Специален уред от Konica Minolta помага за прецизното измерване на цветови характеристики в Тракийски университет

Специален уред от Konica Minolta помага за прецизното измерване на цветови характеристики в Тракийски университет

Специален уред от Konica Minolta помага за прецизното измерване на цветови характеристики в Тракийски университет

Гл. ас. д-р Иван Пенчев от Аграрен факултет, Тракийски университет - Стара Загора споделя за приложението на измервателния уред Konica Minolta CR-400 в научната и учебна дейност.- Г-н Пенчев, разкажете ни накратко за Тракийски Университет- Стара Загора.
- Тракийският университет е автономна държавна учебно-научна институция със седалище гр. Стара Загора. Създаден е с Решение на Народното събрание през 1995г. на базата на Висшия институт по зоотехника и ветеринарна медицина (ВИЗВМ) и Висшия медицински институт (ВМИ) – Стара Загора, със съществуващите към тях факултети и самостоятелни звена.

Тракийски университет заема престижното 5-oмясто по рейтинговата класация на университетите в България и полага изключително големи грижи за обучението, бита и развитието на своите  студенти. В университета се обучават над 8200 студенти от България и света, от близо 600 висококвалифицирани преподаватели, в 72 бакалавърски специалности и магистърски програми. Университетът провежда повече от 70 докторски процедури.

- Какви бяха предизвикателствата/проблемите, които се опитвахте да преодолеете избирайки измервателен уред от Konica Minolta?
- Основните проблеми, които решихме, избирайки измервателен уред Konica Minolta CR-400,са свързани с правилното определяне на цветовите характеристики на хранителните продукти, в частност месо и месни продукти. Цветът на месото и месните продукти е важен технологичен показател, даващ информация за качеството на тези хранителни продукти. - Защо избрахте именно Konica Minolta? Какви бяха критериите, които използвахте при вземането на решение за избор на измервателен уред?
- Изборът на Konica Minolta бе обоснован от две основни цели. Първата цел - точно и правилно измерване на цветовите характеристики, тъй като получените резултати се използват за научни цели. Това се постига с инструменти от доказани доставчици, а Konica Minolta е един от еталоните в измерването на цветовите характеристики. Доказват го стотиците научни статии, публикувани в световни реферирани научни списания, свързани с качеството на храните.

Другата основна цел бе възможността да запознаем и обучим студентите с актуалните технологии в тази област за изследване на хранителните продукти.

По този начин студентите са подготвени за работа със съвременна апаратура в бъдещата си работа и това им предоставя повече възможности за реализация.

- Как е интегриран във Вашата ежедневна дейност? Какви са предимствата за Вас от използването му?
- Измервателния уред Konica Minolta CR-400 се използва ежедневно в научната и преподавателска дейност в секция „Месо и месни продукти“. След закупуването му през 2017 год., сме използвали инструмента в научните изследвания на 5 докторски дисертации; над 10 дипломни работи на студенти и над 16 научни публикации.

    

- Бихте ли ни препоръчали и защо?
- Да, бих препоръчал Konica Minolta CR-400, защото е еталон за прецизни измервания в областта на науката и обучението на студенти. Зная, че вече и други колеги от научни институции са си закупили апарата или са в процедура за закупването му, след като сме обсъждали помежду си ползите от измервателния уред на Konica Minolta.
 

Konica Minolta Измервателни уреди

Konica Minolta осигурява специално разработени оптични технологии, които прецизно измерват светлина и цвят. Измервателните уреди гарантират постигането на определени изисквания като качество на продуктите за по-малкo време и с по-малко усилия в различни направления като производство, изследвателска дейност. Клиентите по целия свят се доверяват и разчитат на нашите продукти, за да им помогнем да произвеждат свои собствени продукти с най-високо качество, поради което ние сме ангажирани и стоим зад ръчната изработка.

Научи повече

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване