KONICA MINOLTA РАЗШИРЯВА СВОЯ БИЗНЕС С УСЛУГИ ЗА ВИДЕО РЕШЕНИЯ ЧРЕЗ ИЗПОЛЗВАНЕ НА AI

| 9 януари 2023

Konica Minolta укрепва сътрудничеството си с MOBOTIX AG, произвеждащи IP камери с децентрализирана обработка и VMS (Video Management System).


Konica Minolta цели да укрепи своя бизнес в областта на услугите за мониторинг и видеонаблюдение чрез внедряване на решения, които използват AI, за да увеличи максимално възможностите за продажби и да ускори растежа си.
 

Осигуряване на социална безопасност и сигурност чрез внедряването на IoT


Нововъзникващите социални проблеми включват нарастващия риск от бедствия поради изменението на климата и намаляващата работна сила, вследствие на застаряващото население. За да се гарантира безопасността и сигурността на хората и да се подобри производителността на индустрията е необходимо да се решат социални проблеми чрез дигитална трансформация (DX). Konica Minolta има за цел да помогне на нашите клиенти за разрешаването на тези проблеми чрез имплементирането на усъвършенствано видеонаблюдение и мониторинг, базирано на AI обработка с помощта на IoT платформата - FORXAI. Тези решения осигуряват високонадеждно наблюдение, базирано на технологично сътрудничество с MOBOTIX, в която Konica Minolta придоби 65% мажоритарен дял през 2016 г., и помогат за подобряване на безопасността и сигурността на нашите клиенти.
 

По-тясно сътрудничество с MOBOTIX


На пазара на услуги за видеонаблюдение се наблюдава изместване на фокуса от използването на прости камери за сигурност към камери, базирани на AI с цел откриване, анализ, прогнозиране, както и услуги за данни, използващи такива възможности. За тази цел Konica Minolta ще засили сътрудничеството с глобалните си партньори и MOBOTIX, като се фокусира върху безопасността и сигурността в сектори като логистика, транспорт, производство, ритейл и др., използвайки  изключително издръжливите и надеждни устройства и решения на MOBOTIX, съчетани с AI. По този начин Konica Minolta ще увеличи рентабилността и ще постигне растеж.

1. Укрепване на предложението ни за видеонаблюдение в глобалната ни мрежа

Konica Minolta предлага услуги за видеонаблюдение, базирани на продуктите и услугите на MOBOTIX, с цел дигитализиране на работните процеси на клиентите. Konica Minolta ще продължи да укрепва своето портфолио от видео решения на глобално ниво. В Северна Америка компанията започна да интегрира дистрибуцията на MOBOTIX продукти през април 2022 г. В Европа Konica Minolta започна да управлява шоурум в Прага от юни 2022 г., стартира нови услуги, наречени FORXAI Video Analytic Solution и FORXAI Visual Quality Inspection. Освен това компанията започна да създава бизнес звено за услуги за видео решения през октомври. Компанията също инвестира и наема допълнителни инженери и консултанти, които могат да предложат цялостни решения на клиентите.

 
quotation marks

Продуктите и услугите на MOBOTIX значително помогнаха за повишаване на безопасността и сигурността на клиентите, което е нашата цел. Ще продължим да помагаме за решаването на социални проблеми с MOBOTIX, като се възползваме от IoT технологията на Konica Minolta и нашата глобална търговска мрежа.

Антон Крантев

Ръководител екип “Интелигентно видеонаблюдение”

2. Разширяване на нашата дейност и услуги чрез придобиване на Vaxtor Ltd.

През май 2022 г. MOBOTIX придоби Vaxtor Ltd. (Vaxtor), която предлага решения за автоматично разпознаване на регистрационни номера (ALPR) и оптично разпознаване на знаци (OCR). Vaxtor се отличава в областта на пътната инфраструктура чрез своята ALPR технология. Например, за да управлява, наблюдава и проверява камиони и контейнери на пристанищата, ALPR машината на Vaxtor може да сканира табели в повече от 150 страни, да насочва шофьорите на място и да проверява разрешението за достъп.
 
Konica Minolta вярва, че в сътрудничество с MOBOTIX, компанията може да се разшири в нови области, като предлага по-голяма стойност на клиентите в областта на трафика и логистичната инфраструктура, използвайки AI технология за сканиране на регистрационни номера и контейнери.
 
quotation marks

Ние сме много развълнувани от увеличените инвестиции и се фокусираме върху технологиите на MOBOTIX, които се предлагат на многобройните глобални клиенти на Konica Minolta. Ние сме уверени, че нашите продукти и услуги за видеонаблюдение могат да решат много повече социални проблеми. Очаквам нови услуги за видео решения да бъдат създадени съвместно с Konica Minolta.

Томас Лаустен

Главен изпълнителен директор на MOBOTIX

AI решение за видеонаблюдение чрез сътрудничество с MOBOTIX


Konica Minolta ще продължи бързо да разработва решения чрез свързване на FORXAI с уникалните крайни устройства на MOBOTIX и комбинирането им с AI и други сензорни устройства, за решаване на проблемите на клиентите и за внедряване на такива решения в световен мащаб, като по този начин постига растеж в тази област и решава социални проблеми.

MOBOTIX гарантира пълна защита на данните и инфраструктурата на видео системите от хакерски атаки. Всички камери са SYSS сертифицирани, което ги прави доказано защитени от кибер атаки и уязвимост.

Посетете Konica Minolta Smart Video Solutions Demo Center

Преоткрийте сигурността с Konica Minolta и научете повече за нашите „компютри с очи“. Ще можете да видите над 20 камери в действие и да посетите 8 различни къта, в които сме представили видеорешения от ново поколение, благодарение на технологиите на MOBOTIX, Luxriot, Catexis, SAFR, Vaxtor и др.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване