ЦЕЛИ


През последните години полиграфическият бранш се озовава пред нови предизвикателства, на които бързо трябва да отговори. Нашата мисия е да ориентираме вас, нашите клиенти, в тези пазарни промени, да ви подпомогнем и да проправим път към следващия ви успех. Затова създадохме FLY HIGH COMMUNITY – общност, която помага на своите членове, като ги подкрепя с ключова информация, бизнес инструменти, стратегически насоки и практическа помощ. Всяка компания, която работи с производствени и индустриални системи Konica Minolta, е неизменна част от FLY HIGH COMMUNITY.

Основните цели на общността са:
 • Създаване на конкурентни предимства за всеки участник във FLY HIGH COMMUNITY 
 • Споделяне на информация за добри практики от цял свят, тенденции и новости като технологии и решения в индустрията
 • Развитие на допълнителни умения и придобиване на нови знания за собственици, мениджъри и служители чрез обучения, споделяне на информация и опит
 • Осигуряване на възможност за създаване на контакти и генериране на нови бизнес идеи

ДЕЙНОСТ


Професионалният печат трябва да бъде ефективен, рентабилен, отговорен и отворен към иновациите бизнес. Всички инициативи в рамките на FLY HIGH COMMUNITY са подчинени на постигането на тези критерии:

 • FLY HIGH ACADEMY – регулярни срещи-обучения, които обхващат теоретични модули, както и практически насочени задачи и демонстрации. Професионалните обучения FLY HIGH ACADEMY са разделени на няколко нива:

  • обучения за оператори на дигитални преси;

  • обучения по маркетинг и продажби за търговските екипи;

  • професионални обучения от външни консултанти за управители/собственици на големи печатници.
    

 • Практическа подкрепа и съвети, предоставени от Konica Minolta и експерти в бранша

 • Решения за бизнес трансформация

 • Планове за оперативно подобрение

 • Информация за водещи тенденции в индустрията

 • Стратегии за ръст на продажбите

 • Консултации за по-бързо внедряване на нови технологии

  Fly High Academy традиционно събира професионалисти с еднакви интереси, предизвикателства и търсения

ПОЛЗИ

Като пълноправен член на FLY HIGH COMMUNITY вие получавате:

 • Право на участие в професионалните обучения FLY HIGH ACADEMY

 • Възможност за нетуъркинг, споделяне на добри практики и комбиниране на технологични дейности с цел по-печеливш бизнес
 • Демо достъп до най-новите софтуерни и хардуерни продукти на Konica Minolta и нейните партньори
 • Придобиване на знания, изграждане на умения и достъп до информация относно най-новите технологии и приложения в бранша 
 • Бизнес консултации
 • Достъп до платформата PROKOM - потребителската общност на Konica Minolta. PROKOM е платформа, където можете да намерите пазарни проучвания и информация, които ще ви помогнат да сте по-добре информирани, по-продуктивни и по-печеливши.

 

ВИДЕОСЪВЕТИ ЗА ВАС - ОПЕРАТОРИТЕ НА ПРОИЗВОДСТВЕНИ МАШИНИ KONICA MINOLTA

Ако сте оператор на професионална система Konica Minolta и сте забравили нещо от обучението си относно работата с машината, искате бързо да си припомните как да извършите определна операция, как се правят нужните ви настройки, посетете нашия, специално създаден за вас, YouTube канал. Там в съвсем кратки видеа ще намерите полезни съвети за решение на предизвикателствата, с които се сблъсквате.

Към видеата

Свържете се с нас

За всякакви въпроси, идеи за развитие на общността и нужда от информация се свържете с нас