5 стъпки за успешна интелигентна обработка на документи

| 20 февруари 2023

Стартирайте своята дигитална трансформация чрез автоматизирането на документи и неструктурирани данни


В много организации досадните, отнемащи време и повтарящи се задачи са заместени от дигитализирани бизнес процеси. Автоматизирането на бизнес процесите улеснява служителите и увеличава тяхната производителност. В повечето случаи взаимодействието с клиенти и фирми включва комуникации, които съдържат неструктурирано съдържание като документи, имейли, чат съобщения, кореспонденция и т.н.

Платформите за извличане на данни от документи като ABBYY Vantage, притежават когнитивни способности и умения, които позволяват автоматизация и обработка на документи без човешка намеса. Благодарение на платформи като ABBYY Vantage, процесите се извършват по-бързо, с по-висока прецизност и в съответствие с процесните и нормативните изисквания.
 

Кои са 5-те стъпки, които трябва да следвате за успешна интелигентната обработка на документи?

 

1. Разберете какво се автоматизира и защо

Ключът за успешната автоматизация е способността да анализирате процесите във вашата организация, техните вариации и съответните разходи, за да се определи с кои процеси да се започне и да се проектират техните автоматизации по начин, който осигурява оптимални резултати – за служители, клиенти и бизнес.
 

2. Подобрете съществуващата инфраструктура за автоматизация

Анализът на вашите бизнес процеси вероятно ще разкрие много по-широк набор от бизнес системи, стъпки, лица и документи, които водят до забавена обработка, грешки и риск от несъответствие. Стандартизирането на процесите, намаляването на човешкото взаимодействие и свързването на системите е от ключово значение за автоматизирането на най-критичните за бизнеса, скъпоструващи и отнемащи време процеси. Организации, които целят успешно да свържат своите съществуващи бизнес системи като RPA, ECM, BPA, ERP и др., и да постигнат обработка на документи без човешка намеса, трябва да подобрят обработката на документи отвъд използването само на OCR технология чрез внедряването на решение, базирано на изкуствен интелект.
 

3. Постигнете по-голяма възвращаемост от автоматизацията

Автоматизацията трябва да е обвързана с възвръщаемост на инвестициите. Много организации смятат, че автоматизирането на бизнес процеси изисква месеци за изпълнение, специалисти и огромен бюджет или е съпроводен със смели обещания за невиждани AI способности, които не отговарят на сложността на процесите в реалния живот. Реално, това, от което се нуждае бизнеса е интелигентно решение, което да разчете документите по бърз и лесен начин, да анализира данните от документите, независимо от тяхната структура, размер или сложност.
 

4. Повишете съответствието и намалете възможността за човешки грешки

Използването на интелигентна система за обработка на документи позволява на организациите да проектират автоматизирани бизнес процеси, които извършват обработката на документи с или без човешка намеса. Това намалява разходите и увеличава производителността чрез елиминиране на човешките грешки, което гарантира, че всички процеси следват проектирания път, преминават през всички необходими проверки и одобрения и не пропускат стъпки в процеса, наложени от разпоредбите за съответствие. Служителите могат да бъдат включени в процеса за валидиране на обработени документи, ако е необходимо.
 

5. Повишете качеството на обслужването на клиентите си и постигнете конкурентно предимство

Докато мнозина смятат, че дигиталната трансформация и автоматизацията на бизнес процеси дава възможност за спестяване на разходи, много организации намират истинската стойност в способността да обслужват клиенти – по-бързо, по-лесно и по-качествено – давайки на организациите предимство пред конкурентите. Чрез внедряването на интелигентни системи за обработка на документи и извличане на данни, организациите могат да обслужват своите клиенти по иновативен и мащабируем начини, като същевременно оптимизират разходите, ефективността и производителността си.
 

ИНТЕЛИГЕНТНО ИЗВЛИЧАНЕ НА ДАННИ ОТ ДОКУМЕНТИ

Автоматичен процес за извличане и валидиране на данни от документи

ABBYY Vantage е готово бизнес решение за автоматизиранa обработка на широк набор от документи във всяка модерна организация.

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване