Счетоводство от бъдещето още днес или за старта на дигитална трансформация в Есетере България

Счетоводство от бъдещето още днес или за старта на дигитална трансформация в Есетере България

Счетоводство от бъдещето още днес или за старта на дигитална трансформация в Есетере България

За клиента:

Основни дейности за „Есетере България“ ЕООД са производството и търговията с етерични масла. Със своите 40 апарата за дестилация, фирмата е най-големият производител на етерични масла в България. През месеците юни, юли и август се произвеждат традиционните за нашата страна масла от лавандула, маточина, бял равнец и чубрица. Целогодишно се добиват масла от тамян и смирна, суровината, за които се внася от Африка. През 2021 г. беше пусната в експлоатация нова дестилерия, намираща се в с. Шипка, общ. Казанлък, за производство на розово етерично масло. Собственик на „Есетере България“ ЕООД е doTerra (САЩ).

Дружеството оказва значителен положителен ефект върху районите, където осъществява дейност, тъй като купува суровините от голям брой малки и средни земеделски производители. Също така компанията-майка има политика – „Healing hands“, според която част от печалбата да се връща в общностите, където се произвеждат суровините и маслата. Това позволява всяка година се реализират значителни по размер социални проекти в гр. Добрич и с. Шипка.

Предизвикателства:

Предизвикателствата, пред които бизнесът е изправен днес, не подминават и „Есетере България“. Това включва и синхронизация с изискванията на Индустрия 4.0, както и стартиране на дигитална трансформация. Това ги мотивира да направят проучване и да вземат решение да стартират процес на дигитализация в компанията, като се спират на лидера в управлението на информация M-Files и Коника Минолта България.  Този процес започва първоначално във финансово-счетоводния отдел, но компанията планира да разшири и въведе последователно дигитални решения и в другите отдели.

Решения:

„Есетере България“ е все още в началото на своя път към дигитална трансформация, по който върви заедно с Коника Минолта България. На този първи етап в компанията вече работи успешно дигитален процес за одобрение на разходи и дигитален архив на фактури, договори и съпътстващи търговски документи.
 
Дигиталният архив позволява търсене на информация в съдържанието на документите, а изградените различни сечения, подпомагащи и оптимизиращи търсенето – по тип документ, по компания, по контрагент улесняват бързото откриване на данни. Възможно е и гъвкаво прецизиране на правата за достъп до документите. А в частта одобрение на разходи е реализиран двустъпков процес на одобрение – пряк ръководител и финансов мениджър. Дигитализирането на процеса позволява лесно и по всяко време да се генерират справки за подадените и направени разходи по отдели, по служители, по типове разходи, както и всеки разход да бъде обвързан с прилежащата му фактура.

 

Ползи: 

Предимствата от имплементацията на решението са автоматизиране на голяма част от дейностите във финансово – счетоводен отдел, надежден дигитален архив, бърз и сигурен достъп и лесно търсене.
Един от важните резултати са почти напълно изчезналите папки с хартиени документи. Също така по-лесното и по-бързо подготвяне на документи и справки при проверки и ревизии от НАП. От опита, който компанията има с решението на Коника Минолта България става ясно, че днес 2-ма души са напълно достатъчни да свършат работата, за която са били необходими поне 4-ма преди въвеждането на решението.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС