FLY HIGH ACADEMY - академията на Коника Минолта България

| 4 октомври 2022

FLY HIGH ACADEMY е инициатива на Коника Минолта България, която има за цел да подпомага успеха на всички клиенти с професионални печатни системи Konica Minolta. FLY HIGH ACADEMY включва регулярни срещи-обучения, съдържащи теоретични модули, практически насочени задачи и демонстрации на няколко нива: оператори на дигитални преси; търговски екипи; управители/собственици.


През годините Коника Минолта България регулярно събира оператори на цветни производствени системи Konica Minolta, за да ги информира относно новости в бранша, да улесни тяхната работа, да опресни знанията им по отношение на работата с машините и да им даде база за успешно справяне с ежедневните предизвикателства.

За първи път се проведе среща-обучение специално за оператори на MGI JetVarnish индустриални системи за обогатяване на печата с лак и фолио. На територията на България вече има 10 преси от семейството на MGI.


10 са вече машините от семейството на MGI JetVarnish на територията на България

Целта на обучението беше операторите да се почувстват сигурни, информирани, знаещи и можещи, не само по отношение на хардуерните настройки, но и при работата с файловете за маските на лака и фолиото, работата с придружаващия софтуер и др. Срещата се проведе в шоурума на Коника Минолта в гр. София, където операторите имаха възможност да опреснят своите теорeтични знания и да обменят опит с останалите присъстващи. Практическата част се проведе на MGI JetVArnish 3DS. където бяха обогатени отпечатъци от различни субстрати.


Участниците в първата MGI академия по време на практическата част от срещата

Участниците имаха възможност да зададат своите въпроси и да получат отговори от сертифицирани квалифицирани специалисти в областта. Бяха обсъдени различни казуси при работата с машините. Времето, прекарано заедно, беше ползотворно и приятно за всички участници, които си тръгнаха със специално подготвени сертификати, обогатени със златно фолио на  MGI JetVArnish 3DS.


FLY HIGH ACADEMY е част от FLY HIGH COMMUNITY – общност, която помага на своите членове, като ги подкрепя с ключова информация, бизнес инструменти, стратегически насоки и практическа помощ. Всяка компания, която работи с производствени и индустриални системи Konica Minolta, е неизменна част от FLY HIGH COMMUNITY.