Не пропускайте този шанс за увеличаване на приходите от продажби

Бизнесът с трансакционни документи се свежда до включването на промоционални или маркетингови съобщения в така наречените „трансакционни документи“, като фактури, банкови извлечения или застрахователни полици.

Transactional


Документите от този вид съдържат обобщения на трансакции или друга важна правна информация и затова те се четат и преглеждат по-внимателно от почти всички други видове документи, получавани по пощата. Затова трансакционните документи са особено привлекателна среда за маркетинговите специалисти, които търсят ефективни начини за рекламиране на продукти или услуги.

Настъпиха нови времена на пазара на услугите за трансакционни документи. Някога в плика поставяли промоционални брошури заедно с трансакционните документи. Оказало се обаче, че тази стратегия не давала съществени резултати, тъй като получателят изхвърлял промоционалните брошури още с отварянето на плика. Сега имаме „наложени реклами“ или тъй наречените TransPromo. Наложените реклами се закрепват направо на лицевата страна на трансакционния документ, като фактура, банково извлечение или сметка за комунални услуги. Като съчетаете трансакционно извлечение с промоционално съобщение, можете да вкарате оперативна и маркетингова информация в един документ. Не е изненадващо, че днес това е бързо развиващ се пазар, който вече възлиза на милиарди.


Понастоящем основните участници в бизнеса с трансакционни документи обслужват само големи мултинационални компании. Има обаче реален пазарен потенциал и в ниския пазарен сегмент – удовлетворяване на потребностите на малките и средните предприятия (МСП) в нишата на трансакциите с по-малки обеми.

Transactional

Transactional

Как могат клиентите Ви да се възползват директно от Transactional?

Най-голямото предимство на използването на сметки и извлечения за промоционални съобщения е, че тези документи действително се отварят и четат. Според проучването „Бъдещето на многоканалните трансакционни съобщения”, проведено от InfoTrends, сметките за комунални услуги, банковите извлечения и информационната поща са трансакционни документи, които се отварят най-често, до 97%.


Как могат клиентите Ви да се възползват директно от Transactional?

Transactional намалява разходите, като поставя маркетингови съобщения в трансакционни документи. Освен това хартията се оползотворява, а не се разхищава, като се гарантира, че всяко налично свободно пространство е използвано. Тази стратегия също така намалява експлоатационните разходи, тъй като намалява потребността от отпечатване на отделни брошури и пести ресурси – например не е необходимо Вашият клиент да разпраща толкова много електронни съобщения до своите клиенти. Това означава също, че фирмите харчат по-малко за допълнителна реклама.


Ако TransPromo е с добър дизайн, цветна и използва привличащ погледа текст на реклама, за да предаде послание, което се чете лесно, вероятно повече клиенти ще я видят и ще предприемат действия спрямо нея. А ако предоставената информация се усвоява лесно, телефонният център на Вашите клиенти няма да бъде затрупан от толкова много обаждания и запитвания.


Каква ще бъде ползата за Вас от Transactional?

Ще можете да генерирате нови приходи от кръстосани продажби и да развиете нов бизнес потенциал, като се насочите дори към нишата на трансакциите с по-малки обеми. Без усилия.


Друго удобство е, че ще повишите и информираността на клиентите си за други продукти.

Хардуер
hardware icon
Хардуер за печат на Konica Minolta

Искате най-доброто в областта на цифровия производствен печат? Току-що го намерихте. Хардуерните решения на Konica Minolta за производствен печат и за офис са еталони в отрасъла, с устройства, предлагащи революционно качество на цветните изображения, черно-бял печат със свръхвисоки скорости, опции за вътрешна окончателна обработка с професионално качество – с цел да се отговори на сложните спецификации на Вашето задание, и много други. Независимо от размера или областта на специализация на Вашата компания нашият хардуер за печат Ви дава възможност да изградите своя инфраструктура за печат, да управлявате цифровото съдържание, да въведете най-новите измервателни уреди и да се запознаете с други решения, имащи за цел да променят до неузнаваемост Вашия работен поток.

Софтуер
software icon
Софтуерни продукти на Konica Minolta

Разгледайте безбройните различни начини, по които софтуерните продукти на Konica Minolta могат да подобрят работата Ви. Konica Minolta решава проблемите на Вашата компания, съчетава различните стилове на работа и предлага софтуерни решения, отговарящи на нуждите на отрасъла Ви. Като приоритизира нуждите Ви по всяко време, Konica Minolta отговаря на софтуерните изисквания дори на най-взискателните световни организации. Като използвате системата, можете да ограничите разходите за всички отпечатани или копирани материали, да създадете разширени мерки за сигурност, за да гарантирате, че чувствителните документи няма да попаднат в неупълномощени лица, и много други.

Услуги
service icon
Винаги на Ваше разположение

Нашият опитен и компетентен персонал от специалисти ще отговори на всички Ваши въпроси и ще Ви покаже как да работите с продукта си. Нашите услуги функционират във Ваша полза в рамките на система за поддръжка, предназначена да гарантира на Вас и на компанията Ви извличането на максимална полза от решенията. Ние предлагаме гама от различни услуги, включително оптимизирани услуги за печат за комбиниране на Вашето консултиране; внедряване на хардуер и софтуер; управление на работния поток за намаляване на разходите за документи; и интелигентни услуги за защита, за да поддържате безопасността на бизнеса си.

Не пропускайте този шанс за увеличаване на приходите от продажби

Не пропускайте този шанс за увеличаване на приходите от продажби

Вашата производствена среда може да има голяма полза от преминаването към нови начини за печат и автоматизация на работния процес. Благодарение на решенията на Konica Minolta за TransPromo можете да подобрите процесите, да увеличите рентабилността и производителността, като същевременно намалите закъсненията в производството. Трансакционните документи могат да бъдат приспособени индивидуално, за да привличат вниманието на хората още щом отворят плика – досадните банкови извлечения и сметки за комунални услуги могат да бъдат превърнати в персонализирано рекламно съдържание например.

Лесно персонализиране на трансакционни документи и създаване на промоционално съдържание

Лесно персонализиране на трансакционни документи и създаване на промоционално съдържание

Спестете време и ресурси чрез автоматизирано разпространение

Спестете време и ресурси чрез автоматизирано разпространение

Погрижете се за предпочитанията на клиентите чрез многоканална комуникация

Погрижете се за предпочитанията на клиентите чрез многоканална комуникация

Интелигентното тълкуване на съдържанието прави маркетинговите Ви кампании ефективни

Интелигентното тълкуване на съдържанието прави маркетинговите Ви кампании ефективни

Оптимизираните операции спомагат за подобряване на целия работен процес

Оптимизираните операции спомагат за подобряване на целия работен процес

Осигурява пълен контрол над функциите за печат и работа с хартия

Осигурява пълен контрол над функциите за печат и работа с хартия

Бизнес оформление на печата

Prokom е потребителската общност на Konica Minolta, където можете да намерите проучване на пазара, информация и практически инструменти, които ще ви помогнат да сте по-информирани, по-продуктивни и в крайна сметка по-печеливши. В Prokom вярваме, че не става въпрос само за това което правите, а за това което правите възможно

Присъединете се към Prokom

Как можете да спечелите от „транспромо“ услуги

Как можете да спечелите от „транспромо“ услуги

Бизнесът с „транспромо“ или кръстосани продажби

Бизнесът с „транспромо“ или кръстосани продажби се свежда до включването на промоционални или маркетингови съобщения в така наречените „трансакционни документи“, като фактури, банкови извлечения или застрахователни полици. Тези документи съдържат обобщения на трансакции или друга важна правна информация и затова те се четат и преглеждат по-често от почти всички други видове документи, получавани по пощата. Затова трансакционните документи са особено привлекателна среда за маркетинговите специалисти, които винаги търсят ефективни начини за рекламиране на продукти или услуги. 


Като съчетаете трансакционен документ с промоционално съобщение ( = „транспромо“), можете да вкарате оперативна и маркетингова информация в един документ. Не е изненадващо, че това е бързо развиващ се пазар, който възлиза на милиарди.


Понастоящем основните участници в бизнеса с трансакционни документи обслужват „едрия бизнес“. Има обаче страхотен пазарен потенциал в ниския пазарен сегмент – удовлетворяване на потребностите на малките и средните предприятия (МСП) в нишата на „транспромо“ с по-малки обеми.


Каква е ползата за клиентите от „транспромо“:

  • Намаляване на разходите чрез поставяне на маркетингови съобщения в трансакционни документи
  • Оползотворяване на всяко налично свободно пространство
  • Добавена стойност за техните клиенти, използващи трансакционни документи


Какво печелите Вие от кръстосани продажби:

  • Генериране на нови приходи от кръстосани продажби
  • Голям бизнес потенциал в нишата на „транспромо“ с по-малки обеми
  • По-добра информираност на клиентите за други продукти


На пазар, възлизащ на милиарди, има ниша за доставчиците на „транспромо“ услуги, обслужващи малки до средни предприятия. Не пропускайте този шанс за увеличаване на приходите от продажби!

Свържете се с нас

Свържете се с нас
Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings