Глобален бизнес

Konica Minolta – Вашият ключ към глобалния бизнес на бъдещето


Какво общо имат помежду си цифровата трансформация, изкуственият интелект, съхраняването в облак и извличането на данни, засилената мобилност и изключително солидната защита в киберпространството? Става дума за рязка промяна на естеството на работното място през следващите години. Готови ли сте да извървите този път заедно със силен и надежден глобален партньор?

Konica Minolta ще бъде Вашият партньор. Нашите екипи ще работи заедно с Вас, за да развиете Workplace of the Future™ работното място на бъдещето, предназначено да отговори на Вашите специфични нужди, за да се изправите пред предизвикателствата на този нов свят. Нашият опит и решения ще дадат на Вас и Вашите служители максимален контрол и незабавен достъп до необходимите Ви данни глобално, повишавайки нивата на производителност и печалби. В Konica Minolta вярваме в насърчаването на значими иновации, разработването на нови технологии и развитието на креативни идеи, които водят до значителни промени в целия свят. 

 

Тези услуги се доставят чрез програмата „Управлявани услуги за печат“ (MPS) на Konica Minolta, която предлага иновативни нови функции за оценка, консолидиране на печатащите устройства и значително намаляване на оперативните Ви разходи. С подкрепата на нашия глобален център за поддръжка, който предоставя единна точка за контакт за всички Ваши глобални бизнес услуги и дава възможност да постигате надеждни резултати, ние предлагаме основен ключ към успеха. 

Да говорим за глобален бизнес означава да говорим за глобално лидерство. Глобалният бизнес екип на Konica Minolta е уникално позициониран с офиси в Америка, ЕМЕА и Азиатско-тихоокеанския регион. 


Ние сме представени в над 150 държави с около 41 500 служители в цял свят. Единна информационна платформа и организационна структура във всички наши дъщерни дружества гарантират идентични, висококачествени програми и оперативни услуги в много страни и региони. 


Konica Minolta се ангажира да осигури глобален екип за обслужване с акаунти Konica Minolta, който ще Ви помогне да определите и развиете обща визия за Управляваните услуги за печат (MPS), като същевременно се насърчават иновациите и се постигат резултати от програмата чрез изпълнение на местно ниво. Дава форма на това как виждате развитието на бизнеса си, разбира бизнес нуждите Ви от Ваша гледна точка, решава предизвикателствата, пред които са изправени Вашите глобални клиенти, и допринася за по-добро бъдеще за всички участници в процеса.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС