Електронно трудово досие на скорост в Mobile Wave Solutions и Roller Gaming

Електронно трудово досие на скорост в Mobile Wave Solutions и Roller Gaming

Електронно трудово досие на скорост в Mobile Wave Solutions и Roller Gaming

Скоростната имплементация на електронно трудово досие и интеграцията с HR платформата Timetastic позволи на Mobile Wave Solutions и Roller Gaming да подобрят своите HR процеси.


Mobile Wave Solutions и Roller Gaming, част от Wave Technologies Group, са бързо развиващи се бутикови софтуерни компании в IT сектора, с офиси в София и Лондон. 
 

Mobile Wave Solutions предлага професионални услуги за разработка на мобилни и уеб софтуерни решения. Основана през 2014г., компанията днес продължава да се развива успешно и да предоставя на клиентите си цялостни решения във всички аспекти на софтуерния жизнен цикъл - от управление на проекти и бизнес анализ до разработка, тестване и поддръжка.
 

Roller Gaming е студио за дигитални игри, фокусирано върху създаването на иновативни и ангажиращи моментни игри, пригодени за широка демография. Roller Gaming предоставя и широк спектър от професионални услуги - от дизайн до разработка на игри и тяхната интеграция.
 

Успехът на групата се крие в нейния фокус върху технологиите и дигитализацията, ясната й визия за развитие, целеустремеността на екипа и стремежа към иновации. Стремежът за развитие и напредничавият дух на групата е сред причините компанията да се обърне към Konica Minolta за дигитализацията на своите HR процеси.

Предизвикатества

Предизвикатества
 • Физическа размяна на документи, разходи за куриери, физическо подписване на договори в офиса и загуба на ценно време;
 • Възможност за загуба на документи и важни данни, които се обработват на хартия;
 • Прекалено много усилия за проследяване подписването на документите свързани с отсъствие от работа;
 • Риск от нарушаване на правилата за сигурност на информацията и GDPR;
 • Ненавременно събиране на подписи при модел на отдалечена и хибридна работна среда.

 

Решение

Решение

Дигитализацията и автоматизацията на различните HR процеси e неотложна и неизбежна за бизнеса. През последните няколко години HR специалистите се сблъскаха с редица предизвикателства като осигуряване на приятни работни процеси и освобождаване от административни ангажименти на служителите, откриване на нови таланти, отговаряне на постоянно повишаващите се очаквания на служителите за прозрачност на документооборота и незабавно решаване на административните въпроси и др. Автоматизирането на административни и повтарящи се задачи е първата стъпка към спестяване на време и насочване на вниманието върху ефективното управление на служителите и развиването на техните компетенции.

HR отделът на Wave Technologies Group сбъдна мечтата си да се посвети на развитието на своите служители в компаниите и да се освободи от извършването на рутинни административни задачи.

Двете компании от групата, Mobile Wave Solutions и Roller Gaming, се обърнаха към Konica Minolta за имплементацията на електронно трудово досие и интеграция с платформата, в която управляват отсъствията си от работа. Благодарение на ясната визия и план за дигитализация и с подкрепата от екипа на Konica Minolta, в рамките на 2 месеца успешно бяха  внедрени тези дигитални процеси като се  въведоха електронни трудови досиета за служителите с цел автоматизирането на процеса за всеки един от тях - назначаване/ напускане, размяна на документи, автоматично генериране на документи и др. Решението позволява значително да се подобри процеса по размяна и подписване на документи между работодател и служител.

С цел изпълнение на изискванията на наредбата на електронните трудови досиета, е извършена интеграция с Google, използвайки го за директорийна услуга и осигурявайки двуфакторна автентикация. Вземането на решение за въвеждането на електронно трудово досие бе прието с изключителна подкрепа от служителите, за което свидетелства и полученото съгласие за дигитализация на техните трудови досиета от всеки един служител.

Благодарение на интеграцията на M-Files със системата Timetastic, компанията подобри процеса по подписване на документите свързани с отсъствие от работа. Ръчното подписване бе заменено чрез 100% автоматизация на процеса по генериране и електронно подписване на документите свързани с отсъствие от работа.

Документите на всички служители на Mobile Wave Solutions и Roller Gaming се намират на лесно достъпно и сигурно място в дигитален архив. Екипът на Konica Minolta вярва, че успешната работа по дигитализацията на компаниите от групата ще продължи, позволявайки й да се утвърди като дигитален иноватор в своята индустрия!

Ползи

Ползи
 • Намаляване на времето и разходите  за обработка на документи;
 • Минимизиране на риска от загуба на документи и злоупотреба с информация;
 • Повишаване на ефективността на персонала;
 • Персонализиран и сигурен достъп до информация;
 • Лесно и бързо търсене и споделяне на документи в дигитален архив;
 • Лесно и бързо подписване на документите свързани с отсъствие от работа;
 • Спазване на регламентираните срокове за подписване на документи;
 • Сигурен, криптиран начин за събиране на лична персонална информация;
 • Оптимизация на работните процеси;
 • Намаляване на броя принтирани документи.

 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване