Seeburger с решения за електронни трудови досиета и дигитално управление на договори

Seeburger с решения за електронни трудови досиета и дигитално управление на договори

Seeburger с решения за електронни трудови досиета и дигитално управление на договори

Електронни трудови досиета и дигитално управление на договори в Seeburger България с решения, базирани на M-Files от Konica Minolta

Seeburger България е немска софтуерна компания, пазарен лидер и глобален доставчик на една от най-добрите интеграционни платформи в помощ на бизнеса. Компанията предлага решения за бизнес интеграция, които дигитализират бизнес процесите на фирмите и стимулират по-ефективните процеси.
 
Основана преди 35 години в Германия, SEEBURGER днес се нарежда сред най-добрите доставчици на бизнес интеграции и обслужва хиляди клиенти в повече от 50 държави и 15 индустрии. Нейното представителство в България стартира през 1999 и в момента разчита на над 250 служителя. Фирмата продължава да се развива успешно, за което свидетелстват получените множество награди и отличия.  
 
 

Предизвикатества

Предизвикатества
Тенденцията за увеличаващ се информационен хаос в HR отделите се наблюдава във все повече компании. HR отделите са изправени пред липсата на лесен и автоматизиран процес при обработката на документи, водейки до загуба на ценно време за търсене, изготвяне, одобряване и съгласуване.
 
Някои от основните предизвикателства пред HR специалистите са успешното дигитализиране на трудовите правоотношения. Ръчното управление на договори и трудовите досиета на служителите е процес, който изисква значителни ресурси и време. Това води до необходимостта все повече фирми да се фокусират върху оптимизиране на тези процеси, въвеждайки автоматизирана обработка на документите и създавайки единна централизирана система, в която се съхранява информацията.


Кои са някои от причините, заради които Seeburger България се обръща със запитване за електронни трудови досиета към Konica Minolta:

 • Управлението и обработването на договори и документи свързани с трудовите досиета на служителите на хартиен носител, което усложнява процесите и отнема ценно време
 • Физическата размяна на договори и документи свързани с трудовите досиета на служителите води до загуба на време и разходи за куриери 
 • Бавно и трудно събиране на документи от служителите 
 • Затруднено проследяване на срокове 
 • Липса на ясен регистър и прозрачност на процесите, което неминуемо води до бавно и трудно търсене на информация и възможност от загуба на документи и важни данни 

 

Решение

Решение
Seeburger България стартира своето успешно партньорство с Konica Minolta през 2020 година, когато компанията имплементира цялостно решение за оптимизация на печата. През 2022г., след демонстриране на възможностите за дигитализация на работните процеси, фирмата стартира проект за автоматизиране на процесите по управление на договори и въвеждане на електронни трудови досиета за служителите си, като отново се доверява на екипа на Konica Minolta.
 
Решението за управление на договори позволява на екипа на Seeburger България по-ефективно, надеждно и бързо да управлява целия жизнен цикъл на всеки договор, увеличавайки проследимостта и премахвайки ръчната обработка на документи. Компанията успява да намали значително разходите, породени от използване на куриер за обмена на хартиени документи. С цел постигане на бърз и лесен достъп до всички документи и информация при работа в екип и отдалечено, е създаден интерактивен дигитален архив.
 
Seeburger България въвежда електронни трудови досиета за служителите си, което значително улеснява процеса на подписване и размяна на документи между двете страни. Вземането на това решение осигурява и други предимства като: лесно добавяне на нови документи в досието, автоматично обновяване на информацията за служители при промяна на обстоятелства при трудовите им взаимоотношения, както автоматично генериране на документи, включващи промени, направени по тях и др. 
 
Документи могат да се подписват електронно през телефона на всеки служител, с помощта на интеграцията на платформата M-Files с квалифицирания електронен подпис на Evrotrust
 

Ползи

Ползи

Основните ползи за Seeburger България са:

 • Намаляване на времето за обработка на документи и разходи за куриерски услуги
 • Минимизиране на риска от загуба на документи, работа винаги с актуални версии и автоматично обновяване на информацията в системата
 • Намаляване на ръчната обработка на документи и допускането на грешки
 • Сигурен дигитален архив, позволяващ лесно и бързо търсене и споделяне на документи
 • Дигитален процес на съгласуване с ясни отговорности и срокове на изпълнение 
 • Възможност за лесно, бързо и сигурно електронно подписване

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване