PRINTSPIRATION DESIGN CONTEST е отворен за участие!

PRINTSPIRATION DESIGN CONTEST е съвместен конкурс на Коника Минолта България и  Българската дизайн група (БДГ) за корицата на Дизайн Годишника на БДГ. Основната цел е годишникът да е облечен със силно въздействаща корица, обогатена с лак и фолио, която ще осигури едно незабравимо преживяване на всеки един, който държи в ръцете си първото издание на Дизайн Годишника на БДГ.


Приканваме всички с дизайнерски поглед и арт същност да се включат. 

За да имате по-широко поле за изява може да регистрирате до 2 дизайн проекта. Изисква се дизайнът да включва обогатяване под формата на 2D/3D лак и фолио

Крайният срок за подаване на проекти е 31.12.2022 г., а голямата награда е Apple iPad Pro 12 с писалка Apple.

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

ПРАВИЛА ЗА УЧАСТИЕ В КОНКУРСА

Предмет на конкурса е изготвянето на графична творба под формата на корица за Дизайн Годишника на Българската Дизайн Група, която трябва да съдържа само заглавието, а именно: Bulgarian Design Group Yearbook (на лицето на корицата). Всички останали реквизити (лога, ISBN номер и др.) ще бъдат добавени последващо. Размерът на готовото изделие е 24 х 24 см.

ВАЖНО: Дизайнът на корицата трябва да съдържа и проект за обогатяване на печата, което ще бъде направено с технологията MGI JetVarnish. Дизайнът може да включва минимум обогатяване под формата на 2D/3D лак и/или фолио, като е позволено дизайнът да съдържа един или няколко цвята - златно, сребърно, синьо, червено фолио по преценка на дизайнера. 

Всеки участник може да представи до два проекта в Конкурса.

Проектите трябва да бъдат изпратени чрез платформата WeTransfer (wetransfer.com) и линкът трябва да се постави в специалното поле във формата за кандидатстване в долната част на страницата, комуникираща конкурса, до 31 декември 2022 г.

Подробно може да се запознаете с Правилата на конкурса. За всякакви въпроси може да пишете на marketing@konicaminolta.bg
 

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ

ИЗИСКВАНИЯ КЪМ ФАЙЛОВЕТЕ
 1. Форматът на Дизайн Годишника е 240 х 240 мм със 7 мм гръбче. Дизайнът на корицата трябва да бъде проектиран в чист размер от 490 mm x 250 mm, включително първата и четвъртата страница на корицата и гръбчето на корицата.
 2. Дизайн-файловете трябва да бъдат направени дигитално или възпроизведени и записани в цифров вид в CMYK в pdf формат с резолюция 300 dpi.
 3. Маските за обогатяване, използвани в дизайните на конкурса, трябва да бъдат подготвени в съответствие с детайлните правилата за файловете на MGI в съответствие със следните спецификации: 
  • Формат на файла .tiff; 
  • Цветност Grayscale; 
  • Резолюция 360 dpi; 
  • Bit depth 8 bit.
 4. Приложените файлове за участие трябва да включват:
  • визуализация на корицата с приложените обогатявания;
  • дизайн на корицата за печат;
  • правилно проектирани маски за обогатявания, изработени в съответствие с правилата за приготвяне на маски за технологията на MGI JetVarnish.
* Цветът на фолиото трябва да се посочи в името на файла (напр. Design1_gold.tiff)

ВИЖТЕ КАК ДА ПОДГОТВИТЕ СВОИТЕ ФАЙЛОВЕ ЗА ОБОГАТЯВАНЕ НА ПЕЧАТА

Във видеото ще проследите основните стъпки за подготвяне на файловете за полагане на фолио и лак с MGI JetVarnish

ДЕТАЙЛНИ ИЗИСКВАНИЯ ЗА ФАЙЛОВЕТЕ ЗА ФОЛИО И ЛАК

Може да се запознаете с подробно описание на начина на подготвяне на файловете с маските за фолиото и лака, които ще се полагат чрез MGI JetVasrnish. 

 

Изтеглете файла

ПРИМЕРЕН ФАЙЛ С МАСКИ ЗА ФОЛИО И ЛАК

Може да изтеглите примерен файл, който ще ви помогне да разберете по-добре теоретичните изисквания за файловете. 

 

Изтеглете файла

Форма за участие в конкурса
"Корица на Дизайн Годишник на БДГ 2022"