Remote by default – отдалечени услуги на Konica Minolta в услуга на бизнеса

| 19 август 2022

Отдавна машините в офиса не са само устройства, които принтират, сканират и копират. Те са многофункционални системи, които имат разширени „smart” функции и могат да предложат подобни на лаптоп или мобилен телефон опции. Печатният парк във всяка организация играе неизменна роля в документните процеси и е неразделна част от дигиталната трансформация на бизнеса, т.е. изграждането на интелигентно свързано работно място е немислимо без участието на многофункционалните системи. Една от приликите между личните смарт устройства и печатните системи в офиса е начинът на обслужването и поддръжката им. Невинаги при проблем с лаптопа трябва да се търси ИТ специалист с цел посещение на място. В много случаи проблемът може да бъде разрешен чрез отдалечен достъп. Научете какво предлага Konica Minolta, безспорен световен лидер на пазара на офис решения за печат, в тази насока чрез своята bizhub i-серия.


Проблемът с дадено многофункционално устройство може да е от различно естество. Може да се наложи да отпечатате даден документ, но тонерът да е свършил и никой от вашите колеги да не е поръчал нов. Възможно е също така да се е появила неизправност, която не можете точно да идентифицирате. Резултатът и в двата случая е един и същ: няма да можете да продължите работата си. Причината е съвсем тривиална, но резултатът е с неприятни последствия. Много по-лесно би било принтерът ви да е готов за използване по всяко време, с автоматично съобщение за грешки и автоматични заявки за смяна на консумативи! С отдалечените услуги на Konica Minolta получавате устройство, което работи оптимално 24 часа в денонощието, 7 дни в седмицата. Попитахме Дилян Пейчев, Мениджър „Сервизен отдел“, какъв е обхватът на професионалните отдалечени услуги на Коника Минолта България и какви са конкретните предимствата, които тези решения предлагат на бизнеса.Дилян Пейчев, Мениджър „Сервизен отдел“, Коника Минолта България

През последните години всичко и в професионалния, и в личния ни живот, започна да се случва отдалечено. Бизнесът се пренастрои и вече изисква и предлага отдалечени услуги.  Какво всъщност предлага Konica Minolta в това направление?

С нашите решения за професионални отдалечени услуги гарантираме производителността и надеждността на нашите многофункционални устройства, като междувременно спестяваме финансови и времеви ресурси за клиента. Концепцията „Remote by default”, която събира всички отдалечени услуги и инструменти на Konica Minolta, се крепи на 2 основни постамента.

Първият обхваща автоматизирането на доставките на консумативи и отдалечен мониторинг на всяко едно устройство. Получаваме автоматично съобщение в реално време, когато някоя от машините показва неизправност или когато тонерът е към своя край и се нуждае от скорошна смяна. Т.к. повечето от нашите клиенти са изнесли цялото управление на печата към нас и договорните отношения са на база включен сервиз и материали, автоматично получаваме редовни данни за броячите, така че отпечатъците да могат да бъдат отчетени въз основа на действителното потребление. Това елиминира необходимостта клиентът да ни информира за тях по имейл или телефон. Такова дистанционно наблюдение ни позволява да следим многофункционалните си устройства ежеминутно.

Вторият пилон на концепцията „Remote by default” включва и дистанционно обслужване. Отдалеченият достъп до многофункционални устройства позволява да се „влезе“ софтуерно в машината, без да е необходимо физическо присъствие на наш сервизен инженер. Промяната на настройките, актуализирането на фърмуера или отдалечената помощ на конкретен потребител пред машината също е част от тази концепция.  Това означава ли, че всеки потребител, работещ с устройство на Konica Minolta, може да бъде спокоен, че неговият документ ще бъде отпечатан безпроблемно независимо от времето и мястото?
 
Да, абсолютно. С нашата дистанционна сервизна поддръжка ние повишаваме надеждността на нашите принтери и многофункционални системи. Тъй като те представляват съществена част от процесите за управление на документи, играят толкова съществена роля в нашето работно ежедневие, колкото лаптопите или мобилните телефони. Клиентите очакват печатните устройства в офиса да са работещи по всяко време и да могат да използват всички техни функции, в противен случай целият работен цикъл може да се забави и това да повлияе негативно на вътрешнофирмените процеси.

Дистанционният мониторинг автоматично ни предоставя информация за състоянието на консумативите, за възникнали проблеми с хардуера или софтуера на печатното устройство без никаква намеса от страна на потребителя. В ежедневната работа в офиса това означава, че новият тонер пристига, преди старият да е свършил, и в идеалния случай грешката е коригирана преди потребителят да я забележи. Някои от процесите са до такава степен автоматизирани, че почти няма човешка намеса. Например, когато системата за мониторинг идентифицира ниско ниво на определен консуматив, тя автоматично създава поръчка за доставката му директно в ERP системата на нашия логистичен партньор, с цялата необходима информация за неговата доставка.   


Не е ли по-лесно и по-надеждно да изпратите сервизен техник там, където е възникнал проблем?
 
Няма съмнение, че в някои случаи все още има нужда от посещения на сервизен инженер, но броят им може да бъде драстично намален и ограничен до подмяна на част или предоставяне на консултация на място например. Разбира се, ние продължаваме да изпълняваме тези задачи, адаптирайки се към нуждите на нашите клиенти. Въпреки това много проблеми могат да бъдат разрешени значително по-бързо. Достъпът до многофункционалното устройство може да бъде осъществен за много по-кратък период от време с помощта на отдалечен достъп. Също така някои сервизни дейности, като например backup на системата, промяна на настройки и софтуерни обновявания, могат да бъдат изпълнени отдалечено, в извън работното време на клиента и по този начин да не смущават неговите работни процеси. Предварителната диагностика и идентификация на проблема от разстояние също може да спомогне за повишаване ефективността на всяко необходимо посещение на място. В крайна сметка целта във всички случаи е мултифункционалното устройство да е работещо с пълния си набор от функционалности в най-кратки срокове.

 
Как точно работи дистанционната диагностика и отстраняването на проблеми?
 
В зависимост от вида на докладваните проблеми отдалечената намеса може да се извърши по различен начин. Инженер на Konica Minolta комуникира с многофункционалното устройство чрез отдалечен достъп, напр. за да промени настройките или да актуализира софтуер. Също така bizhub i-series на Konica Minolta разполага с вграден модул за самодиагностика, който може да бъде задействан отдалечено и да осигури ценна информация за идентифициране на проблема.

В някои случаи може да не е достатъчно техническото лице да „разгледа“ оборудването с отдалечен достъп чисто софтуерно, но може да се появи необходимост то да бъде разгледано „отвън“. Обикновено това са казуси, свързани с качество на печат, пътя на хартията или други механични проблеми. В този случай използваме нашия собствено разработен инструмент за незабавна дистанционна аудио-визуална помощ AIRe Link, който служи за бърза и лесна връзка между клиент, който има проблем с печатното устройство, и сервизен инженер. Инженерът може да използва смарт устройството не само за да предостави гласови инструкции, но и за да насочи лицето пред машината чрез различни инструменти, които спомагат за значително по-ефективното отстраняване на даден проблем. По този начин, ако е необходимо, потребителят може сам да коригира неизправност или възникнала грешка. Подобни технологии стават доста популярни напоследък и имат огромни предимства пред обикновените телефонни и видео разговори. Единственото, от което клиентът има нужда, е смарт устройство с интернет достъп. Предимствата на AIRe Link са видео и аудио комуникация, моментна снимка на екрана, преместване, мащабиране на моментната снимка, възможност за добавяне на графични елементи за по-лесна визуализация, въвеждане на текст, софтуерен показалец в реално време и др.

AIRe Link позволява бързо, лесно и ефективно отдалечено обслужване
 
В обобщение, какви са предимствата на отдалечените услуги на Konica Minolta?
 
Нашите клиенти могат да използват своите bizhub устройства с увереност, че всичко е наред, за да могат да управляват своите документи и информация в ежедневната си работа - останалото се поема от Konica Minolta. С мрежа с национално покритие и инженери, разпределени по цялата територия на страната, в които непрекъснато инвестираме, за да повишаваме квалификацията им, ние гарантираме на клиентите бърза реакция и навременни консултации на живо или отдалечено. Ние използваме технологии за комуникация, мониторинг и отдалечена работа отговарящи на най-високите изисквания за сигурност и GDPR. Пакетът от отдалечени решения гарантират безпроблемна работа на нашите устройства и представляват необходимо, модерно допълнение към цялостното обслужване на клиентите ни. Освен обученията на място Konica Minolta е осигурила и много интуитивен портал за дистанционно обучение – itraining.
 
Дистанционните услуги добавят стойност и значително подобряват качеството на поддръжка и обслужване. Освен изключително бързата намеса, която може да бъде осъществена за отстраняване на даден проблем, по този начин ние спомагаме и за намаляване на отпечатъка върху околната среда, нашите услуги стават „по-зелени“, т.к. отдалечената поддръжка спестява вредните емисии по физическото придвижване на нашите инженери.

 
В това динамично време накъде очаквате да продължат да се развиват сервизните услуги на Konica Minolta?
 
Няколко са направленията в които ще се развиват услугите, свързани с  мултифункционалните устройства в офиса:
  • На първо място устройствата ще стават все по „удобни“ за поддръжка отдалечено, а технологиите, осигуряващи тази поддръжка, ще стават все по-интелигентни, ще позволяват още повече автоматизации и ще осигуряват още повече информация за превантивни дейности  по тяхното обслужване.

  • Използването на технологии подобни на AIRe Link ще нараства. Ние видяхме развитието на това решение при нас през последната две години и то е значително. Отстраняването на механичен проблем отдалечено се улеснява многократно с използването на подобна технология. Убеден съм, че по-пълноценното му внедряване и използване ще донесе ползи на нашите клиенти и ще подобри предлаганите от нас услуги.  

  • Както вече споменахме и в началото, мултифункционалните печатащи устройства все повече наподобяват смартфон или таблет. Подобно на Google play и App store,   Konica Minolta разполага с MarketPlace, откъдето могат да бъдат свалени и инсталирани върху операционната система на МФУ различни приложения, добавящи функционалности и услуги за нашите клиенти. В тази посока много нови решения, които да предложим на бизнеса.