Защита на данните:
най-голямото бизнес предизвикателство

| 27 октомври 2022

Спазването на GDPR изискванията може да бъде предизвикателство за бизнеса. Насочете усилията си към намаляването на риска и несъответствията с интелигентно решение за управление на информация.


С влизането в сила на общият регламент за защита на данните на Европейския съюз (EU GDPR), компании от всякакъв размер се борят за спазването му. Едно интелигентно решение за управление на информация може да помогне на вашия бизнес да придобие контрол върху своите данни.
 
Като частни лица, ние се възползваме от защитата за поверителност и сигурност на данните, предлагана от общия регламенти за защита на данните на ЕС (GDPR). Чрез него ние имаме повече сигурност и увереност относно това как компаниите и обществените органи съхраняват, използват и защитават нашите лични данни. За организациите обаче спазването на изискванията на GDPR може да бъде предизвикателство. Невъзможността за спазването на изискванията на GDPR може да доведе не само до големи глоби, но и до загуба на репутация и на доверие на клиентите.
 

Защо спазването на GDPR е предизвикателство за компаниите?

За да се съобразят с GDPR, организациите трябва да могат да отговорят в определени срокове на правата на субектите на данни — искания от лица („субекти на данни“), свързани с техните лични данни, като например искане те да бъдат изтрити. Организациите трябва също така да могат да изпълняват своите задължения за защита на данните, които включват:
  • Да знаете какви лични данни притежават и как и защо се обработват
  • Защита на тези лични данни от събития като неоторизиран достъп, загуба или непреднамерено унищожаване
  • Уведомяване на властите и засегнатите субекти на данни за всякакви нарушения на сигурността на личните данни

 

В повечето организации съхраняването и обработването на лични данни за служители и клиенти е част от ежедневната работа. Това често добавя голямо количество данни, което се превръща в критична отговорност за администраторa или обработващия данни, особено в ситуации като:
•  Искания за достъп на субект на данни от (обикновено бивши) служители или клиенти
•  Изтичане на данни или пробиви, ако личните данни се съхраняват в незащитено хранилище
•  Уведомления за нарушения на данните до субектите на данни
•  Индивидуално съответствие, при което служителите носят отговорност за личните данни, които съхраняват в своите имейли или работни документи
 
Организация, която не е добре подготвена, може да намери спазването на GDPR скъпо по отношение на време и ресурси. Без правилните работни потоци, процеси и поддържащи инструменти на място може да не сте в състояние да потвърдите какви данни имате за дадено лице. И ако възникне нарушение, може да не сте сигурни какви данни са били засегнати и поради това да не можете да изпълните задълженията за докладване в рамките на задължителните от GDPR срокове.
 

Как интелигентните решения за управление на информация могат да работят в съответствие с GDPR?

Решението за интелигентно управление на информация, като M-Files, или решение за интелигентно търсене, като dokoniFIND, може да ви помогне да рационализирате управлението на данни и да сте в съответствие с GDPR регулациите.

Тези решения могат да Ви помогнат да придобиете контрол върху данните във вашата организация, като имате възможност да управлявате достъпа до информация и наблюдавате всичките си хранилища в реално време, за да откриете всякакви лични данни, които не трябва да са там. Решение като M-Files може допълнително да автоматизира изтриването на изтекла информация.
 
Тези решения улесняват търсенето в множество източници на данни и файлови формати, автоматично идентифицират лични данни във всичките ви хранилища на данни (както структурирани, така и неструктурирани източници), извличат ги и ви позволяват да генерирате персонализирани отчети само с няколко кликвания. В сравнение с ръчните процеси има малък риск нежеланите данни да бъдат неправилно включени или съответните данни да бъдат погрешно изключени.

Ако смятате, че вашата организация е претърпяла нарушение на данните, нашите решения ви помагат да създадете отчет за всички засегнати записи, съдържащи лични данни, които да споделите с властите – помагайки ви да спазите задължителния 72-часов прозорец за уведомяване. Освен това можете да създадете необходимото отчитане за споделяне със засегнатите субекти на данни без неоправдано забавяне.

 

Превърнете съответствието с GDPR указанията в конкурентно предимство

С подходящите процеси, работни потоци и поддържащи инструменти можете по-лесно и ефикасно да изпълнявате задълженията си относно GDPR съхраняването и обработването на лични данни, отговарянето на заявки на субекти на данни и уведомяването за всякакви потенциални нарушения.
 
​И с повишена увереност в способността ви да спазвате GDPR указанията, можете да представите бизнеса си като шампион на личната поверителност, което може да помогне за изграждането и поддържането на доверие и лоялност на клиентите.
 

Готови ли сте за електронни подписи?

95% от организациите използват електронни подписи, като в момента проучват доставчици на електронни подписи или планират да закупят решение за електронни подписи в бъдеще, според проучване на DocuSign (2022). Открийте приложенията и предимствата на различните видове електронен подпис.
 

Електронно подписване на документи

БЪРЗО, ЛЕСНО, СИГУРНО

Електронният подпис - бързо, лесно, сигурно

Свържете се с нас

Свържете се с нас