Открийте предимствата на интелигентното видеонаблюдение

| 15 декември 2022

Интелигентните видеорешения трансформират системите за сигурност и наблюдение и сa неразделна част от свързаното работно място.


Интелигентните видеорешения предоставят цялостен автоматизиран изглед, който е добра инвестиция не само от позиция на сигурността, но и на вашия бизнес. Изкуственият интелект трансформира възможностите на видео технологията и разширява обхвата на нейното използване извън традиционните приложения, свързани със сигурността. Днес то помага на организациите да разпознават и правилно да определят непознатите преди потоци от данни и организационни процеси. Това способства за постигане на по-висока ефективност, спестяване на разходи и подобряване процеса на вземането на решения.

Освен проактивно наблюдение на сигурността и безопасността, технологията за видеонаблюдение има редица предимства като оценяване ефективността на работа, проверка на местоположението на хората или предметите, проследяване за подозрително или необичайно поведение, оценка на всяка ситуация в наблюдавания обект, което осигурява спокойствие на партньорите на организацията, клиентите, регулаторите и другите заинтересовани страни. 

Внедряването на автоматизирани интелигентни системи, като част от свързаното работно място, прецизно обработват различна по вид и обем информация и предоставят последователни, надеждни и навременни показания, въз основа на които могат да се вземат правилни решения.
 

Множество ползи за бизнеса 

С цел подобряване на основните бизнес операции, интелигентните решения за видеонаблюдение следва да се възприемат не само като една покупка или разход за осигуряване на сигурност, а преди всичко като важна инвестиция за цялата организация. Това може да се покаже с няколко интересни и в определени случаи изненадващи приложения, които позволяват използването на решенията за видеонаблюдение на по-високо равнище. Те помагат със защитата на производителността и безопасността, като се фокусират главно върху търговско предимство и следенето на сигурността.
 

Приложения на интелигентните решения за видеонаблюдение

Осигуряване качеството на пратките
 
Складовете, разпределителните центрове, превозните средства за доставка и др. прехвърлят огромни количества ценни стоки в транспортни кутии, което представлява сериозно предизвикателство за проследяването им или за проверка на състоянието им на всеки етап от пътуването им. Решенията за видеонаблюдение прецизно автоматизират наблюдението на тези движения, като проверяват и отбелязват местоположението и състоянието на тези кутии, 24/7, с минимални грешки.
Интелигентните решения за видеонаблюдение са добър инструмент за откриване на проблеми и установяване на отговорното лице за наличие на всякакви щети, загуби или кражби.

Решенията за видеонаблюдение позволяват да се установи състоянието на конкретни кутии, повреди или липсващи артикули много преди доставката им, като по този начин способстват за разрешаването на спорове за всякакви предполагаеми щети. Данните и показанията от тях са безценни за повишаване на ефективността и намаляване на разходите.
 
• Безопасност на служителите и индикация за инцидент
 
Решенията за видеонаблюдение на Konica Minolta позволяват наблюдение и защита на лица при възникване на инциденти. Например, в случай на паднал човек и невъзстановяващ се в очакван времеви период, системата може автоматично да предупреди мениджърския екип и да определи точно местоположението на потенциалния инцидент. Това приложение е особено полезно както за защита на самотни работници, така и за осигуряване на безопасността на възрастни или други уязвими хора в домове за грижи. 
 
Това е идеален първи сигнал, осигуряващ незабавна звукова аларма, видео и снимки чрез имейл и/или SMS. При наличие на VoIP функция се осигурява възможност за комуникация с индивида, който да се увери, че помощта е на път.
 
• Мониторинг на превозни средства и контрол на достъпа
 
Мониторингът на паркинг позволява следене потока на трафика, установяване броя на свободните места по всяко време, проследяване времето за паркиране, за фактуриране (използвайки ANPR), предпазване на превозните средства от атака и подпомагане на собствениците за местоположението на автомобила им.
 
В големи открити зони за паркиране (като търговски обекти, обекти за търговия на дребно или производствени предприятия) решенията за видеонаблюдение позволяват наблюдение на трафика (чрез разпознаване, преброяване и анализиране на движението на превозните средства), като помагат с потока на трафика в натоварени моменти.
 
• Термална детекция в производствени и складови съоръжения
 
Термалните камери позволяват проследяване за проблеми в хладилни или замразени помещения или откриване на проблеми с паразити (дори на тъмно), което е важно за хранително-вкусовата промишленост с цел защита на здравето на потребителите и целостта на продукта. 
 
Прецизно настроените термални камери дават възможност за установяване на температурни аномалии от разстояние до 5 км. Нетермалните камери с висока разделителна способност играят важна роля при откриването на потенциални пожари и откриване на дим (както на закрито, така и на открито) и са много по-рентабилни.
 
• Разпознаване на лица за присъствие на работното място 
 
Разпознаването на лица може да се прилага за проверка на присъствие на персонал. Гарантира, че персоналът напуска работното място в определени часове по различни причини (например здравословни, безопасни или правни/данъчни).

• Безкраен обхват 
 
Тези примери са само част от изключителните възможности за внедряване на интелигентни видеорешения на работното място. Гъвкавостта на тези видеорешения означава, че индивидуални решения могат да бъдат проектирани за всяко приложение. 
 
Експертният екип на Konica Minolta е на ваше разположение, за да обсъди желанията и потребностите на вашата организация и да проучи как нашите видеорешения биха помогнали не само на вашата сигурност, но и на вашите бизнес операции, като използват значителните възможности за наблюдение и управление на всички видове бизнес процеси с експертно око, несравнимо с човешкото.
 

Интелигентни решения за ефективен мониторинг и безопасност

Интелигентните решения за видеонаблюдение на Konica Minolta комбинират визуални, топлинни, звукови и сензорни данни за по-добра защита във всяка среда. С репутация на най-здравите камери за видеонаблюдение в индустрията, тези изключително издръжливи устройства с възможност за IoT, осигуряват изключително качество на изображението и анализ на данните.
 

Научи повече

Посетете Konica Minolta Smart Video Solutions Demo Center

Преоткрийте сигурността с Konica Minolta и научете повече за нашите „компютри с очи“. Ще можете да видите над 20 камери в действие и да посетите 8 различни къта, в които сме представили видеорешения от ново поколение, благодарение на технологиите на MOBOTIX, Luxriot, Catexis, SAFR, Vaxtor и др.

Изпратете запитване

Изпратете запитване

Изпратете запитване