PlanetPress Connect


Да направим бизнеса видим за нови групи клиенти


PlanetPress Connect е идеалният инструмент за публикуване на променливи данни за всяко корпоративен отдел, натоварен със създаването и разпространението на бизнес комуникации и документи. Улеснявайки производството на персонализирана директна поща, фактури, кампании за електронна поща, мобилна информация и персонализирани брошури, гарантира, че ще привлече вниманието на читателя и ще разкрие посланието. По този начин приложението е подходящо за средни по размер компании, които искат да започнат да произвеждат дигитален печат, но не могат да си позволят скъпи промени в съществуващите си системи или да инвестират в персонализиран софтуер.


PlanetPress Connect workflow

PlanetPress Connect

PlanetPress Connect

Индивидуален маркетинг

  • Повишена производителност и рентабилност 
  • Разнообразна поддръжка на данни и въвеждане на документи
  • Импортиране от всяко Windows приложение
  • Интелигентна интерпретация на съдържанието

TransPromo

  • Обогатяване на документи с промоционално съдържание 
  • Автоматизирано разпространение

Интегриране в работни потоци за печат

  • Пълен контрол на функциите за печат и работа с хартия

Многоканална комуникация

  • Разширява взаимодействието на клиента, чрез комбиниране на непреки и директни комуникационни канали 
  • Интегриране на печатни, онлайн, директна и мобилна комуникация

Изтеглете брошура на продукта

PlanetPress Connect brochure

Свържете се с нас

Свържете се с нас

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС

Политика за поверителност:*
посочена в политиката за поверителност на Коника Минолта България и давам съгласието си личните ми данни, предоставени от мен чрез изпращане на запитване до лицата за контакт, да бъдат обработвани от Коника Минолта България.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings