Дистанционна работа

Как да осигурите на служителите си възможност за работа от разстояние?


Важно е това, което правиш, а не къде си. Работното място става все по-мобилно, тъй като все повече намалява необходимостта от физическото присъствие в офиса. Променя се и самата работна сила. Поколението, израснало в дигиталната ера, прекроява очакванията за работното място. Konica Minolta предоставя решения, услуги и насоки, необходими за навлизане в дигиталното бъдеще.


Workforce never looked as today


Светът, както и офис средата се променят, променят се и служителите. Работната сила никога не е била толкова разнообразна, колкото днес. В условията на конкурентен пазар на труда висококвалифицираните работници със знания имат безпрецедентна свобода да определят условията си на заетост, а организациите, които най-добре отговарят на тези изисквания, са тези, които привличат и  успяват да запазят талантите. С мобилните решения за работно място компаниите могат да създават работна среда, която насърчава по-голяма креативност, ефективност и свобода.Независимо от това,  чрез мобилността по-гъвкавият бизнес също печели конкурентно предимство, като по-лесно отговаря на нуждите на своите клиенти,  по-достъпен е и може да работи винаги и навсякъде.


Workplace of the Future

Как предприятията могат безпроблемно да работят дистанционно - без значение дали са големи или малки?С помощта на силен партньор като Konica Minolta, ползите от мобилността са по-достъпни от всякога. С разширеното си портфолио от ИТ услуги и широката си мрежа от партньорства с водещи доставчици на технологии, Konica Minolta е в състояние да създаде решения, които отговарят на нуждите на новото поколение служители и могат да бъдат интегрирани във фирмената среда. Целта е да се осигурят най-добрите условия на работа и безпроблемна работа на всички системи, независимо от хората или тяхното местоположение. Това лесно може да се постигне, когато доверен партньор в лицето на Konica Minolta служи като единна точка за контакт за всички ИТ нужди. Може да бъде предоставен мобилен достъп до всякакъв вид данни или на всеки член на екипа , без това да се отразява на ефективността или сигурността.


quotation marks

"Решенията и услугите на Konica Minolta активно насърчават гъвкави и мобилни начини за работа и сътрудничество."

.


Услугите на Konica Minolta


Обстоен анализ


Konica Minolta предлага на своите клиенти портфолио от продукти и услуги, проектирано с цел мобилност на работното място и съобразено с всеки клиент, за да се осигури оптимално приспособяване към неговите специфични изисквания. Предлагат се решения единствено след задълбочен анализ на фирмената среда, за да се разберат напълно нуждите на клиента и бизнес процесите. Съществуващите вече системи не трябва да бъдат заменени и могат да станат неразделна част от тази среда, което значително облекчава процесите на трансформация.Единна точка за контакт


Опитът да се комбинират различни системи и различни решения от различни доставчици често усложнява управлението на проблемите и размива линиите на отговорност между доставчиците на услуги. Konica Minolta елиминира тези неефективности, като остава единствената точка за контакт (SPOC).Налични и достъпни мобилни системи 24/7


Тъй като работната сила става все по-мобилна, не само работното място е променлива величина, но и времето също се превръща в такава. Konica Minolta гарантира, че мобилните системи работят ефективно по всяко време.

Here, you find more of our services around mobile working:

Осигурете на бизнеса си предимствата на дистанционната работа:


   

   

Teamwork Icon

Бъдете иновативен и желан работодател и създайте работна среда, която насърчава по-голяма креативност и свобода и привлича повече таланти.

Light Bulb Icon

Спечелете конкурентно предимство, като бъдете по-адаптивни, достъпни и ефективни винаги и навсякъде

Workplace mobility e-book

Today work is becoming increasingly mobile by default as physical presence at the office becomes less critical and more people are hired to work on a project basis rather than on long-term employment contracts. This new reality is making it essential for businesses to reimagine the workplace and completely rethink the systems, technology and services that support it.

Download E-Book now

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС