Намерете продукт

81 Max

AccurioLabel 190

  Скоростта на печат за минута може да бъде избрана (18.9 м, 13.5 м и 9.45 м), за да съответства на използваната медия

  Цветовете се обработват с резолюция от 1200 dpi x 8 bit с 256 градации в 1 пиксел

  Задачите, като например...

81 Max

AccurioLabel 190

  Скоростта на печат за минута може да бъде избрана (18.9 м, 13.5 м и 9.45 м), за да съответства на използваната медия

  Цветовете се обработват с резолюция от 1200 dpi x 8 bit с 256 градации в 1 пиксел

  Задачите, като например...