Решение за детекция и броене на обекти подобрява производствения процес на завод за хляб

Решение за детекция и броене на обекти подобрява производствения процес на завод за хляб

Решение за детекция и броене на обекти подобрява производствения процес на завод за хляб

Преброяване на хиляди различни обекти бързо, без нито една грешка с решенията за интелигентно видеонаблюдение на Konica Minolta

Модерните производствени предприятия изпитват постоянен натиск за увеличаване на производителността. Процесът по производство вече не може да се поддържа само от хората и отнема повече време. Това са сред причините компаниите днес да се стремят да подобрят ръчните процеси, като започнат имплементацията на полу-автоматизирано производство, с вземане на решения, базирани на данни. Заедно с конвенционални методи за разпознаване и броене на обекти има няколко нови метода, които могат да се използват за броене, разпознаване или класифициране на безкраен списък от обекти като пластмаси, метали, храни и др. със или без структура, „залепени“ заедно, с различни цветове или обърнати в погрешна посока.

За заводите за хляб и хлебни изделия производственият процес може да е още по- комплексен, тъй като се предлагат различни видове продукти като хлебчета, кифлички, гевреци, питки, които се различават по размер, тегло, цвят, структура, съставки и др. Чрез имплементацията на интелигентно видеонаблюдение от Konica Minolta тези заводи  могат да оптимизират своите производствени процеси.
 

Предизвикателства

Предизвикателства
 • Липса на производствено планиране, базирано на отчети, водещо до свръхпроизводство
 • Нуждата от човешки надзор и управление на поточната линия 24/7
 • Ръчно събиране на информация за броя и вида произведените продукти

Решение

Решение
Имплементацията на MOBOTIX IoT камера с FORXAI Object Detection помага на съвременните заводи за производство на хляб да подобрят производствените процеси и доставки чрез коригиране на планирането чрез надеждни данни от системата. Решението повишава общата ефективност, изисквайки по-малка нужда от човешки труд. Системата спестява и ресурси, тъй като не позволява на планиращите производството да вземат грешни решения въз основа на ръчно събрани данни. Това обикновено води до свръхпроизводство. Производствената линия, в която решението е имплементирано, работи по-добре с бързо нарастваща точност и скорост.
 

Ползи

Ползи
 • Интуитивен графичен потребителски интерфейс, достъпен за системния администратор
 • По-прецизно производствено планиране
 • Отчети за производството по час/ден/седмица/месец
 • Доклад за производството по вид на продукта
 • Увеличена производствена ефективност
 • Гъвкавост при добавяне на нови продукти чрез преквалификация на модела на машинно обучение
 • Решение, неизискващо надзор и работещо 24/7
 • Гъвкавост при разширяването и на други начини на употреба
 • Преброяване на броя на продуктите (отделно число за всеки тип) на една производствена линия

Как работи?

Приложение за откриване и преброяване на обекти FORXAI е решение насочено към рационализиране процесът на откриване, преброяване и категоризиране на елементи на производствена линия. Елементите се показват, проследяват и се отчитат на живо табло за управление, което показва моментни снимки на производствената линия към операторите, като им помага да проследяват на статистически данни. 
 

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване