Дигитализация на бизнес процеси в ИТР Сървисиз ЕООД

ITR logo

Дигитализация на бизнес процеси в ИТР Сървисиз ЕООД

Дигитализация на бизнес процеси в ИТР Сървисиз ЕООД

За ИТР Сървисиз ЕООД

 

ИТР Сървисиз ЕООД е основано през 2014 г. Дружеството е специализирано в изграждане, поддръжка и използване на изчислителни центрове, центрове за съхранение и обработка на данни и свързаните с тях услуги, поддържане на електронни съобщителни мрежи и предоставяне на достъп до интернет, гласови услуги, уеб услуги, изграждане и обслужване на информационни мрежи; проектиране, създаване, поддръжка и администриране на информационни системи; разработка и дизайн на уеб сайтове и приложения.

Мисията на ИТР Сървисиз е да подкрепи бизнеса чрез разработване, изпълнение и управление на технологичните ресурси. Основните цели на дружеството са предоставяне на услуги като оптимизация на бизнес процеси; разработване и внедряване на иновационни системи за управление на ресурсите и поддръжка на хардуер и софтуер.

 

Успешната история на проекта

ИТР Сървисиз ООД са запознати с преимуществата на решенията за управление на документи, тъй като компанията е използвала подобно решение в миналото. Въпреки това основната им нужда от интуитивна система, предлагаща сигурност на входящата и изходящата кореспонденция и конфиденциална информация, безпроблемно търсене в големия обем документи, лекота на внедряване и поддръжка и ясни процеси, не е била удоволетворена.

 

За да отговори на изискванията на своя клиент, Коника Минолта България извършва подробен бизнес анализ на неговите нужди, които да съответстват на възможностите на софтуера. Според техническия екип най-подходящото решение за ИТР сървисиз е M-Files - единствената интелигентна платформа за управление на информация, която организира съдържанието въз основата на неговата същност, а не на неговото място за съхранение.

 

M-Files е модерна система с различни приложения в бизнеса на всяка компания, например дигитализацията на бизнес процеси. С внедряването в ИТР Сървисиз, системата значително ще подпомогне служителите на дружеството да работят по-ефективно и ще ускори протичането на всеки дигитализиран бизнес процес.

 

С имплементирането на M-Files, входящата и изходяща кореспонденция на ИТР Сървисиз преминават през системата, която служи и за електронен архив и бързи справки без губене на време в хартиени масиви. M-Files предоставя бързо и удобно търсене по различни критерии – дата, входящ номер, подател, вид документ и др., с вградена OCR функция, а одобренията и известията са достъпни от компютър или смартфон, което пести време и увеличава продуктивността

 

Ползи

Ползи
  • Системата помага значително на служителите на  ИТР Сървисиз да  работят по-ефективно  и  ускорява протичането на  всеки  дигитализиран бизнес процес
  • Входящата и изходяща кореспонденция минават през системата, която служи и за електронен архив и бързи справки без губене на време в хартиени масиви 
  • Бързо и удобно търсене по различни критерии – дата, входящ номер, подател, вид документ и др., с  вградена OCR функция
  • Одобренията и известията са достъпни от компютър или смартфон, което пести време и увеличава продуктивността

Предизвикателства пред клиента

Предизвикателства пред клиента
  • Търсене  в  голям  обем  документи,  което затруднява  служителите  и  води  до  пропуск  или загуба на важни документи
  • Одобрението на задачи отнема твърде много време
  • Служителите са недоволни от процеса
  • Статусът на документите не е ясен

Решението

Решението
  • Интегриране на модерна система  за дигитализиране на бизнес процеси, базирана на интелигентната платформа за управление на информацията M-Files.