОТИ M-FILES?

КАК РАБОТИ M-FILES?

 Лесна за разполагане система 

 • Няма нужда да местите, мигрирате или конвертирате данни
 • Без подготовка, организация или предварително маркиране на файлове
 • Не се изисква персонализирано кодиране или сложна интеграция
 • Разгръща се много бързо, така че стойността се реализира веднага

Унифициран потребителски интерфейс

 • Позволява управление на файлове от всяка система или хранилище, като се използва един изглед без значение типа  устройство което използвате - от мобилни устройства до уеб приложения и настолни клиенти

Единичен вход (single sign-in)

 • Достъп до цялата информация от една входна точка, независимо от източника на данни

Персонализиране на резултатите

 • Създава персонализирани обхвати, запазвайки favourites и tag резултати
 • Създава персонални конфигурации на обхвата на търсене с конкретни атрибути и местоположения от ваше име
 • Създава любими (favourites ) обхвати, за да следите най-важните си файлове
 • Маркирайте резултатите си с лични етикети (tags), така че те да бъдат намерени отново бързо

Организация на база метаданни

 • Възможност за управление както на структурирани, така и на неструктурирани данни
 • Метаданните се обогатяват с помощта на автоматични предложения
 • Изкуственият интелект (AI) опростява индексирането на данните, като автоматично предлага атрибути на метаданни като клас, тип, клиент, проект и проект

Интеграция с Active Directory

 • Това, което се връща като резултат, се основава на правата за достъп
 • Правата за достъп се управлява автоматично
 • Сигурен достъп на база типа на информацията във файла
 • M-Files Active Directory автоматично прилага организационни промени към отделните потребители, когато поемат нови роли и задачи

OCR и ICR финкция

 • Данните се извличат от сканирани документи с помощта на OCR (оптично разпознаване на символи), баркодове и ICR (интелигентно разпознаване на символи). Правилата за проверка означават, че точността е подобрена

Интелигентни работни процеси

 • Включва система за повторно подаване, включително правила за заместване и контрол върху крайните срокове

Сътрудничество

 • Позволява ви бързо и лесно да споделяте съдържанието си с колеги и външни партньори
 • Бърза, лесна функция за съавторство
 • Автоматично управление на версиите
 • Позволява на двама служители да работят върху един и същ файл едновременно, без да дублира съдържание
 • С контрола на версиите на документът сте сигурни че разполагате с най-актуалната версия

Офлайн функция

 • M-Files може да се използва без нужда от WLAN или мрежова връзка
 • Възможност да работите в офлайн режим при гледане, редактиране и запазване на документи
 • Веднага след като мрежата е достъпна, редактираните данни се актуализират автоматично

Визуализация на резултатите от търсенето

 • Възможност за визуализиране на документи директно приложението за търсене (включително слайдове, снимки и имейли)
 • Вече няма да ви се налага да изтегляте потенциално повредени файлове, спестявайки ви време

Модулна система структура

 • Компонентите на системата могат да се добавят, премахват и променят бързо и лесно
 • Лесна за инсталиране, поддръжка и надстройка
 • Лесна за конфигуриране

M-FILES ви помага да управлявате вашето корпоративно съдържание

M-FILES ви помага да управлявате вашето корпоративно съдържание

Управление на плащания

 • Управление и обработва на фактури и разписки, поръчки за покупки, финансови отчети и данъчни документи, повишавайки оперативната ефективност и минимизирайки риска.

Управление на жизнения цикъл на договори

 • Поддържа на договорите си сигурно организирани, като гарантира на правилните хора достъп до правилната версия на всеки договор бързо и лесно, независимо от тяхното местоположение и устройството което се използва.

Управление на документи

 • Системата контролирана с достъпа на потребителите които имат достъп до файловете незабавно от всяко устройство, като същевременно гарантира контрол на версиите и избягване на дублиране на съдържание.

Система за управление на съдържание (ECM)

 • Управлява цялото ви корпоративно съдържание, независимо от неговия формат или произход. Преобразува неуправляеми данни в управлявани за минути.

Човешки ресурси

 • Управлява и проследява набирането, обучението, оценяването на резултатите, заплатите и придобивките на служителите за постигане на максимална оперативна ефективност и защита на чувствителната информация.

Обработка на фактури

 • Автоматизира и проследява процеса на преглед и одобрение на разходи и други финансови бизнес процеси, като гарантира, че фактурите се изплащат навреме.

Качество и съответствие

 • Управлява процесите на одит, стандартните оперативни процедури (SOPs), докладите за несъответствие и коригиращи и превантивни действия (CAPA); особено полезен за компании в силно регулирани отрасли.

Управление на проекти

 • Дефинира прости правила за видимост на съдържанието, крайни срокове и отговорности и цялостно ускоряване на процесите на управление на проекти

Управление на записи

 • Управлява записите в система от момента на създаване до тяхното евентуално архивиране и изтриване.

Автоматизация на продажбите и маркетинга

 • Интегрира се със съществуващ CRM за създаване на връзка към критично съдържание като оферти, презентации, договори, фактури и електронна поща.

Обучение

 • Проследяване и  изготвяне на доклади за обучение, чрез цялостно управление на изискванията за обучение и сертифициране на персонала

M-FILES СИСТЕМАТА...

M-FILES СИСТЕМАТА...
 • Система базирана на метаданни 
 • Предлага се в облачни, на място и хибридни версии.
 • Лесна за конфигуриране система гарантираща, че всички бизнес процеси се поддържат.
 • Интеграция с Windows среда и други софтуери бързо и лесно.
 • Достъп до всички устройства - компютър, таблет и смарт телефон
 • Предлага автоматични актуализации.
 • Предлага се в облачни, на място и хибридни версии.
 • Отговаря на стандартите за съответствие, като всички данни са архивирани чрез цялостна концепция.
 • Предлага архивиране, защитено от одит, при спазване на общите правила за защита на данните (GDPR).


ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

Изтеглете брошура на продукта


M-Files предлага софтуерна платформа от ново поколение за интелигентно управление на информацията. Прочетете повече в продуктовата брошура.
 

Изтеглете сега
Man with tablet and laptop working in a restaurant environment, smiling

Налични уебинари на запис


Гледайте на запис нашият уебинар, за да научите как Коника Минолта в партньорство с M-Files, може да би помогне да сте по-ефектив в управлението на ежедневните си бизнес процеси.
 

Научи повече

Свържете се с нас

Свържете се с нас

ПОИСКАЙТЕ ИНФОРМАЦИЯ

Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings