Енергийна ефективност и защита на климата

 

Услуги

Въглероден неутрален печат

 

Konica Minolta компенсира неизбежните емисии на CO2 от офис и производствен печат. Сертификатът за емисии, с указаното количество емисии на CO2 предоставя доказателство за компенсирането на въглерода. Тази система предоставя редица полза за нашите клиенти, като им позволява да достигат своите собствени екологични цели, намалявайки своя отпечатък с въглеродни емисии, демонстрирайки своята ангажираност за опазването на климата и за подобряването на корпоративния имидж.
 
Научете повече за нашата Програма за намаляване на въглеродните емисии на Enabling Carbon Neutrality Programme.

 

Свойства

Офисните печатни устройства на Konica Minolta могат да бъдат програмирани за максимално ефективно потребление на енергия. Клиентите също така получават изгода от настройките на системата, които намаляват още повече нейното влияние върху околната среда.

 

 1. Управление на захранването и режим на заспиване: Три режима на енергоспестяване; най-ефективният от тях, “режим ErP”, е в съответствие с Европейската директива за екодизайн. Когато е в този режим, системата може да бъде активирана повторно само в случай, че е била програмирана в седмичния таймер или след като бутонът заенергоспестяване е бил използван отново.
 2. Функция „Време и календар“: Ръчно определяне, когато печатната система трябва да премине в режим на понижено енергопотребление или в режим на заспиване.
 3. ECO Динамичен таймер: Интелигентна автоматична настройка за понижено енергопотребление или за режим на заспиване, тъй като въз основа на четириседмичен анализ офисната система адаптира това спрямо действителната употреба.
 4. ECO Сканиране: кратко време за сканиране без активиране на фиксиращия нагревател.
 5. ECO Печат: Контролният панел не се активира автоматично, ако заданието за печат се получи, когато системата е в режим на заспиване; захранването се подава само до необходимите части, като по този начин се свежда до минимум излишното енергопотребление.
 6. ECO Настройки: Намаляват осветяването на дисплея.
 7. Лесна настройка/Програма за работа: Предварително програмиране на настройките и функциите на ЕСО системата.
 8. ЕСО метър:  Визуализиране на индивидуалния принос към опазване на околната среда, чрез показване на консумацията на тонер, хартия и CO2, повишавайки осведомеността на отделните служители.
 9. Моят Раздел: Обединява екологично-чисти функции, които често са необходими за даден екран.
 10. Дистанционна грижа: Техническото обслужване на устройството и отдела по поддръжка на потребителите, идентифициращи техническите проблеми на Konica Minolta може да разрешава проблеми дистанционно, без да възниква необходимостта от посещение на технически специалисти на място.

 

Технология

В офисните устройствата на Konica Minolta се използва технология, която позволява на нашите клиенти да получават изгода от ниското енергопотребление, което намалява още повече въздействието върху околната среда:
 

 1. Енергоспестяващ тонер: полимеризираният тонер Konica Minolta Simitri HD, използван както в офисния, така и в производствения печат, оказва значително по-ниско въздействие върху околната среда при неговото  производство, използване и рециклиране в сравнение с обикновения прахообразен тонер, тъй като тонерът се фиксира при по-ниска температура.
 2. Енергоспестяващо осветление на скенера: Източникът на светлина на скенера е заменен от конвенционално флуоресцентно осветление с LED, което не съдържа живак. Клиентите получават изгода от икономията на енергия и ниската топлопроводимост, докато яркостта и скоростта на сканиране се увеличават.
 3. Ниска стойност на TEC: Офисните продукти на Konica Minolta имат особено ниски стойности на TEC; те представляват типичното ежеседмично потребление на електроенергия (TEC), базирана на средната употреба в офиса, както е определено в програмата ENERGY STAR.
 4. Технология на индукционно нагряване на фиксиращия модул: Значително намалява потреблението на енергия, тъй като необходимата температура се достига много по-бързо и може да се контролира прецизно.
 5. Без озоново подхранване на поемащите ролки: изходът с висока резолюция е възможен в течение на дълги периоди от време, като същевременно се потиска генерирането на озон.

Ангажимент

 

Намаляване на отделянето на CO2 и екологично чиста електроенергия

Нашата обща цел за намаляване на отделянето на емисии на CO2 с 80% вече е достигнала 49%. Това беше постигнато чрез намаляване на количеството на CO2, образуващо се по време на използването на продукта, със 79% в периода между 2016 г. и 2005 г. В нашите офиси в Германия се използва екологично чиста електроенергия, която произвежда нулеви емисии на CO2.
 

Програма за служители "Bike2Work" за намаляване на емисиите на CO2

В Германия и Чехия служителите на Konica Minolta могат да вземат участие в проекта Bike2Work, като използват своите велосипеди вместо автомобили, за да пътуват до работа през летните месеци. Това им дава възможност да проявят своята отговорност към околната среда и да подобряват собственото си здраве. От 2014 г. насам служителите на Konica Minolta са изминали повече от 110 000 километра и, като не са изминавали това разстояние със своите автомобили, са помогнали да се спестят повече от 20 тона емисии на CO2.
 

Вътрешно компенсиране на въглерода

Коника Минолта Европа компенсира неизбежните емисии на въглерод, като подкрепя сертифицирани проекти за опазване на климата. Това ни прави „неутрална по отношение на климата“ компания. От януари 2018 г. нашата европейска централа в Лангенхаген работи неутрално по отношение на климата. Konica Minolta също компенсира отделянето на емисии на CO2, които се генерират по време на нашите мероприятия, а от 2015 г. насам компенсира целия печат в Лангенхаген. Когато клиентите на Konica Minolta използват програмата „Активиране на неутралността на въглерода“, за да печатат въглеродно неутрално, Konica Minolta компенсира всички емисии, възникнали при производството и транспортирането на продуктите си. Това се случва за цялото офисно и производствено оборудване за печат и осигурява напълно неутрален по отношение на климата жизнен цикъл. До този момент над 9 милиона кг CO2 са били спестени по този начин (към август 2018 г.).

 

Konica Minolta част от 50-те лидери по климатa!

Като част от 50-те лидери по климата, ние действаме като общност за борба с глобалните промени в климата.

Свържете се с нас ...

... и се свържете с нашия Екип за Устойчиво развитие!

Изпратете имейл

Контактна форма

Предпочитана форма на комуникация:

за актуалните продукти и услуги от Коника Минолта Бизнес Солюшънс България ЕООД и други компании , което съответства на моите лични интереси. Вашите данни ще бъдат обработени в съответствие с нашата Политика за поверителност.

Текстовите полета с * са задължителни!

Note - your current cookie settings will exclude you from receiving promotional updates via email! To allow those updates, update your cookie settings