Смарт видеонаблюдение от ново поколение с камери MOBOTIX и Luxriot VMS

Смарт видеонаблюдение от ново поколение с камери MOBOTIX и Luxriot VMS

Смарт видеонаблюдение от ново поколение с камери MOBOTIX и Luxriot VMS

Разговор със Стоян Канев, CIO на Булметал АД

Г-н Канев, разкажете ни за Булметал АД и Вашия бизнес? 
Булметал АД е най-големия и надежден производител в България на лек метален амбалаж в различни видове промишлени отрасли. Основни продуктови девизии са опаковки за хранително-вкусовата промишленост, опаковки за химическата промишленост, опаковки за флуиди използвани в автомобилостроителната промишленост, аерозолни опаковки за строителната промишленост, аерозолни флакони за хранително вкусовата промишленост, лесно отваряеми капаци за консервни опаковки и др.
Приоритетни пазари за реализация на готовата продукцията за Булметал АД са България, Германия, Румъния, Словения, Гърция, Италия и други страни от Eвропейския съюз. На Балканския полуостров основни консуматори са Сърбия, Македония, както и Босна и Херцеговина и Албания.
Оборотът на дружеството за 2021 г. е 55 000 000 лева, 65% експорт .
В групата имаме машиностроителни дружества в Германия и Италия. Холдинговата структура включва строителна и транспортна компания.

Kакви са предизвикателствата, които се опитвахте да преодолеете и които доведоха до нашето партньорство? 
В Булметал АД използвахме проблемно видеонаблюдение, изпълнено с продукти на различни производители, през различни периоди от време и по различни технологии. Част от това оборудване беше силно амортизирано.
С оглед повишаване на сигурността и опазване на фирменото имущество Булметал АД предприе стъпки за подобряване и разширение на видеонаблюдението на територията на предприятието и на свързани с него отделни обекти. С екипа на Коника Минолта България внедрихме модерно и скалируемо решение, базирано на IP камери Mobotix. Вече разполагаме с видеонаблюдение в самостоятелна инфраструктура, което предлага единна конзола за наблюдение, управление и анализ.
Други предизвикателства, които имахме бяха множеството критични точки за охрана, също така лошата осветеност в голяма част от тях и голямата площ, която трябваше да обхване видеонаблюдението. За да избегнем претоварване на съществуващата мрежова инфраструктура, и за да се постигнем резервираност, заложихме на изграждането на нова мрежа за видеонаблюдението – над 2км.
И не на последно място, искаше ни се да интегрираме и вече наличната система за видеонаблюдение и така само да я надградим и да добавим нови аналитици и функционалности. Колегите от Коника Минолта България ни предложиха цялостно решение, което да адресира и да разреши тези предизвикателства.

Защо избрахте нас?
Избрахме Коника Минолта България за партньор поради няколко причини – на първо място надделя дългогодишното ни партньорство – ползваме вашите офисни решения за печат от години. Друг фактор бе експертизата и професионалният подход, която демонстрира екипът на Konica Minolta по отношение на цялостното решение за видеонаблюдение, което същевременно беше предложено и успя да победи конкурентните такива с възможности, качество и цена. Цената, разбира се, също беше много важна и това, което ни убеди е високата възвращаемост на инвестицията, благодарение на удължената гаранция от 5г., ниските разходи за енергия, безпрецедентната киберсигурност на системите на MOBOTIX, включената поддръжка и ъпдейти на системата в дългосрочен план.
 

Как използвате нашия продукт/услуга, как е интегриран във Вашия бизнес? Имплементирахме и многофункционалната система за видеомениджмънт Luxriot. Тя позволи интегрирането в една среда на старите ни IP камери и новите камери MOBOTIX, които избрахме. Тaзи комбинация от устройства позволява да оптимизираме и да разполагаме с изцяло нова система за видеонаблюдение. Възможностите на Luxriot за анализи на видеосъдържание ни позволиха да приложим различни аналитични функции с цел многостепенна проверка на потенциални алармени събития и свеждане на фалшивите аларми до абсолютен минимум.
 
Решението, което ни бе предложено предоставя възможност за лесна скалируемост с цел адаптиране към бъдещо разрастване на компанията. Наличието на такава смарт система за видеонаблюдение ни позволява да добавим и аналитични функции, които да оптимизират работата ни. В момента планираме и разширение на проекта с възможности за пропускателен режим.
 
Какви са предимствата за Вас от ползването на нашия продукт и от партньорството с Коника Минолта България?
Предимствата са много – на първо място – благодарение на експертизата на Коника Минолта България разчитаме на най-оптималното за нас решение. Изпълнението му е само от един доставчик - от планиране, през изпълнение до дългогодишната поддръжка – не ни се налага да съгласуваме с многобройни подизпълнители. Оценяваме и създадената отделна инфраструктура, която не натоварва наличната ни такава. Това ни позволи да не прекъсваме по никакъв начин работата си по време на имплементацията.
Изключително интуитивния интерфейс на Luxriot и възможността за достъп на различни типове устройства, както вече споменах, също оценяваме високо. И разбира се, не на последно място - високата степен на информационна сигурност и възможността за разширяване и надграждане на системата.
Щастливи сме, че избрахме Konica Minolta и в посока интелигентно видеонаблюдение – това е доказателство за нас, че е възможно да имаме успешно и продължително партньорство с един доставчик в няколко направления – това ни пести и време и усилия за адаптация.
 
Какво научихте от работата с нас?
Научихме как да разширим охраната и избегнем пропуски във видеонаблюдението. Сега вече говорим само за възможните сфери за подобрение и сме спокойни за избора си.

Бихте ли ни препоръчали и защо? Със сигурност бихме препоръчали Коника Минолта България заради професионализма, бързината на изпълнение на проекта, консултантския подход и комплексността на предлаганите решения.
 
За Коника Минолта България

На иновативните технологии и решения нa Konica Minolta разчитат над 2000 компании в България - средни и големи предприятия, училища, посолства, болници, както и организации - лидери в секторите на финансови услуги, ритейл, логистика, дистрибуция, производство и печатарска индустрия. Konica Minolta е партньор за решения за изграждане на интелигентно, свързано работно място, което обединява хора, информация и технологии. Дигитални работни процеси, инструменти за дигитализация, архив на файлове и документи, дигитализация като услуга и електронни трудови досиета на служители са част от решенията, на които клиентите на компанията могат да разчитат, за да увеличат ефективността на ежедневната си дейност. Концепцията за дигиталното работно място е надградена и със смарт видеонаблюдение, което гарантира безопасна и сигурна работна среда и разполага с вградени AI аналитики. В България Konica Minolta инвестира и в Компетентностен център за интелигентно видеонаблюдение за Европа. Тук се осъществява развойна дейност и се трупат знания и умения, споделяни със слу-жителите на компанията навсякъде по света. 


 

Изпратете запитване