Измервателен уред от Konica Minolta помага за прецизната изработка на пластмасови детайли за автомобилната промишленост

Измервателен уред от Konica Minolta помага за прецизната изработка на пластмасови детайли за автомобилната промишленост

Измервателен уред от Konica Minolta помага за прецизната изработка на пластмасови детайли за автомобилната промишленост

Груп Моулдинг ООД, компания специализирана в шприцовото производство на пластмасови детайли за автомобилната промишленост разчита на специализираните измервателни уреди от Konica Minolta. Матея Дорулийски, СММ Инженер в компанията ни споделя повече за дейността им.


- Г-н Дорулийски, разкажете ни накратко за компанията Ви.

- Груп Моулдинг ЕООД e дъщерно дружество на Ариете Груп. Основната дейност на компанията е в сферата на шприцовото производство на пластмасови детайли за автомобилната промишленост, като е основен доставчик на Костал България.
Груп Моулдинг разполага със специализирано оборудване с авангардни машини за леене под налягане от 60 до 300 тона, както и със CNC машини (фрези за нишкова и обемна ерозия) за ремонт и поддръжка на матрици за пластмасови детайли. 

- Какви бяха предизвикателствата/проблемите, които се опитвахте да преодолеете избирайки измервателен уред от Konica Minolta?

- Основните изисквания от страна на Костал България към фирмите - подизпълнители е да използват идентични измервателни уреди с тези, които те използват в своето производство, което да гарантира консистентност и съответствие на готовата продукция. По този начин обмяната на програми за измерване и контрол е изключително улеснена, а същевременно грешките при контрол от двете страни са незначителни. 

- Защо избрахте именно Konica Minolta? Какви бяха критериите, които използвахте при вземането на решение за избор на измервателен уред?

- Изборът на уреди е съгласуван между двете измервателни лаборатории (на Костал България и Груп Моулдинг),  за да се постигне необходимия идентичен краен резултат при измерванията и контрола на качеството на произвежданите изделия. По този начин се гарантира пълно съответствие с изискванията на нашите крайни клиенти – компании, производители като Mercedes, BMW, Renault, VW, Peugeot и др.
 
Реално първоизточника за избор на конкретните измервателни уреди са автомобилните компании, които имат безкомпромисни изисквания по отношение на качеството – ние се съобразяваме с тях.

- Как е интегриран във Вашата ежедневна дейност? Какви са предимствата за Вас от използването му?

Измервателните уреди, които използваме са CM-25cG -  комбиниран инструмент, предназначен най-вече за автомобилната индустрия и компании, занимаващи се с интериорен дизайн. Уредът измерва цвят в съответствие с различни стандарти за качество CIE No.15, ISO 7724/1, ASTM E179, DIN 5033-7, JIS Z 8722. Едновременно с това измерва и гланца на повърхността на дадения обект, което е важно за човешкото възприятие за цвят. В дейността ни е внедрен и софтуера SpectraMagic NX Pro.

При стартиране на производство (шприцване) на лицеви компоненти е необходим контрол за цвят и блясък с измервателните уреди на Konica Minolta – разчитаме на тяхната прецизност. По конкретни изисквания (номинал § толеранси) на клиента в определени зони се проверяват различни параметри на  детайла. Така гарантираме, че гранулата и процеса на шприцване са пригодни за производство и ще постигнем желаните крайни резултати. Данните се вписват в специални контролни карти и се проследяват и съхраняват.   

- Бихте ли ни препоръчали и защо?

- Да, разбира се. Опитът ни с измервателните уреди на Konica Minolta сочи, че данните за цвят и блясък, които измерваме се потвърждават и удовлетворяват изискванията на клиентите ни.  Винаги можем да разчитаме на бързата и компетентна реакция за консултация или поддръжка на уредите от страна на експертите от Коника Минолта България.


Konica Minolta Измервателни уреди

Konica Minolta осигурява специално разработени оптични технологии, които прецизно измерват светлина и цвят. Измервателните уреди гарантират постигането на определени изисквания като качество на продуктите за по-малкo време и с по-малко усилия в различни направления като производство, изследвателска дейност. Клиентите по целия свят се доверяват и разчитат на нашите продукти, за да им помогнем да произвеждат свои собствени продукти с най-високо качество, поради което ние сме ангажирани и стоим зад ръчната изработка.

Научи повече

Свържете се с нас

Свържете се с нас

Изпратете запитване