Интелигентна система за видеонаблюдение Mobotix подобрява дейността на GSTech

Интелигентна система за видеонаблюдение Mobotix подобрява дейността на GSTech

Интелигентна система за видеонаблюдение Mobotix подобрява дейността на GSTech

GSTech внедрява видеорешения на Mobotix от Konica Minolta за периметрова охрана и следене на температурата в пещите на производството си.

GSTech е надежден доставчик на машинно обработени и тествани за плътност алуминиеви отливки. Фирмата стартира своята дейност през 2015г. на българския пазар, предлагайки услуги свързани с обработка на алуминий, цялостно производство на машини, леене на отливки, производство на заварени части и машиностроене в областта на пренос и измерване на електрическа енергия и части за железопътен транспорт. 

Фирмата има дългогодишен опит в тази област, което й позволява да отговаря на нуждите на клиентите си като предоставя висококачествени продукти и услуги. Компанията продължава да се развива успешно, като през 2022г. GSTech стартира проект по преместване на своите съоръжения. Това е сред причините компанията да се свърже с Коника Минолта България и да разглежда възможностите за имплементация на смарт видеонаблюдение.

 

Предизвикателства

Предизвикателства
Сред основните предизвикателства на GSTech са:
  • Липса на надеждна защита на периметъра и мониторинг от заплахи
  • Липса на известяване при непозволено нахлуване на външни лица
  • Липса на постоянен контрол при процеса на отделяне на температура при работния процес с пещи в предприятието

Решение

Решение
Ранната диагностика на потенциални заплахи в производството и прецизната периметрова охрана са от ключово значение за бизнеса. Те са сред причините GSTech да се свърже с Konica Minolta и да потърси решение за периметрова охрана и термално решение за следене на температурата на пещите в производството. За изпълнението на проекта са заложени камери от немският производител MOBOTIX.
 

Периметрова охрана и сигурност

Решението на GSTech от Konica Minolta за периметрова охрана е изградено с камери от най-новата 7ма серия М73. В резултат на извършен оглед на място и анализирането на нуждите на клиента е предоставено решение за наблюдение на целият външен периметър на сградата, в която се помещават производствените мощности. Системата покрива цялата територията на обекта, като в същото време дава възможност за контрол на достъпа и отчитане на работното време.
 

Термално решение

GSTech внедрява иновативна система за термално видеонаблюдение на пещи за разтапяне на алуминий и на местата, на които ще се отливат изделия. Благодарение на вградения в камерата софтуер е възможно да се следят до 20 зони с различни допустими температурни диапазона.

Целта на термалното решение е да предостави превантивно алармиране в случай, че пещта, работната станция и калъпа за отливане са се отклонили от оптималната за работа температура. С този подход производителността и надеждността се увеличават значително, а риска от инциденти или повреждане на оборудването е сведен до минимум.

Поради характера и мащаба на системата, с цел централизация и организирано съхранение и достъп до записите, е предвидена и интеграция на система за видеомениджмънт Luxriot.

 

Ползи

Ползи

Термално решение:

  • Прецизно измерване на температурата на пещите
  • Осигуряване непрекъснатост на бизнеса и гарантиране на безопасна среда на работа
  • Термалната камера работи 24/7, предоставяйки сигурен и надежден начин за проследяване на температурата на пещите без човешка намеса
  • При засечени аномалии, камерата изпраща незабавна нотификация
 
 

Периметрова охрана и контрол на достъпа:

  • Превенция на площите от заплахи и неоторизиран достъп
  • Анализ да поведението на хората около периметъра
  • Отчитане на работното време

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване