Подготовка за инсталация на многофункционално устройство

 

 

Подписали сте договор с Коника Минолта България? Поздравления!


За да гарантираме гладкия процес по инсталирането на Вашето ново многофункционално устройство Konica Minolta, моля, попълнете формата по долу.

 

Последващи стъпки след подписване на договор с Коника Минолта България

Вижте какво да очаквате като следващи стъпки, след подписване на договор с Коника Минолта България.

Форма за подготовка на инсталация