Дигитални процеси

Примери за приложение

Дигиталните работни процеси от Konica Мinolta и M-Files, предлагат много повече от стандартно решение


Съвременното работно място се променя. Нарастващото количество данни - както в обем, така и в брой на документите и все по-сложните работни процеси подчертават необходимостта от иновации в ИТ. Конвенционалните работни процеси като редовно споделяне на файлове или предаване на данни по имейл или на хартиен носител имат значителни ограничения и пречки. Съвременните системи за управление на корпоративното съдържание не само свързва хората с информация по най-ефективния начин, но също така улеснява сътрудничеството в рамките на организация. 


Стандартните дигиталните работни процеси разработени от Konica Minolta, предлагат електронен регистър на документи и автоматизиране на бизнес процесите, базирани на системата за управление на съдържание от M-Files. Решението е специално разработено за малък и среден бизнес и предоставя възможността да се премахнат хартиените документни процеси, като се заменят с изцяло електронни такива. Това предоставя на Вашия екип електронно регистриране и управление на фирмената Ви документация, което ще Ви помогне да сте по-ефективни, документите Ви да станат по-защитени, а процесите Ви – по-прозрачни и проследими.


 

Интелигентно Управление на Информацията с M-Files от Konica MInolta

M-Files се свързва със съществуващите системи, като мрежови папки и SharePoint и прави тези системи по-интелигентни, чрез добавяне на метаданни, контрол на версиите и работни процеси към съдържанието. M-Files дава възможност на организациите да имат достъп и да управляват непрекъснато нарастващия обем документи и информация във всички бизнес системи, без да се изисква скъпа и отнемаща време миграция.

Примери за приложение

Примери за приложение

IT FITNESS WORKSHOPS

Вероятно не сте се замисляли, но както често се случва при хората – натрупването на излишни килограми и липсата на гъвкавост водят до тромави движения, провокират неудовлетвореност и буквално ни пречат да развием и използваме пълния си потенциал.
 

Виж повече

ИЗТЕГЛЕТЕ

ИЗТЕГЛЕТЕ

eBook: Как да стартирате дигитални работни процеси - инструменти и добри практики

Това ръководство е практичен инструмент, който ще ви помогне в планирането и внедряването на решение за управление на корпоративно съдържание.
В документа са разгледани основните предизвикателства пред интелигентното управление на корпоративната информация и ползите от дигиталната трансформация.

Изтегли сега
ebook Digital Processes BG_thumb_280p

Свържете с нас

Свържете с нас

Заявете среща или демонстрация