Konica Minolta е сред 100-те най-устойчиви компании в света за 2019

| 26. фев 2019

Konica Minolta, Inc. (Konica Minolta) е включена в списъка „100-те глобални най-устойчиви компании в света за 2019“ (2019 Global 100).


Корпоративните рицари, базирани в Канада, посочиха Konica Minolta като една от 2019 Global 100 във връзка с годишната среща на Световния икономически форум (WEF), която се проведе в Давос, Швейцария от 22 до 25 януари. За втори път Konica Minolta бе включена в престижния списък на Global 100 след 2011 година.


2019 Global 100 бяха избрани измежду 7,536 големи компании по целия свят въз основа на оценка на екологичните, социалните и управленските показатели, както и способността да се насърчава многообразието и иновациите. Има още 8 японски компании в този глобален списък, които се отличават с устойчивост.


Konica Minolta си е поставила за цел да се превърне в глобална компания, която подпомага общественото развитие и благоустройство, като продължава да създава нови ценности и иновации. За постигането на тази цел и в светлината на променящия се социален пейзаж и бизнес среда, Konica Minolta не само е идентифицирала следните шест съществени въпроса, които трябва да бъдат разгледани приоритетно, но и интегрира корпоративната социална отговорност в управлението си, фокусирайки се върху тях:


  • Околна среда
  • Социални иновации
  • Удовлетвореност на клиентите и безопасност на продукта
  • Социално отговорна верига на доставки
  • Човешки капитал
  • Разнообразие


Като популяризира глобални инициативи в съответствие с тези въпроси, Konica Minolta се надява да допринесе за развитието на бизнес общността и обществото като цяло за постигането на целите на ООН за устойчиво развитие до 2030 г.