Безвъзмездно европейско финансиране за софтуер за управление на печата на Konica Minolta

| 14 ноември 2022

Обявен е приемът на проектни предложения по „Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия" от Националния план за възстановяване и устойчивост


Целта на процедурата е да се да допринесе за ускоряване на прехода към цифровизация на икономиката чрез предоставяне на безвъзмездни средства за внедряване на информационни и комуникационни технологии и решения, осигуряващи повишаване нивото на дигитализация на малките и средните предприятия (МСП).

Решението, с което ние от Konica Minolta можем да бъдем полезни, е AccurioPro Flux Premium - инструмент за управление на работните потоци и оптимизиране на автоматизацията на работния процес във вашата печатница. С нашето софтуерно решение вие ще:
 • оптимизирате производствения си процес;
 • редуцирате времеви и финансови ресурси;
 • получите ясна проследимост на заданията, статус на изпълнение и натоварвания на машините;
 • имате възможност за интеграция със софтуерни решения на трети страни
 • навлезете в или продължите процесите на дигитална трансформация във вашата компания.
 

УСЛОВИЯ ЗА КАНДИДАТСТВАНЕ
 

Можете да кандидатствате при следните условия:

 1. Да сте микро, малко или средно предприятие.
 2. Да сте регистрирани по смисъла на Търговския закон или Закона за кооперациите не по-късно от 31.12.2019 г.
 3. Имате средносписъчен брой на персонала за 2021 г. ≥ 1 заето лице.
 4. Заявили сте подкрепа за основната си икономическа дейност съгласно Класификацията на икономическите дейности – КИД-2008.
 5. Да сте реализирали нетни приходи от продажби за 2021 финансова година в зависимост от категорията на предприятието - кандидат, както следва::
  • Микро предприятие ≥ 41 000 лева
  • Малко предприятие ≥ 82 000 лева
  • Средно предприятие  ≥ 123 000 лева
 6. Да не сте получили ваучер по предишната програма BG16RFOP002-2.083 „Ваучерна схема за предоставяне на услуги за информационни и комуникационни технологии“ по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020.
 

ОБОБЩЕНА ИНФОРМАЦИЯ
 

Кандидатстването за предложеното софтуерно решение на Konica Minolta AccurioPro Flux Premium е в дейности група II. ИКТ услуги/решения за оптимизиране на управленските, производствените и логистичните процеси за въвеждане на модул/система за управление на производството. За подробности може да разгледате приложения документ по-долу.

Ако се интересувате от въвеждането на AccurioPro Flux Premium с помощта на процедурата за „„Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия"“, можете да заявите безплатна предварителна оценка за своята компания, като се свържете с нашите експерти сега.

Крайният срок за кандидатстване по процедурата е 19.12.2022 година. 


Безвъзмездно европейско финансиране - условия

Запознайте се в детайли с процедура BG-RRP-3.005 - Решения в областта на информационните и комуникационни технологии и киберсигурността в малките и средните предприятия 

Вижте повече

Изпратете запитване