Русенският университет с интелигентно видеонаблюдение за научни изследвания

Русенският университет с интелигентно видеонаблюдение за научни изследвания

Русенският университет с интелигентно видеонаблюдение за научни изследвания

Русенският университет „Ангел Кънчев“ подпомага своята научноизследователската дейност с интелигентни видеорешения от Konica Minolta 

Разговор с доц. дн Борис Евстатиев, Директор на Научноизследователски сектор на Русенски университет „Ангел Кънчев“
 

Като държавен университет, Русенският университет „Ангел Кънчев“ развива две основни дейности: образователна и научна. През 2022 г. беше утвърден от Министерския съвет на Република България като един от изследователските университите, което ще даде възможност за допълнителен тласък в научноизследователската дейност.

Какви са Вашите цели в краткосрочен и дългосрочен план?
Като държавна институция, Русенският университет не е бизнес организация, а целите му са заложени в Закона за висшето образование. Те са насочени към осигуряването на качествено висше образование и реализирането на обществено-полезни научни изследвания и разработки.

Какви са предизвикателствата или проблемите, които се опитвахте да преодолеете и които доведоха до нашето партньорство? Какъв проблем се опитвате да разрешите с нашия продукт или услуга?
Основната проблематика, която се опитвахме да решим, възникна в рамките на Националната научна програма „Интелигентно животновъдство“. В нея е предвидено извършване на редица дейности, свързани със следене на животни, оценка на тяхното състояние, оценка на състоянието на пасища и др. За решаването на тези проблеми имахме нужда от закупуване на комбинирана видеокамера, работеща във видимия и инфрачервения спектър.

След като добихме по-добра представа за възможностите на камерите Mobotix решихме, че можем да използваме такава камера и за мониторинг на експерименталния фотоволтаичен парк на Русенски университет. Използването на такъв тип приложения дава възможност за реализация на редица научни изследвания в областта на възобновяемата енергетика.

Защо избрахте нас? Какви бяха критериите, които използвахте при вземането на решение?
Срещата ни стана напълно случайно. От фирма Випимекс се обърнаха към зам. Ректора на Русенски университет, проф. Антонова, с молба да бъде организиран семинар, представящ продуктите на фирмата. При организацията на това събитие имах възможността да се запозная от близо с решенията за видеонаблюдение Mobotix.

Как използвате нашите решения за интелигентно видеонаблюдение?
Към момента сме закупили две решения за видеонаблюдение на Коника Минолта с научноизследователски цели:
  1. Първото се използва за решаване на няколко типа проблеми: оценка състоянието на пасища и ливади; броене и следене на крави при пасищно отглеждане. Обмисля се и възможността за използването му при контролиране здравословното и други състояния на крави. Във всички от изброените случаи се предвижда използването на машинно обучение, позволяващо получаването на различни видове класификации;
  2. Второто се използва в рамките на една от научните инфраструктури на Русенския университет – фотоволтаичен парк към лабораторията „Цифрови енергийни системи 4.0“. Камерата дава възможност за провеждане на различни видове планирани експериментални изследвания, позволяващи да се оцени влиянието на множество фактори (засенчвания, запрашеност, температура на околната среда, конфигурация на стринговете и пр.) върху производителността на парка.
Какви са предимствата за Вас от ползването на нашия продукт и от партньорството Ви с Коника Минолта България?
Ние разглеждаме използваните от нас продукти на Konica Minolta като многофункционални средства за подпомагане на научноизследователската ни дейност. Това от своя страна повишава нашия капацитет, като отваря нови възможности за участие в научноизследователски проекти, дава възможност за развитие на академичния ни състав и не на последно място – позволява на Русенския университет да продължава да работи за решаването на разнообразни обществено-значими проблеми.

Какво научихте от работата с нас?
През последната половин година имах възможността да проведа многобройни срещи с колегите от Випимекс, както и да участвам в две представяния на вашите продукти. Чрез тях успях да добия представa за различните възможности за приложение на продуктите на Konica Minolta, с фокус върху научните изследвания.

Бихте ли ни препоръчали и защо?

За по-малко от половин година, откакто установихме контакт с Випимекс (Premium Partner of Konica Minolta) и Коника Минолта България, успяхме да реализираме няколко успешни партньорства в различни области на научните изследвания. При всяко едно от тях получихме своевременни и адекватни решения на поставените от нас проблеми. Ето защо, от името на Научноизследователския сектор на Русенски университет, изказвам своите благодарности за успешното партньорство и препоръчвам Випимекс и Коника Минолта България като надеждни партньори в научноизследователската дейност.

Партньорство

Партньорство
Русенският университет „Ангел Кънчев“ се доверява на видеорешенията предлагани съвместно от Konica Minolta и Випимекс ООД за подобряване на научната дейност. Випимекс ООД предлага решенията на Konica Minolta повече от 26 години и е надежден и доверен доставчик за най-големите компании и общини в Северна България.


 

Интелигентни решения за ефективен мониторинг и безопасност

Интелигентните решения за видеонаблюдение на Konica Minolta комбинират визуални, топлинни, звукови и сензорни данни за по-добра защита във всяка среда. С репутация на най-здравите камери за видеонаблюдение в индустрията, тези изключително издръжливи устройства с възможност за IoT, осигуряват изключително качество на изображението и анализ на данните.
 

Научи повече

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване