ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО

Свържете се с нас
 

ТЕХНОЛОГИИ ОТ БЪДЕЩЕТО ЗА РАБОТНОТО МЯСТО НА БЪДЕЩЕТОВ Konica Minolta вярваме, че работата е свързана с хората (служители), физическите пространства, в които работят, и технологиите -  хардуер и софтуер. Често тези стълбове, изграждащи бизнес средата, се възприемат като отделни единици. Чрез ефективното им свързване обаче можем да създадем ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО.

Интелигентното свързано работно място е динамичен и дигитално трансформиращ модел на работа. Вярваме, че чрез все по-тясно свързване на хора, пространства и технологии можете да достигнете до различни начини на работа, стимулиращи дигиталната трансформация във вашата организация и гарантиращи по-ефективни и бързи промени на работното място.

Ние предлагаме услуги, които са с фокус върху същността на дейността на вашата организация и начина ѝ на работа; което ви дава контрол върху бъдещите ви стратегически решения, за да бъде работата в офиса по-ефективна, продуктивна и сигурна. Когато говорим за интелигентно свързано работно място, ние ви предлагаме технологии на бъдещето чрез интегрирано портфолио от персонализирани услуги.

Обхватът на нашите решения и предложения ни дава уникална способност да решаваме проблемите и да намираме начин за преодоляване на предизвикателствата в бизнеса заедно с нашите клиенти. Като работим с вас, можем успешно да ви насочим в правилната посока, когато става въпрос за дигитална трансформация на вашата организация, както и да ви помогнем да се ориентирате в бъдещата вълна от промени. Накратко, нашата роля е да бъдем незаменим партньор, който да помогне на бизнеса да се развива и да открие предимствата на интелигентното свързано работно място.

ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО

Когато ИТ работи както трябва, вие имате увереността да управлявате бизнеса си по своя начин. Гъвкавостта да работите както и където трябва. С инструменти за стимулиране на производителността, за да отговорите на търсенето със знанието, че работното ви място е сигурно. С партньор, който създава холистични решения за дигитално работно място, можете да увеличите мащаба и да се откроите. .

НАШИТЕ РЕШЕНИЯ ЗА ВАШЕТО ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО

 
ОПТИМИЗИРАНИ УСЛУГИ
ЗА ПЕЧАТ (OPS)
 
КОНСУЛТИРАНЕ, ХАРДУЕР, СОФТУЕРНО ВНЕДРЯВАНЕ И УПРАВЛЕНИЕ НА ПЕЧАТА: Решенията помагат за автоматизиране на рутинни задачи, допринасят за подобряване на работните потоци чрез ефективно споделяне на информация, сигурност и съответствие и позволяват удобен контрол на всички разходи за печат и свързаните с тях

ДИГИТАЛНИ
РАБОТНИ ПРОЦЕСИ


ПОМАГАМЕ НА КОМПАНИИТЕ ДА РАБОТЯТ ПО-УМНО, А НЕ ПОВЕЧЕ. Автоматизирани процеси за управление на договори, одобрение на разходи, електронно подписване, управление на кореспонденция, електронно трудово досие и дигитални HR решения и др.


 

ИНТЕЛИГЕНТНО
ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ
 
СМАРТ ВИДЕОНАБЛЮДЕНИЕ, ПРОИЗВЕДЕНО В ГЕРМАНИЯ. Най-висока устойчивост на кибератаки. От анализ и проектиране до внедряване на решения с последващо обслужване и техническа поддръжка. Информация и анализ на данни и поведения, автоматизация чрез връзка с други системи.
 
ДИГИТАЛЕН АРХИВ


ЦЯЛАТА ИНФОРМАЦИЯ НА ЕДНО ДИГИТАЛНО МЯСТО. Сканиране, категоризиране, изграждане на пълен дигитален архив. Спестено време и място. Сигурност и съответствие със законовите разпоредби. Първата стъпка към Вашата дигитална трансформация.

 
 

УПРАВЛЯВАНА ИНФРАСТРУКТУРА
 

ОТДАЛЕЧЕНО НАБЛЮДЕНИЕ на  ИТ ресурси за превенция и бърза поддръжка

КЛИЕНТСКА ПЛАТФОРМА за постоянна обратна връзка

WORKPLACE HUB – хардуер, софтуер и услуги в една ИТ платформа


ОБЛАЧНИ УСЛУГИ
 

KONICA MINOLTA CLOUD DATA CENTER, 
BIZHUB EVOLUTION, AIRe Link (отдалечена визуална поддръжка), MS 365 – инструменти за колаборация, KONICA MINOLTA MARKETPLACE
Нашите облачни услуги са основата на дигиталната трансформация, която дава на хората свободата и гъвкавостта да работят от всяко място, без да е необходимо да управляват и поддържат собствена инфраструктура.

 

Интегрирано портфолио

 

Нашето портфолио от хардуер и софтуер предлага безпроблемно интегриране на цялостни решения в екосистемата на работното място. Партнирайки си с фирми от всякакъв мащаб, този 360-градусов подход е изграден от комбинация от опита ни на глобалния пазар, съчетан с познанията ни за спецификите на местния пазар. Това ни позволява да изграждаме решения, които отговарят на различни организационни нужди.

Ето как можете да се възползвате от интелигентно свързано работно място

  1. Интелигентност: Използвайте силата на данните, събрани от организацията, за подобряване на вземането на решения.
  2. Сътрудничество: Дигитализираните работни процеси и облачните инструменти за колаборация водят до по-добри работни взаимоотношения с по-голяма ефективност в комуникацията.
  3. Сигурност: Бизнес операциите винаги остават съвместими и активни, а важните фирмени данни са по-малко уязвими спрямо външни заплахи.
  4. Устойчивост: Бизнес оперативността се подобрява, с постигане на елиминиране на забавянията, които могат да доведат до спад в производителността на работното място.
  5. Гъвкавост: Всички решения могат да отговорят и на най-динамично променящите се изисквания, те са лесно мащабируеми и персонализируеми.
  6. Мобилност: Лесно може да се позволи на служителите да получат достъп до данни и да продължат да работят безопасно от всяко място и по всяко време.
  7. Производителност: Производителността се увеличава от възможността да се работи навсякъде, където служителите са базирани, по по-плавен и ефективен начин.
  8. Екологичност: Повишена ефективност чрез намаляване на загубите на организацията и отпадъците, които вредят на околната среда.
  9. Ефективност: По-олекотените работни процеси подобряват рентабилността и премахват необходимостта от капиталови разходи.

Изпратете запитване за ИНТЕЛИГЕНТНО СВЪРЗАНО РАБОТНО МЯСТО

Цялостни решения, които ще ви помогнат да надградите процеса на дигитална трансформация на вашата компания.