Новата гама измервателни уреди на Konica Minolta е базирана на 150 години опит в иновациите

| 10 април 2023

Интервю с Дилян Пейчев, Technical Department Manager, Коника Минолта България


С какво измервателните решения на Konica Minolta се отличават от аналогични продукти на други производители на пазара?
Реално ние сме първата компания в света в исторически план, която предлага на пазара решения в тази област, което ни носи конкурентно предимство. Konica Minolta през април 2023 г. навършва 150 години! Това са 150 години опит и експертиза в разработването на технологии и оптични системи, свързани с фотографията и с печата, т.е. с цялостния процес по "улавянето" на изображения в цвят и светлина и последващото им възпроизвеждане.

Konica Minolta също така предлага решения за измерване на цвят, базирани на задълбочен анализ на нуждите на клиента и съобразяване с изискванията на конкретната индустрия. С нашите измервателни уреди винаги мерим цвят (или част от спектъра на отразената светлина), но накрая клиентът получава величина (индекс, число или параметър ДА/НЕ), която му позволява да осъществи входящ контрол на суровини от доставчици, да контролира изходящо качество на готови продукти, да настрои и оптимизира технологичен процес. Добре подбраното решение за измерване на цвят спестява време, елиминира субективните оценки, съкращава производствени забавяния и премахва риска от ненужно бракувана продукция.


Компанията разполага и със сертификационни лаборатории на територията на Европа, благодарение на което можем да предложим на нашите клиенти качествена поддръжка и ре-сертифициране на инструментите, предлагани от нас.
 

Не на последно място искам да изтъкна, че сме водени от философията "Клиентът е в центъра на всичко", което означава, че следваме партньорски подход в работата си и припознаваме техните цели като наши. Освен консултациите, които предоставяме относно избора на най-подходящия уред, предлагаме и специално разработено за конкретната компания задълбочено обучение.


Какви са тенденциите при проектирането на измерателните уреди за цвят и светлина?
По принцип инструментите за измерване на цвят и светлина са доста "консервативни" по отношение на дизайна и използваната технология. Пазарните тенденции по-скоро са свързани с потребителския интерфейс и ергономичните промени във външния вид на самите инструменти.
 

Продуктовата гама на Konica Minolta също е повлияна от тези новости, но основният фокус е поставен отново върху надеждността, прецизната изработка и точността на измерваните данни.


 
Новите ни измервателни инструменти се характеризират с:

  • подобрена прецизност и консистентност на измерванията;
  • бързо действие;
  • мултифункционалност;
  • вградени "помощници" (wizards), които водят оператора както при конфигуриране на инструмента, така и при извършване на самото измерване.

Konica Minolta разработва измервателни уреди, специално създадени за конкретни индустрии – автомобилна индустрия, хранителна промишленост, производство на керамика, козметика, строителни материали и др.


Кои са най-интересните и необичайни приложения на измервателните уреди за цвят и светлина?
В хранително-вкусовата промишленост повечето хора не си представят къде и за какво може да се използва инструмент за измерване на цвят, но именно там е най-широкото оползотворяване на тези технологии.
 

Така например, степента на изпичане на различни тестени изделия реално се контролира от инструмент за определяне на цвета. Konica Minolta предлага уреда "baking meter", в който е налична вградена, стандартизирана за индустрията BCU скала (Baking Contrast Units). Инструментът оценява директно в BCU единици степента на изпичане на конкретния продукт. С негова помощ може да се настрои и да се контролира процеса на изпичане, както и да се осъществи цялостен контрол на влаганите суровини и междинни продукти. Също така със специален инструмент на Konica Minolta може да се контролира цветът в различните процеси при обработката на кафе.
 

Уредите на Konica Minolta се използват и при сортиране и контролиране на качеството на плодове, зеленчуци и други хранителни продукти (месо и месни продукти). Специалната технология на нашите измервателни уреди позволява да се измерят големи количества образци за кратко време и да се елиминира човешка грешка. Инструментът дори може да усредни измерените резултати и да даде интегрална оценка на цялата партида.
 

Друг интересен пример за уред със специализирано приложение е преносимият инструмент "chlorophyll meter", който позволява чрез измерване на цвета на материал от листата на дадена земеделска култура да се определи относителното съдържание на хлорофил в тях. Едно такова решение, освен за изследователски и лабораторни цели, е изключително полезно и за правилното дозиране на количеството торове и влага в почвата за оптимизиране на добива в земеделието.


В коя индустрия най-широко се използват измервателните уреди за цвят и светлина на Konica Minolta?
Автомобилната индустрия отдавна използва измервателни уреди за светлината на различните дисплеи в автомобила, както и решения за измерване на цвят на различни компоненти като например цвят на купето, на детайли от интериора, на различни символи и икони по конзолата за управление. Напоследък предизвикателство в тази индустрия е използването на все по-сложни бои и покрития за екстериора, като процесът на боядисване и крайният резултат е почти невъзможно да бъдат контролирани с конвенционален спектрофотометър. За целта Konica Minolta предлага инструмент, измерващ цвета едновременно при шест различни ъгъла на наблюдение.


 
За контрол на детайлите, вложени в интериора на автомобила има друго специфично решение, което по-скоро помага да се провери доколко се съчетават различните материали, цветове и повърхнини от гледна точка на човешкото възприятие. Целта е да се елиминира човешкият фактор и да се гарантира, че крайният резултат ще отговаря на идеята на дизайнера.


Какво заключение бихте направили относно този тип решения и пазара като цяло?
Ако трябва да обобщя, инструментите за измерване на цвят и светлина имат изключително широко приложение. С растящите изисквания на клиентите за крайните продукти и нуждата от адаптация към бързо осъществяващите се пазарни промени се разширява и полето за тяхното използване. Измервателните уреди на Konica Minolta са с безкомпромисно качество, изключително лесни са за използване, осигуряват прецизни данни, гарантират надеждна и дълготрайна употреба.

Ние сме на разположение да обсъдим възможностите за персонализирани решения с всеки, който има въпроси или има предизвикателства в тази сфера, които иска да реши.