Konica Minolta подобрява противопожарната защита, осигуряването на качеството и сигурността на периметъра с разширени термовизионни решения

| 6 март 2023

Konica Minolta разшири портфолиото си за термален мониторинг с новата MOBOTIX p71 Thermal ECO камера и новото приложение MOBOTIX Advanced Radiometry App. Термовизионният мониторинг работи в три основни области: ранна детекция на пожар (или дори откриване на риск преди възникването на пламъци); осигуряване на качеството и оптимизация на процесите; и 24/7 сигурност при защита на обекти и периметър – като всичко това следва изцяло регулациите за GDPR.


Сигурност на обекти и периметрова охрана

Технологията Thermal ECO вече е налична като модул за многообективните системи MOBOTIX M73 и S74. Новата MOBOTIX p71 Thermal ECO камера също предлага достъпно термално наблюдение, като камера за вътрешна употреба с един обектив и различни възможности на приложение. Със своя широк зрителен ъгъл от 105°, технологията Thermal ECO е идеално приложима за защита на обекти или периметрова охрана. Работи в абсолютна тъмнина и отговаря на изискванията за защита на данните (DSGVO), като открива нарушители, не показва никакви характерни особености за лична идентификация (защита на неприкосновеността на личния живот).

Новото приложение MOBOTIX Advanced Radiometry App разширява възможностите на серията 7 от радиометрични термо камери чрез откриване на критични източници на топлина или пожар с до двадесет измервателни зони, всяка от които може да се конфигурира индивидуално. Това позволява на потребителите да дефинират няколко стойности на емисиите (излъчване от повърхности от различни материали) или разстояния в едно изображение на камерата, което прави приложението още по-прецизно и гъвкаво.
 

Противопожарна защита

Прегряването в складови, производствени или други съоръжения може бързо да доведе до пожар, което застрашава хората и имуществото, причинявайки финансови загуби, оперативни престои, репутационни щети и вреди на околната среда. Сложните противопожарни аларми и други системи за сигурност е малко вероятно да алармират за топлинни промени, които биха довели до пожар. Термокамерите, от друга страна, могат да идентифицират рисковете от пожар и прегряване много по-рано от традиционните системи - преди да се развият пламъци и дим - чрез откриване на горещи точки, където може да започне пожар.

Проактивната термална технология на MOBOTIX за откриване на топлина и предотвратяване на пожар е сертифицирана от три международно признати институции: VdS (Германска асоциация за предотвратяване на загуби), EN 54-10 (стандарт на ЕС) и CNPP (Френски национален център за превенция и защита). Сертификатите позволяват интегриране в съществуващите пожароизвестителни системи. В допълнение към всеобхватната противопожарна защита, системите отговарят на изискванията на застрахователните компании и строителните разпоредби.
 

Осигуряване на качеството и оптимизация на процесите

Многобройни производствени и преработвателни процеси поставят особени изисквания към температурата на суровините, междинните продукти или крайния продукт. Осигуряването на безпроблемната и непрекъсваема работа на машините предотвратява допълнителни разходи. Термалните системи MOBOTIX на Konica Minolta позволяват превантивна поддръжка и могат да задействат различни аларми и реакции, ако параметрите на даден процес излязат извън технологичните си граници. Това гарантира качеството на продукта. Термокамерите MOBOTIX автоматично откриват и отчитат критични температурни отклонения от всякакъв вид - независимо дали са горещи, топли или студени.

Възможността на системите на MOBOTIX на Konica Minolta да изпращат Raw Data позволява интеграция с всякакви приложения на AI (изкуствен интелект). Интелигентните термални системи могат да бъдат свързани към промишлени системи като SCADA или MQTT чрез различни интерфейси (комуникация от машина към машина). Тази интеграция позволяват обобщаването на бази данни, анализът на които може да предостави основни отправни точки за вземане на ефективни решения и оптимизиране на процесите като основа за спестявания и увеличаване на приходите.
 

quotation marks

Тези най-нови допълнения към портфолиото осигуряват важни предимства по отношение на пожарната безопасност, оптимизацията на процесите и сигурността, осигурявайки изключителни характеристики, надеждност и осезаема възвръщаемост на инвестициите. Следвайки похода към все по-голяма системна интеграция и дигитална трансформация, това е решение допълнително ще подкрепи бизнеса в бързо развиващия се свят.

Шинтаро Иноуе

Rъководител на услугата за видеорешения в Konica Minolta Business Solutions Europe

Посетете Konica Minolta Smart Video Solutions Demo Center

Преоткрийте сигурността с Konica Minolta и научете повече за нашите „компютри с очи“. Ще можете да видите над 20 камери в действие и да посетите 8 различни къта, в които сме представили видеорешения от ново поколение, благодарение на технологиите на MOBOTIX, Luxriot, Catexis, SAFR, Vaxtor и др.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване