Konica Minolta идентифицира пет важни тенденции, които ще оформят и повлияят на дигиталното работно място през 2024 г.

| 4 декември 2023

Продължаващата еволюция и разширяване на дигиталното работно място бяха много явни през 2023 г. То продължи да играе главна роля за успешното осигуряване на дистанционна работа, превръщайки модерния офис в географски разпръснато, но същевременно обединено пространство, и по този начин задвижвайки хибридната работна тенденция, която продължава да поддържа много сектори. Други фактори, като глобалната извънредна климатична ситуация, ескалиращата криза на разходите за живот и инфлацията, заедно с геополитическите конфликти и войни, ще окажат своето влияние върху дигиталното работно място и през 2024 г. Тъй като организациите и фирмите се стремят да останат икономически ефективни и конкурентоспособни, като същевременно отговарят на променящите се очаквания и нужди на служителите, наред с постоянните предизвикателства на недостига на умения, значението на технологията за дигитално работно място ще продължи да нараства. Освен това ролята му за осигуряване на удовлетвореност на служителите, задържане и привличане на таланти ще става все по-важна.


Тенденция 1: Интелигентно използване на изкуствен интелект (AI) и машинно обучение за автоматизиране на задачи
Чрез използването на автоматизирани системи, които използват AI или машинно обучение, трудоемките, отнемащи време или повтарящи се задачи могат да бъдат автоматизирани, което дава на служителите повече време за по-продуктивни задачи. Пазарът на AI ще нарасне в световен мащаб от 298 246,87 милиарда щатски долара през 2024 г. до 1 847 495,6 трилиона щатски долара през 2030 г. Близо половината от работниците (45%) прогнозират, че AI ще доведе до „значителна“ промяна в работата им през следващата година, докато повече от една трета каза, че се чувстват претоварени и притеснени от тези промени.[1] Следователно внедряването на автоматизирани системи трябва да се извършва интелигентно, етично, чувствително и внимателно, за да се гарантира, че повишава производителността на работниците, като същевременно зачита техните права и по-широките мнения и опасения на обществото.
 
В момента Konica Minolta работи върху интегрирането на повече AI в своите решения за интелигентно управление на информацията. Целта е да се даде възможност за още повече автоматизация, за да се облекчат служителите от тежки, отнемащи време задачи. Например, в процеса на заснемане на документи, където зоналното OCR (оптично разпознаване на знаци), което първо изисква обширно обучение, трябва да бъде заменено от AI, който вече не изисква никакво обучение за извличане на информация от документи. Konica Minolta в момента също работи върху отделни OpenAI услуги за обобщаване, синтезиране, кодиране и анализ на електронни таблици в Excel. Те могат да се използват, например, за автоматично обобщаване на документи, осигуряване на подкрепа в процеса на мозъчна атака или правене на прогнози.


Тенденция 2: Поверителност и сигурност на данните
Директивата на ЕС NIS2 (Директива за мрежови и информационни системи 2022) влезе в сила на 16 януари 2023 г. и трябва да бъде въведена в закон във всички държави-членки на ЕС до 17 октомври 2024 г. Тя има за цел да засили кибернетичната устойчивост на европейските оператори на критична инфраструктура и основни услуги. С оглед на продължаващата заплаха – кибератаките се увеличиха драстично още веднъж през 2023 г. (седмичните кибератаки са се увеличили в световен мащаб със 7% през Q1 на 2023 г. в сравнение със същия период на миналата година, според последния изследователски доклад на Check Point[2]) – и на фона на NIS2 много компании ще трябва да се защитят още по-добре, за да подобрят устойчивостта на критичните системи и процеси. Клиентите също вдигат летвата: мнозинството (87%) от потребителите казват, че няма да правят бизнес с компания, ако имат притеснения относно практиките за сигурност на бизнеса..[3]
 
По-специално, организациите трябва да обмислят усъвършенствани мерки за киберсигурност, като многофакторно удостоверяване, криптиране и сигурни решения за съхранение в облак, за да гарантират сигурността. Това е мястото, където поддръжка по професионален партньор по сигурността като Konica Minolta прави голяма разлика с услуги като защита на идентичност, данни и крайна точка, услуги за управление на архивиране и дистанционно наблюдение и управление.
 

Тенденция 3: Благосъстояние и ангажираност на служителите
Служителите са най-ценният ресурс на една организация и една положителна и продуктивна връзка трябва да се подхранва и развива. Благосъстоянието и ангажираността на служителите е от решаващо значение, особено на все по-конкурентен пазар на таланти, който ще бъде допълнително изострен от променящите се очаквания на работното място на работниците от поколението Z (49% избират своята работа/работодател въз основа на лични ценности[4]),застаряването населението (между 2015 г. и 2050 г. световното население над 60 години почти ще се удвои от 12% на 22%[5]) и недостиг на умения [6], което оказва все по-голям натиск и върху съществуващите служители. Гъвкавите работни договорености, подкрепата за психичното здраве, осигуряването на подходящ дигитален опит на служителите и ресурси за по-добър баланс между професионалния и личния живот са от решаващо значение, като част от „задължението за грижа“ към служителите.
 
Konica Minolta например има програмата Flourish, която подкрепя всички аспекти на трудовия опит, включително личностно развитие и израстване, здраве и благополучие, както и честването на таланта и постижение. Konica Minolta също насърчава разнообразието, равнопоставеността и включването на всички служители, например с изпълнението на програми като Woman2Lead и ShePlus, разработването на ERG (Employee Resource Groups) като LGBTQ+ мрежата VIBRANT или повишаването на осведомеността за включването на хората с увреждания. Освен това компанията дава възможност за гъвкав подход към работа в офиса, от вкъщи или хибридна опция за по-добър баланс между работата и личния живот.

 
Тенденция 4: По-нататъшно сътрудничество, базирано на облак
Хибридната и дистанционната работа се захранват от базирани на облак системи за комуникация и сътрудничество, така че по-нататъшното им приемане и усъвършенстване ще гарантира, че работната сила ще продължи да работи гладко и продуктивно заедно. Пазарът на софтуер за сътрудничество има годишен темп на растеж от 2%)[7]. Сегментът с най-висок растеж на инструментите за сътрудничество са приложенията за работа в екип за мобилни устройства, които позволяват на работниците да работят успешно заедно, независимо от тяхното местоположение [8].
 
Като партньор на Microsoft Cloud Solutions, акредитираният експертен екип на Konica Minolta е в състояние да помогне на всякакъв размер и тип организация да реализира пълните предимства на комуникацията и сътрудничеството от гамата инструменти на Microsoft. Това включва Microsoft 365, включително Microsoft Teams, което помага на бизнеса да организира по-добре и да взаимодейства със служителите.
 
 
Тенденция 5: Устойчивостта и гарантирането, че технологиите и практиките подкрепят работното място
С оглед на изменението на климата аспектът на устойчивостта ще продължи да играе все по-важна роля при разглеждането на дигиталното работно място през 2024 г. Важен въпрос е до каква степен дигиталната трансформация с нейните технологии и променящите се практики могат да действат като двигател за по-голяма устойчивост. Може би един от най-осезаемите примери за дигитализация, която минимизира потреблението на ресурси, като същевременно осигурява значителни ползи за ефективността на бизнеса, е намаляването на използването на хартия в бизнес процесите, особено като вземете предвид, че средно 50% от отпадъците на една компания са хартия.[9] Инструментите за облак и сътрудничество позволяват дистанционно сътрудничество, намалявайки необходимостта от пътуване до офиса или пътуване по въздух за срещи. Решенията, базирани на облак, по-специално могат да бъдат по-устойчиви от решенията на място, при условие че се вземат предвид определени фактори (консумация на енергия, консумация на вода, продължителност на живота на устройствата, дигитално почистване). Например облачните сървъри, които работят със 100% възобновяема електроенергия, консумират само половината CO2e на година/сървър в сравнение със сървърите на място с възобновяема електроенергия. Локалните сървъри без възобновяема електроенергия консумират дори шест пъти повече.[10]
 
Със своя подход за интелигентно свързано работно място, който се фокусира върху дигиталното сътрудничество и интелигентните процеси без хартия, Konica Minolta се стреми да вземе по-голямо внимание на аспекта на устойчивостта. В допълнение към решенията за сътрудничество Microsoft 365, компанията предлага и хостинг на инфраструктура като услуга (IaaS) и софтуер като услуга (SaaS) в собствените си центрове за данни, които са сертифицирани по ISO14001 и работят със 100% възобновяема енергия. За необходими сервизни обаждания Konica Minolta разчита на инструмента за визуално дистанционно обслужване AIRe Link, който вече е спестил 23 567 посещения на място, 911 295 километра и 330 тона емисии на парникови газове са спестени от 2020 г. насам[11].

 

Източници


[1] Nearly half of European workers expect AI to 'significantly' impact their jobs by 2024, Euronews, 2023, https://www.euronews.com/next/2023/09/13/nearly-half-of-european-workers-expect-ai-to-significantly-impact-their-jobs-by-2024  

[2] Global Cyber Attacks Rise by 7% in Q1 2023, Infosecurity Magazine, 2023, https://www.infosecurity-magazine.com/news/global-cyber-attacks-rise-7-q1-2023/

[3] 50 Eye Opening Data Privacy Statistics for 2023, Enzuzo, 2023, https://www.enzuzo.com/blog/data-privacy-statistics
 

[4] For Millennials And Gen Zs, Social Issues Are Top Of Mind—Here’s How Organizations Can Drive Meaningful Change, Forbes, 2021, https://www.forbes.com/sites/deloitte/2021/07/22/for-millennials-and-gen-zs-social-issues-are-top-of-mind-heres-how-organizations-can-drive-meaningful-change/?sh=54e2d6cb450c  

[5] Ageing and health, WHO, 2022, https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/ageing-and-health  

[6] Commission report finds labour and skills shortages persist and looks at possible ways to tackle them, European Commission, 2023, https://ec.europa.eu/social/main.jsp?langId=en&catId=89&furtherNews=yes&newsId=10619  

[7] Collaboration Software - Worldwide, Statista, 2023, https://www.statista.com/outlook/tmo/software/productivity-software/collaboration-software/worldwide#revenue 

[8] 70 Essential Online Collaboration Software Statistics: 2023 Market Share Analysis & Data, Finances Online, 2023, https://financesonline.com/online-collaboration-software-statistics/  

[9] Paper Waste Facts, The World Counts, 2023, https://www.theworldcounts.com/stories/paper-waste-facts

[10] The Carbon Footprint of Servers, Go Climate, 2022, https://www.goclimate.com/blog/the-carbon-footprint-of-servers/

[11] As of January 2023
Относно Konica Minolta

Пътуването на Konica Minolta започва преди 150 години с визия да виждаме и правим нещата по различен начин. Ние правим иновации за доброто на обществото и света. Същата цел, която ни караше да се движим тогава, ни кара да се движим и сега.

Централата на Konica Minolta Europe е базирана в Лангенхаген, Германия и е дъщерно дружество на Konica Minolta Inc., Токио, Япония. Със своя уникален опит в изображенията, обработката на данни и вземането на решения, базирани на данни, Konica Minolta създава подходящи решения за своите клиенти - малки и средни предприятия, големи предприятия и публичен сектор - и решава проблеми, пред които е изправено обществото.

Като доставчик на решения за дигитално работно място, Konica Minolta помага на своите клиенти да идентифицират и отключат потенциалните възможности за дигитализация и да достигнат следващото ниво в дигиталната зрялост на своята организация чрез преосмисляне на работното място. В подкрепа на „Интелигентно свързано работно място“, Konica Minolta предлага облачни, ИТ, управлявани печатни и видео решения за отдалечена работа, сътрудничество, управление на работния процес и автоматизация и сигурност. Успехът на компанията в стимулирането на трансформацията се потвърждава и от IDC, тъй като „IDC MarketScape: Worldwide Print Transformation 2023 Vendor Assessment“ определи Konica Minolta за „Лидер“ в трансформацията на печата. Konica Minolta е глобален управляван партньор на Microsoft от 2021 г.

Предложението Igniting Print Possibilities на Konica Minolta помага на принтери, конвертори и собственици на марки да увеличат максимално автоматизацията на работния процес, за да увеличат ефективността. Компанията предоставя консултации по всички комуникационни въпроси, както и най-високо ниво на производство, опаковане, както и принтери за етикети. Неговите довършителни устройства създават печатни продукти, които се открояват и създават добавена стойност. Konica Minolta се утвърди като лидер на пазара за производствен печат за повече от десетилетие в Европа (InfoSource).

За все по-голям брой организации успехът днес е нещо повече от тясното определение за финансов просперитет – той включва също опазване на околната среда и оказване на положително въздействие върху тяхната работна сила, както и върху обществата, в които са част. Със своя ангажимент към устойчивото развитие Цели (SDGs), Konica Minolta обеща последователно да преследва своите цели за устойчивост и социална отговорност.

Компанията е била многократно признавана за своята богата история на социален принос, както и за работата за постигане на ЦУР в целия си бизнес и верига за доставки. Konica Minolta е включена сред „100-те най-устойчиви глобални корпорации в света за 2023 г.“ и получи ЗЛАТЕН медал за признание за ниво в рейтингите за устойчивост на EcoVadis за 2023 г.

За своите дистанционни услуги Konica Minolta получи престижната награда „Buyers Lab (BLI) 2023-2024 Pacesetter Award in Remote Service for the Western European market“ от Keypoint Intelligence.
Konica Minolta Business Solutions Europe е представена от филиали и дистрибутори в повече от 80 страни в Европа, Централна Азия, Близкия изток и Африка. С повече от 8700 служители (към април 2023 г.), Konica Minolta Europe реализира нетни продажби от над 2,26 милиарда евро през финансовата 2022/2023 година.

В световен мащаб компанията има над 39 000 служители и оперира в над 150 страни.

Термините и имената на продуктите може да са търговски марки или регистрирани търговски марки на съответните им притежатели и се признават с настоящото.