Mobotix с ново OCR приложение Vaxtor Genesis

| 21 март 2023

Приложение, което може да чете (почти) всичко


Новото приложение Genesis от Vaxtor е високопроизводително приложение за разпознаване на всякакви текстови и цифрови кодове, състоящи се от латински главни букви (от A до Z) и арабски цифри (0 до 9) с общо от 2 до 24 знака. За разлика от специалните приложения, които могат да се използват само в една област на приложение (регистрационни табели на автомобили, кодове на контейнери и т.н.), приложението Genesis е почти универсално и подходящо за множество други области на приложение.

Приложението Vaxtor Genesis вече е достъпно като trial версия за 30 дни безплатно тестване с всички камери MOBOTIX 7, с изключение на полусферичните камери.

*Резултатите могат да бъдат изпратени чрез TCP/IP, HTTP POST XML, HTTP POST JSON и др.
 

Сфери на приложение

  • Кодове, използвани в индустрията: С улавянето на SIC кодове, инвентарни номера, продуктови маркировки и т.н., работните процеси могат да бъдат автоматизирани и да намалят времето за ръчни проверки.
  • Лични карти: Заснемането и проверката на лични карти (лични карти, фирмени карти, членски карти и др.) е процес отнемащ време, съпроводен с ръчна обработка, което често води до грешки. Приложението Genesis за камери MOBOTIX значително улеснява този процес.
  • Идентифициране на регистрационни номера на превозни средства:  Приложението Genesis позволява индентифицирането и записването на дълга поредица от букви и цифри с високо надеждност и честота
  • Серийни номера: Висококачествените индустриални и потребителски стоки, като например -  машини, превозни средства, спортно оборудване, електрически уреди и така наречената "бяла техника", имат серийни номера. Те могат да бъдат автоматично записвани и обработвани с камера MOBOTIX, чрез приложението Genesis. Приложението позволява наблюдение на процеса по време производство, контрол на запасите и т.н.,като документира безпроблемно резултатите.
  • Етикети: Особено в логистиката, те осигуряват пълно и непрекъснато документиране на входящи и изходящата стока. Приложението Genesis позволява генерирането на доказателства и протоколи дискретно, и в съответствие със съответните правила за защита на данните.

Защо Vaxtor Genesis?

  • Спестява време и усилия
  • Гъвкав и лесен за адаптиране към различни кодове
  • С точност > 99%
  • Удобнен за откриване на дълги редове от знаци

 

Посетете Konica Minolta Smart Video Solutions Demo Center

Преоткрийте сигурността с Konica Minolta и научете повече за нашите „компютри с очи“. Ще можете да видите над 20 камери в действие и да посетите 8 различни къта, в които сме представили видеорешения от ново поколение, благодарение на технологиите на MOBOTIX, Luxriot, SAFR, Vaxtor и др.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Свържете се с нас