Бонoйл въвежда дигитален процес от Konica Minolta за проследяване на задължителни документи при експорт

Бонoйл въвежда дигитален процес от Konica Minolta за проследяване на задължителни документи при експорт

Бонoйл въвежда дигитален процес от Konica Minolta за проследяване на задължителни документи при експорт

Производственият гигант на растителни масла Бонoйл, подобрява и дигитализира своя процес по управление на задължителните документи за експорт с въвеждането на платформата M-Files

Бонoйл ООД е компания за преработка на маслодайни култури. Компанията стартира своята дейност пред 1991г., като се утвърждава като най-големия производител на растителни масла в България през 2007г. Основните дейности на Бонойл включват – закупуване и съхранение на маслодайни култури, рафиниране, бутилиране и транспорт на растителни масла.

През годините компанията се стреми да поддържа най-високо технологично ниво, което гарантира отлично качество на растителното масло, съобразено с всички световни стандарти. Благодарение на наличието на собствена лаборатория и високо-квалифициран персонал, компанията има възможността да провежда денонощен контрол върху всички продукти и по време на всички етапи от производствения процес.
 

Предизвикатества

Предизвикатества
В днешно време компаниите са затрупани с обработката на голям обем от документи, което не им позволява да работят с максимална ефективност. Проблемът е, че  управление на тези документи изисква от големите организации значителни ресурси и време. Това поражда необходимостта мениджмънтът да се фокусира върху намиране на бърз и лесен начин за търсене, споделяне и защита на документите. Това е и сред причините Бонoйл да се свърже с Коника Минолта България, за да дигитализира своите документи за износ на стока. Значителна част от производството на компанията се изнася извън България, което налага стриктни проверки и съответствие на различни стандарти на документите за износ, което е сред причините за въвеждането на софтуера M-Files.
 

Сред предизвикателствата на компанията са:

 • Затруднено следене на задължителни документи при експорт на стока
 • Обработка на данни в Excel, съпроводено с човешки грешки
 • Значителен обем от документи, които се обработват на хартиен носител
 • Бавен и времеемък процес по създаването на комплекти с документи
 • Възможност за загуба на документи и данни
 • Ограничена възможност за търсене на информация бързо и лесно
 
 

Решение

Решение
Целта на партньорството на Бонoйл с Konica Minolta е дигитализацията на процеса по управление и проследяване на задължителни документи за експорт на слънчоглед, базиран на платформата M-Files.

Имплементирането му позволява ефективно управление на договори за доставка, които са правилно обвързани с клиентските поръчки и заявки за производство.  Дигитализирането на процеса позволява всяка поръчка да може да бъде обвързана с няколко заявки за производство, като всяка заявка има уникален лот, който автоматично може да се генерира от M-Files спрямо специфичните изисквания на клиента. Компанията има възможност да създава и настройва матрици, които автоматично да генерират задължителни документи  спрямо клиент-държава, което автоматизира процеса по създаване и управление на документи.

Решението позволява на компанията да елиминира ръчното обработване на документи и да намали мястото за съхранение на хартиените им копия.  За оптимизиране на процеса по съхранение беше въведен дигитален архив, което позволява бърз и лесен достъп до всички договори и документи, съхраняващи се в единна централизирана база данни.

Бонoйл и Konica Minolta продължават своето успешно партньорство с надграждане на проекта, като се предвижда следващите стъпки да са насочени към автоматизиране на процесите по управление на документи за износ на олио.


 

Ползи

Ползи

Основните ползи за Бонoйл са:

 • Автоматизирано, лесно и бързо управление и намиране на информация
 • Минимизиране на риска от загуба на документи, работа винаги с актуални версии и автоматично обновяване на информацията в системата
 • Намаляване на ръчната обработка на документи и допускането на грешки
 • Сигурен дигитален архив, позволяващ лесно и бързо търсене
 • Лесно и бързо проследяване на пакетът задължителни документи за всеки LOT.


 
quotation marks

Повечето хора се интересуват колко голям е даден бранд, какъв е пазарният дял, колко онлайн последователи има, как и къде се рекламира. В тази връзка ние оприличаваме компанията ни с нашия основен продукт – слънчогледа. При него най-важна е силната и здрава коренова система, за да изградим разпознаваем бранд на пазара също е нужна стабилна основа. За компанията това са нашите служители. В ежедневната си работа, за да има синхрон между отделите и бързина на изпълнение, разчитаме на решението на Konica Minolta, базирано на M-Files. По този начин работим по-лесно и удобно, без технически грешки, с възможност за достъп до всички важни документи отвсякъде по всяко време. Така станахме по-гъвкави във вземането на решения за бъдещи сделки и затвърдихме позицията си на предпочитан доставчик на белен слънчоглед в глобален мащаб.

Михаил Тодоров

Управител, Бонойл

Изпратете запитване

Изпратете запитване

Изпратете запитване