ИНОВАЦИЯТА КАТО УСЛУГА

Консултантски услуги на Konica Minolta за нови потребители на интелигентни очила и добавена реалност.

Вашата връзка между данните в реално време и опита от реалния живот


Където добавената реалност вече не е запазена територия за научната фантастика

С помощта на Konica Minolta можете да ускорите използваните от Вас решения, включващи революционни технологии, например добавена реалност (Augmented Reality) и интелигентни очила (Smart Glasses), да ги адаптирате към нуждите на Вашата индустрия, като избирате измежду редица професионални работни срещи, и присъствате на семинари за добавена реалност със силна практична насоченост.


Konica Minolta комбинира огромните си ресурси от експертни познания, иновативни методи и процеси и най-добри практики в рамките на нашите центрове за бизнес и иновации (BIC) с подход, вдъхновено от дизайна и революционни бизнес модели. По този начин компанията предлага изцяло нови средства за консултиране на клиенти и партньори и ги подкрепя в техните усилия в управлението на иновациите, като същевременно изгражда доверие и подкрепа за стъпване на пазара.

ИНОВАЦИЯТА КАТО УСЛУГА

ИНОВАЦИЯТА КАТО УСЛУГА

Ключови функции

Иновацията като услуга

Управление чрез жестове

Управление чрез жестове

Софтуер за бърза реакция

Софтуер за бърза реакция

Холографски оптичен елемент (HOE)

Холографски оптичен елемент (HOE)

За повече информация се свържете с нас

За повече информация се свържете с нас

Свържете се с нас

Тук в Konica Minolta полагаме непрестанни усилия да подобрим бизнеса на нашите клиенти с помощта на иновации в революционната област на добавената реалност. Тази иновативна технология се развива бързо, разбира се за нас е от интерес да контактуваме и да работим с други доставчици в тази област. Ако проучвате и разработвате нови начини за използване на добавената реалност, просто кликнете тук за връзка с нас и ще се свържем с Вас.

Свържете се с нас

Свържете се с нас
Желая да получа информация на:

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings