ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО

Свържете се с нас
 

ТЕХНОЛОГИИ ОТ БЪДЕЩЕТО ЗА РАБОТНОТО МЯСТО НА БЪДЕЩЕТОВ Konica Minolta вярваме, че работата е свързана с хората (служители), физическите пространства, в които работят, и технологиите -  хардуер и софтуер. Често тези стълбове, изграждащи бизнес средата, се възприемат като отделни единици. Чрез ефективното им свързване обаче можем да създадем ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО.

Интелигентното свързано работно място е динамичен и дигитално трансформиращ модел на работа. Вярваме, че чрез все по-тясно свързване на хора, пространства и технологии можете да достигнете до различни начини на работа, стимулиращи дигиталната трансформация във вашата организация и гарантиращи по-ефективни и бързи промени на работното място.

Ние предлагаме услуги, които са с фокус върху същността на дейността на вашата организация и начина ѝ на работа; което ви дава контрол върху бъдещите ви стратегически решения, за да бъде работата в офиса по-ефективна, продуктивна и сигурна. Когато говорим за интелигентно свързано работно място, ние ви предлагаме технологии на бъдещето чрез интегрирано портфолио от персонализирани услуги.

Обхватът на нашите решения и предложения ни дава уникална способност да решаваме проблемите и да намираме начин за преодоляване на предизвикателствата в бизнеса заедно с нашите клиенти. Като работим с вас, можем успешно да ви насочим в правилната посока, когато става въпрос за дигитална трансформация на вашата организация, както и да ви помогнем да се ориентирате в бъдещата вълна от промени. Накратко, нашата роля е да бъдем незаменим партньор, който да помогне на бизнеса да се развива и да открие предимствата на интелигентното свързано работно място.

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШЕТО ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО


ДИГИТАЛИЗАЦИЯ И
АВТОМАТИЗАЦИЯ


ПЛАТФОРМА ЗА ДИГИТАЛНИ ПРОЦЕСИУправление на договори, одобрение на разходи, управление на кореспонденция, електронно трудово досие и HR процеси и др. 


СМАРТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: Детайлна информация, анализ на данни и поведения и автоматизация чрез връзка с други системи

 
УПРАВЛЕНИЕ
НА ИНФОРМАЦИЯ


ДОСТЪП ДО СЪДЪРЖАНИЕ С ЛЕКОТА, ОТВСЯКЪДЕ И ПО ВСЯКО ВРЕМЕ: Дигитализиране на документи, извличане на данни от документи, дигитални процеси, дигитален архив, лесно търсене


 

 
ОПТИМИЗИРАНИ УСЛУГИ
ЗА ПЕЧАТ (OPS)
 
КОНСУЛТИРАНЕ, ХАРДУЕР, СОФТУЕРНО ВНЕДРЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЧАТА: Решенията помагат за автоматизиране на рутинни задачи, допринасят за подобряване на работните потоци чрез ефективно споделяне на информация, сигурност и съответствие и позволяват удобен контрол на всички разходи за печат и свързаните с тях

 
СИГУРНОСТ


СИГУРНА И БЕЗОПАСНА РАБОТНА СРЕДА, ИНФОРМАЦИОННА СИГУРНОСТ - СМАРТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ: Физическа сигурност, анализ на данни и поведения,  информационна сигурност, сигурност на печатната среда и управление на документи

 
 


УПРАВЛЯВАНИ IT УСЛУГИ
 

ОТДАЛЕЧЕНО НАБЛЮДЕНИЕ на  ИТ ресурси за превенция и бърза поддръжка

КЛИЕНТСКА ПЛАТФОРМА за постоянна обратна връзка

WORKPLACE HUB – хардуер, софтуер и услуги в една ИТ платформа


ОБЛАЧНИ УСЛУГИ
 

KONICA MINOLTA CLOUD DATA CENTER, 
BIZHUB EVOLUTION, AIRe Link (отдалечена визуална поддръжка), MS 365 – инструменти за колаборация, KONICA MINOLTA MARKETPLACE
Нашите облачни услуги са основата на дигиталната трансформация, която дава на хората свободата и гъвкавостта да работят от всяко място, без да е необходимо да управляват и поддържат собствена инфраструктура.

ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО

Ако има нещо, което можем спокойно да кажем за бъдещето на работното място, това е, че преживяваме период на значителни промени. Тъй като технологичните, социални, екологични изменения засягат нашите приоритети, работата вече не може да бъде определена като физическо пространство, където извършваме рутинни задачи, нито пък е свързана с определен график от „включени“ часове всеки ден, а по-скоро е базиран на резултатите подход.

ИНТЕЛИГЕНТНА ЛОГИСТИКА

Съвременните логистични центрове се нуждаят от строги политики за сигурност и автоматизирани процеси, за да се избегнат повреди или загуба на стоки, системи и данни.
Готови сме да ви помогнем да установите ефективна работа чрез въвеждането на най-новите смарт решения за логистика.

Разберете повече

ИНТЕЛИГЕНТНИ РЕШЕНИЯ ЗА РИТЕЙЛ

Съвременната търговия се нуждае от смарт решения.

В Konica Minolta имаме решения за всеки етап от работата на ритейл обекта - от управление на договори с доставчици през оптимизация на процеси и обработка още в склада до специализирани видео решения с вградени аналитични функции за взимане на правилните решения.

Разберете повече

 

Интегрирано портфолио

 

Нашето портфолио от хардуер и софтуер предлага безпроблемно интегриране на цялостни решения в екосистемата на работното място. Партнирайки си с фирми от всякакъв мащаб, този 360-градусов подход е изграден от комбинация от опита ни на глобалния пазар, съчетан с познанията ни за спецификите на местния пазар. Това ни позволява да изграждаме решения, които отговарят на различни организационни нужди.

Ето как можете да се възползвате от интелигентно свързано работно място

  1. Интелигентност: Използвайте силата на данните, събрани от организацията, за подобряване на вземането на решения.
  2. Сътрудничество: Дигитализираните работни процеси и облачните инструменти за колаборация водят до по-добри работни взаимоотношения с по-голяма ефективност в комуникацията.
  3. Сигурност: Бизнес операциите винаги остават съвместими и активни, а важните фирмени данни са по-малко уязвими спрямо външни заплахи.
  4. Устойчивост: Бизнес оперативността се подобрява, с постигане на елиминиране на забавянията, които могат да доведат до спад в производителността на работното място.
  5. Гъвкавост: Всички решения могат да отговорят и на най-динамично променящите се изисквания, те са лесно мащабируеми и персонализируеми.
  6. Мобилност: Лесно може да се позволи на служителите да получат достъп до данни и да продължат да работят безопасно от всяко място и по всяко време.
  7. Производителност: Производителността се увеличава от възможността да се работи навсякъде, където служителите са базирани, по по-плавен и ефективен начин.
  8. Екологичност: Повишена ефективност чрез намаляване на загубите на организацията и отпадъците, които вредят на околната среда.
  9. Ефективност: По-олекотените работни процеси подобряват рентабилността и премахват необходимостта от капиталови разходи.

Изпратете запитване за ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО

Цялостни решения, които ще ви помогнат да надградите процеса на дигитална трансформация на вашата компания.

Интересувам се от:Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings