APS Advanced Printing Systems

APS Advanced Printing Systems

APS Advanced Printing Systems

Водещият производител APS Advanced Printing Systems пести ценно време и разчита на дигитален архив с M-Files и ABBYY Flexy Capture от Коника Минолта България

APS Advanced Printing Systems е компания с водещи пазарни позиции, опит и история в производството на термични принтерни механизми, контролни платки и индивидуални решения за термичен печат. Инженерните, производствени, търговски офиси и представители на компанията са стратегически разположени по целия свят в Европа, Азия и САЩ. Мисията на APS е да предостави високо надеждни, иновативни решения за термопринтери, които отговарят на нуждите на клиентите. APS е единствената компания в индустрията, която предлага вградени контролни платки в стандартните термични принтерни линии за намаляване на размера и разходите.
 

Предизвикателства:

  • Наличие на голям обем документи и входящи фактури, които изискват ръчна работа по въвеждане в няколко различни системи.
  • Трудности при поддържането на дигитален архив с копия на оригиналните документи, разчита се изцяло на отговорността и точността на човека при архивиране на документите в коректната дестинация, времеемко като процес и с висок риск от грешки.
  • Липса на автоматизация при обработка и одобрение на договори и документи и необходимост от въвеждане на електронен подпис.
 

 Решение:

​APS избират Konica Minolta след прецизно проучване на пазара и водещ мотив в решението им е двата продукта, които след анализ на изискванията на компанията са предложени като най-подходящо цялостно решение. В хода на имплементацията APS затвърждават впечатленията си за професионализма, добрата синхронизация, изключителния екип от експерти от Коника Минолта България, с които се работи лесно и с удоволствие по пътя на дигитална трансформация. Решението обхваща управление на договори и автоматизация на счетоводни документи, чрез въвеждането на M-Files и ABBYY FlexiCapture и интеграцията им с налични системи (ERP/SAP/, EDI). Процесът включва прецизно извличане на данни от входящи счетоводни документи на кирилица и латиница и пренасянето им в счетоводна система, както и автоматично изграждане на структуриран дигитален архив на входящи и изходящи документи.  

Ползи: 

  • Елиминиране на ръчната работа по въвеждане на данни и пренасяне на изображения от документи (изходящи и входящи за компанията) – едновременно в структуриран дигитален архив и в счетоводен модул за последващо осчетоводяване.
  • Повишаване на коректността на пренесената информация, ускоряване на процеса по въвеждане и архивиране на документите, чрез интегриране и разчитане на баркод.
  • Автоматизиране на рутинна дейност, която позволява служителите да се концентрират върху аналитични задачи, които реално изискват човешка намеса.
  • Лесен достъп до търсената счетоводна информация в една система без дублиране на документи по папки, мейли и други системи и сериозно намаляване на хартиения поток от документи.

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАС